دانلود رایگان


پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت به مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل (شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی) پرداخته شده است.

دانلود رایگان پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» نوع فایل: power point
قابل ویرایش 37 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
به موجب مواد چهار و پنج مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شوراي عالي اداري، موضوع ساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري، عناوين، تركيب و شرح وظايف كميته هاي مذكور به شرح ذيل است و با ايجاد اين كميته ها، تمامي كميته ها و كارگروه هاي موجود كه براي بررسي و تصميمم گيري در مورد موضوعات مذكور در شرح وظايف كميته هاي پنجگانه تشكيل شده ا ند، منحل مي گردد.

فهرست مطالب و اسلایدها:
تركيب اعضا در سطح وزارتخانه
تركيب اعضا در سطح استان
ساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري
كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي
كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي
كميته سرمايه انساني
كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم
كميته مديريت عملكرد


پاورپوینت


مصوبه شورای عالی اداری


در خصوص تشکیل (شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نحوه تهيه لايحه بودجه

ج) تصویب بخشنامه بودجه : بر اساس خطی مشی های اساسی مصوب شورای اقتصاد ،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش نویس بخشنامه بودجه را تهیه و به شورای مذکور ارائه
می نماید . بخشنامه بودجه سال 1387 بخشنامه بودجه: مفاد بخشنامه بودجه راهنماي تنظيم
بودجه توسط دستگاهاي اجرايي در جهت اهداف وبرنامه هاي ميان مدت وبلندمدت توسعه
اقتصادي مي ...

نحوه تهيه لايحه بودجه

ج) تصویب بخشنامه بودجه : بر اساس خطی مشی های اساسی مصوب شورای اقتصاد ،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش نویس بخشنامه بودجه را تهیه و به شورای مذکور ارائه
می نماید . بخشنامه بودجه سال 1387 بخشنامه بودجه: مفاد بخشنامه بودجه راهنماي تنظيم
بودجه توسط دستگاهاي اجرايي در جهت اهداف وبرنامه هاي ميان مدت وبلندمدت توسعه
اقتصادي مي ...

قانون برگزاری مناقصات - تازه های حسابداری

11 ژانويه 2011 ... قانون برگزاری مناقصات که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به موارد ایراد
..... ب‌ در انجام‌ معاملات‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ که‌ دارای‌ اعتبارات‌ استانی‌ هستند در واحدهای‌
خارج‌ از مرکز دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱)، استاندار یا نماینده‌ او و ...

نقشه راه توسعه دولت الكترونيك

شوراي عالي اداري در يكصد و شصت و دومين جلسه مورخ 14 اسفند 1392 بنا به پيشنهاد
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و در راستاي تحقق سياست‌هاي كلي
نظام اداري ... در اجراي تبصره ماده 2 مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/01/1393 شوراي
عالي اداري كه ازسوي رياست محترم جمهور براي اجرا به كليه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده
...

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه ...

2 دسامبر 2014 ... شماره۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ ۱۳۹۳/۹/۵. مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای
راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی». تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات،
شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها. شورای عالی اداری در یکصد و شصت و
پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ...

مدیریت منابع انسانی - تحول اداری

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري با
اشاره به اين‌كه تصميم‌گيري در مورد تغيير ساعات اداري در استان‌ها انجام مي‌شود، گفت:
مسئله .... مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص بهبود فرآيندها در دستگاه‌هاي اجرايي و
افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه و زمان انجام كار و حفظ و افزايش رضايت‌مندي مردم از خدمات
دولتي

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژﯾﻬﺎي ﻧﻮ اﯾﺮان د - تحقیقات

وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻮﺛﺮ از اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻨﺪ (ش) ﺗﺒﺼﺮه.
12. ﻗﺎﻧﻮن. ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل. 83. دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮ. ط ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻫﺎ ﻧﻮ در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
اﺟﺮاﯾﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اداري ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره.
178607.

برنامه راهبردي توسعه روستايي

توسعه روستايي. مقدمه. وجود روستا به عنوان. يكي از. مهمترين. پايگاههاي توليد. مواد
حياتي و. رفع نيازهاي اساسي. هر جامعه است. ) 96. % توليدات کشاورزي در روستاها
توليد مي گردد ( که از نظر تاريخي ... ارايه برنامه راهبردي توسعه روستايي ضمن توجه
به تحليل وضع موجود و ترسيم نقشه راه زمينه ..... تشكيل شوراي عالي توسعه
روستايي،.

پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری ...

شناسه این فایل در سایت «واتنیوز»: '87814' - اطلاعات بیشتر درمورد پاورپوینت
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت در
توضیحات ... در تمام وزارتخانه ها و سازمان های مستقل، شورایی به عنوان شورای راهبری
توسعه مدیریت، به ریاست وزیر یا بالاترین مقام دستگاه، با ترکیب زیر تشکیل می
شود:.

دریافت فایل - پارک علم و فناوری فارس

18 مارس 2012 ... هجده جلسه و 9 نشست تشكیل دادكه ثمره آن 185 مصوبه می. باشد. از جمله مصوبات شورا:
تدوین سیاست های توسعه پارک. در خصوص طرح جامع، مراكز رشد تخصصی و اقماری،
تصویب. چگونگی كارنامه عملكرد ش ركت های مستقر و تصویب آئین. نامه خدمات
پارک و تعرفه آن بوده اس ت. شورای پارک پس از. بررسی درخواست 10 ...

آیین نامه اجرایی ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه

(70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1379 آیین نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی را
به‌شرح زیر تصویب نمود: .... 1- برنامه‌ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی اداری،
ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور و شوراها یا کمیسیونهای تحول اداری دستگاههای
اجرایی استان.

١٣٩٣ ارش ﻤ د ﺳﺎل - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی

15 مارس 2015 ... ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت راﻫﺒﺮدي در ﺧﺼﻮص اﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ..... ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ارﺗﺒﺎﻃﺎت
و ﺗﺤﻮل اداري. در روز. 30. ﻣﻬﺮ. ﻣﺎه. 1393. ﺑﺎ ﺣﻀﻮر. ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ،. ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺪﯾﺮان. ﺳﺘﺎدي و
ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن آﻣﺎر ﺳﺘﺎدي و اﺳﺘﺎﻧﯽ و ... در راﺳﺘﺎي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ
وزارت ﻣﺘﺒﻮع و دﺳﺘﻮر اﮐﯿﺪ ﻣﻘـﺎم ﻋـﺎﻟﯽ وزارت در ﺧﺼـﻮص ارﺗﻘـﺎي ﮐﯿﻔﯿـﺖ آﻣﺎرﻫـﺎ و.

پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری ...

1 روز پیش ... پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه
مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی».
نوع فایل: power point قابل ویرایش 37 اسلاید قسمتی از
اسلایدها: به موجب مواد چهار و پنج مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 ...

اهداف لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 3

سهم استان تهران از مجموع استان‌ها, استان تهران, سهم استانها از کل كشور, كشور, مجموع
استان‌ها, ردیفهای متفرقه, دستگاه‌هاي ملي, عنوان .... 14- با توجه به برنامه دولت برای
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای تشکیل این
سازمان با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و توسعه، در حالی که هنوز مراحل احیای سازمان به
پایان ...

دانلود فایل پاورپوینت درس سوم دین و زندگی یازدهم (معجزه جاویدان) جدید ...

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 11 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با
بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را
برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش
لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط&
...

دومين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي ... - استانداری همدان

دومين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي استان همدان با حضور جناب
آقاي كريم مطهري مؤيد معاون محترم توسعه مديريت و منابع انساني استاندار به عنوان
جانشين ... در خصوص مصوبه دوم يعني تهيه دفتر چه تلفن نيروهاي حقوقي شاغل در
كليه دستگاه هاي اجرايي چنين اظهار نمودند اين دفتر چه در سطح49 دستگاه اجرايي استان
تهيه شده ...

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژﯾﻬﺎي ﻧﻮ اﯾﺮان د - تحقیقات

وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻮﺛﺮ از اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻨﺪ (ش) ﺗﺒﺼﺮه.
12. ﻗﺎﻧﻮن. ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل. 83. دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮ. ط ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻫﺎ ﻧﻮ در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
اﺟﺮاﯾﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اداري ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره.
178607.

قانون برگزاری مناقصات - تازه های حسابداری

11 ژانويه 2011 ... قانون برگزاری مناقصات که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به موارد ایراد
..... ب‌ در انجام‌ معاملات‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ که‌ دارای‌ اعتبارات‌ استانی‌ هستند در واحدهای‌
خارج‌ از مرکز دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱)، استاندار یا نماینده‌ او و ...

نحوه تهيه لايحه بودجه

ج) تصویب بخشنامه بودجه : بر اساس خطی مشی های اساسی مصوب شورای اقتصاد ،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش نویس بخشنامه بودجه را تهیه و به شورای مذکور ارائه
می نماید . بخشنامه بودجه سال 1387 بخشنامه بودجه: مفاد بخشنامه بودجه راهنماي تنظيم
بودجه توسط دستگاهاي اجرايي در جهت اهداف وبرنامه هاي ميان مدت وبلندمدت توسعه
اقتصادي مي ...

سازمان تبليغات اسلامي

2- پيگيري پاسخگويي به سؤالات و استعلامات نمايندگان محترم از سازمان و متقابلاً
انتقال نكته نظرات سازمان و مسئولين آن به مجلس شوراي اسلامي. 3- توسعه ارتباط
رياست سازمان و عوامل ستادي و مديران دفاتر استاني آن با مجلس و نمايندگان. ب) در
ارتباط با دفاتر استاني و فعاليت آنها. 1- ارزيابي نحوه ارتباط دفاتر با دستگاهها
ونهادهاي ...

برنامه راهبردي توسعه روستايي

توسعه روستايي. مقدمه. وجود روستا به عنوان. يكي از. مهمترين. پايگاههاي توليد. مواد
حياتي و. رفع نيازهاي اساسي. هر جامعه است. ) 96. % توليدات کشاورزي در روستاها
توليد مي گردد ( که از نظر تاريخي ... ارايه برنامه راهبردي توسعه روستايي ضمن توجه
به تحليل وضع موجود و ترسيم نقشه راه زمينه ..... تشكيل شوراي عالي توسعه
روستايي،.

اهداف لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 3

سهم استان تهران از مجموع استان‌ها, استان تهران, سهم استانها از کل كشور, كشور, مجموع
استان‌ها, ردیفهای متفرقه, دستگاه‌هاي ملي, عنوان .... 14- با توجه به برنامه دولت برای
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای تشکیل این
سازمان با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و توسعه، در حالی که هنوز مراحل احیای سازمان به
پایان ...

توسعه دولت الكترونيكی - سازمان فناوری اطلاعات

دولت الکترونيکي. ماده 3- به منظور راهبری و توسعه دولت الکترونیکي در دستگاه های
اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه «کمیسیون توسعه دولت الکترونیکي» با
ترکیب اعضاء ذیل زیر نظر دبيرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل می شود:
کارگروه‌ تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي. كارگروه هاي 14 گانه خوشه اي. كارگروه هاي
استانی.

ادامه ساختار اجرايي پيشنهادي براي پياده‌سازي مدل تحول

جواد وريدي (معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسي مشهد). زمستان 1388. فهرست مطالب. 1-
طرح چند سؤال. 2- اهميت نظام اداري در توسعه مديريت. 3- تحول ((transformation سازمانی.
4- معرفي مدل تحول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي. 5- ساختار اجرايي پیشنهادی
براي پياده‌سازي مدل. 6- ساير الزامات پياده‌سازي مدل. طرح چند سؤال. چرا علي‌رغم تلاشهاي
...

مقاله در مورد بررسی اداره استانداری - فایل بیس

30 مارس 2016 ... نظارت بر انجام وظایف تمام دستگاههای اجرایی، ادارات و سازمانهای استان و رسیدگی به
مسائل بودجه و هزینه های استان و اتخاذ مناسب در مواقع بحران نظیر: ...... اجرای طرح ها و
برنامه های مصوب و ابلاغی شورای عالی اداری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
ریاست جمهوری و معاونت توسعه سرمایه انسانی حوزه ستاد وزارت کشور مرتبط ...

(1) محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران میانی - اداره کل ورزش و ...

شاخصهای عمومی: شاخص هایی است که در دستورالعمل اجرایی ارزیابی کارمندان بوسیله
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ گردیده است. ... قانون
مدیریت خدمات کشوری; قانون افزایش بهره وری، واگذاری وظایف و قانون اصل 44، و سایر
قوانین مرتبط مصوب مجلس شورای اسلامی; قوانین بودجه سنواتی; قانون تشکیل وزارت
ورزش ...

add title - دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی

دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی. • دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی. • دفتر
پایش و بهبود محیط کسب و کار. • شورای پژوهشی. ساختار معاونت امور اقتصادی ....
سند راهبردی" بند د"ماده (9) قانون ارتقای نظام سلامت اداری (پیش نویس مصوبه هیات
وزیران); پیش نویس مصوبه 56917 /ت 50582 هـ در خصوص ایجاد تحرک اقتصادی، رفع
موانع ...

خلاصه ويژه مديران و سياست گذاران - معاونت بهداشتي

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ. ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ... ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ .... ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ
ﻭﺳﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻟﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ ،.
ﺗﺸﻜﻴﻞ.

فرايند تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه استان خوزستان

قرارگرفتن سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی بعنوان یکی ازارکان تدوین برنامه; توجه
به جغرافیای مزیت های سرزمین; توجه به رقابت استانها; باتوجه به اینکه سند برنامه
ششم توسعه کشور بعنوان یک سند بالادستی در تهیه اسناد استانی منظور شده است،
باتوجه به ساختار سازمانی آن ملاحظه میشود که بیش از 30 شورای تخصصی بخشی و ...

پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل شورای راهبری ...

4 نوامبر 2017 ... در تمام وزارتخانه ها و سازمان های مستقل، شورایی به عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت،
به ریاست وزیر یا بالاترین مقام دستگاه، با ترکیب زیر تشکیل می شود: وزیر یا
بالاترین مقام دستگاه اجرایی رئیس. معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه
دبیر. نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

add title - دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی

دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی. • دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی. • دفتر
پایش و بهبود محیط کسب و کار. • شورای پژوهشی. ساختار معاونت امور اقتصادی ....
سند راهبردی" بند د"ماده (9) قانون ارتقای نظام سلامت اداری (پیش نویس مصوبه هیات
وزیران); پیش نویس مصوبه 56917 /ت 50582 هـ در خصوص ایجاد تحرک اقتصادی، رفع
موانع ...

تحلیل نظام آموزش عالی ایران - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر. ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح. ﻃﺮح ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر،
ﻛﻪ ﻗﺮارداد اوﻟﻴﻪ آن ﺑــﺎ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر در ﺧﺮداد ١٣٧٨ ﺑﺎﻣﻀﺎ رﺳﻴﺪ، از آﺑﺎﻧﻤﺎه ١٣٧٨ در
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ آﻏﺎز و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ. ﻣﻮﺿﻮع
ﻃﺮح «اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺮﺑﻴــﺖ ﻧـﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ.

PowerPoint Template

ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ. 1316. ﺗﺎﺳﻴﺲ. ﺷﻮﺭﺍﻱ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ. ﺑﺎ. ﻫﺪﻑ. ﻃﺮﺡ. ﻧﻘﺸﻪ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻛﺸﻮﺭ. ﻣﻬﺮ. 1316. ﺗﺸﻜﻴﻞ. ﻛﻤﺴﻴﻮﻥ.
ﺗﻬﻴﻪ. ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﻔﺖ. ﺳﺎﻟﻪ. ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ. ﻣﺮﺩﺍﺩ. 1325. ﻫﻴﺌﺖ. ﻋﺎﻟﻲ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺗﺪﻭﻳﻦ. ﺍﻭﻟﻴﻦ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. 7.
ﺳﺎﻟﻪ. ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ. ﻭﺍﻡ. ﺍﺯ. ﺑﺎﻧﻚ. ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﻧﻴﺎﺯ. ﺑﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺩﻗﻴﻖ. ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻣﺮﺩﺍﺩ. 1326. ﺷﺮﻛﺖ. ﻣﻮﺭﻳﺲ. ﻧﻮﺭﺳﻦ.
ﺗﻬﻴﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻭ. ﻋﻤﺮﺍﻥ. ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ. 1327 ............ ﺍﺭﺍﺋﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. 7. ﺳﺎﻟﻪ. ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ. ﺑﻪ. ﻣﺠﻠﺲ.
ﻣﻬﺮ.

ادامه ساختار اجرايي پيشنهادي براي پياده‌سازي مدل تحول

جواد وريدي (معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسي مشهد). زمستان 1388. فهرست مطالب. 1-
طرح چند سؤال. 2- اهميت نظام اداري در توسعه مديريت. 3- تحول ((transformation سازمانی.
4- معرفي مدل تحول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي. 5- ساختار اجرايي پیشنهادی
براي پياده‌سازي مدل. 6- ساير الزامات پياده‌سازي مدل. طرح چند سؤال. چرا علي‌رغم تلاشهاي
...

طرح جامع مديريت بحران كشور

سازماندهي و يكپارچه نمودن كليه عناصر و عوامل مديريت بحران; استفاده از تمام امكانات
ملي، استاني و نيروهاي مردمي; هدايت كليه كمكهاي دولتي و غيردولتي و خارجي; ارايه
حداكثر خدمات امداد و نجات سازمان‌يافته، تقليل تلفات انساني و اقتصادي و ايجاد
آمادگي‌هاي لازم در مردم و سازمانها; تعيين دقيق نقش و و ظايف دستگاههاي اجرايي براي
مقابله با ...

سازمان تبليغات اسلامي

2- پيگيري پاسخگويي به سؤالات و استعلامات نمايندگان محترم از سازمان و متقابلاً
انتقال نكته نظرات سازمان و مسئولين آن به مجلس شوراي اسلامي. 3- توسعه ارتباط
رياست سازمان و عوامل ستادي و مديران دفاتر استاني آن با مجلس و نمايندگان. ب) در
ارتباط با دفاتر استاني و فعاليت آنها. 1- ارزيابي نحوه ارتباط دفاتر با دستگاهها
ونهادهاي ...

1. تغيير و تحول بايد ايجاد شود. - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شوراي عالي اداري بر اساس مصوبه شماره 2056/12/1 مورخ 19/2/1377 ساختار، اعضاء و
وظايف و اختيارات ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور را تعيين و ابلاغ نمود. .... كه از
سوي سازمان مديريت به كليه دستگاههاي اجرايي محول شده است به اين ترتيب سازمانهاي
استاني تحت پوشش وزارتخانه ها و دستگاههاي در يك سازمان واحد، در هر استان ادغام خواهد
شد.

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای

21 مارس 2014 ... پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آنکه فرزندانش به مقامات عالی سیاسی و اجرایی
رسیدند، همچنان به زندگی زاهدانه‌ی خود ادامه داد. به دلیل ..... با شتاب گرفتن روند
فروپاشی حکومت پهلوی و نمایان شدن نشانه‌های پیروزی نهایی نهضت اسلامی، امام خمینی
در ۲۲ دی ۱۳۵۷ فرمان تشکیل شورای انقلاب اسلامی را صادر کردند[۱۱۷] . آیت‌الله ...

نیپا(نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی) منشور پروژه

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درجلسه مورخ 1395/01/16(هجدهمین جلسه) به استناد مفاد
مصوبه شماره 85001 / ت 52442 ه- مورخ 1394/6/31هیئت وزیران ودرراستای اجرای ...
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد. • بانک مرکزی. • معاونت اجرایی رییس جمهور. • صدا و
سیما. • وزارت صنعت، معدن و تجارت. فهرست پروژه های اولویت دار هریک از دستگاه های
اجرایی ...

پاورپوینت مصوبه و شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و ...

فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلاید: 37 اسلاید مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت
دستگاه های اجرایی و استانی شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ
... با مسایل مدیریتی و اداری، تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های
اجرایی و استانی را تصویب نمود که به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای
عالی ...

پاورپوینت آشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان ... - مادسیج

هیأت وزیران- درمورد آئیننامه ها و تصویبنامه ها; مصوبات شورای اقتصاد- شورای حقوق و
دستمزد- شورای پول و اعتبار- شورای عالی بیمه و ... هرمصوبه ای که .... 5- درآمد
شرکتهای دولتی باستناد ماده 15 قانون محاسبات عمومی عبارتست از وجوه حاصل از
فروش کالا یا خدمات حدود 60% بودجه کل کشور را در آمد شرکتهای دولتی تشکیل می دهد.
6- باتوجه به ...

سازمان تبليغات اسلامي

2- پيگيري پاسخگويي به سؤالات و استعلامات نمايندگان محترم از سازمان و متقابلاً
انتقال نكته نظرات سازمان و مسئولين آن به مجلس شوراي اسلامي. 3- توسعه ارتباط
رياست سازمان و عوامل ستادي و مديران دفاتر استاني آن با مجلس و نمايندگان. ب) در
ارتباط با دفاتر استاني و فعاليت آنها. 1- ارزيابي نحوه ارتباط دفاتر با دستگاهها
ونهادهاي ...

سند نقشه جامع دولت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران - توانیر

مهندسی نقش و ساختار دولت; توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري; خدمات عمومی
در فضای رقابتی; مديريت سرمايهانساني; فناوریهای مديريتي; توسعه فرهنگ سازماني
.... ط مورخ 22/4/1381 شوراي عالي اداري و بخشنامهها و مصوبات بعدي در اين خصوص، به
منظور دسترسي سريع و آسان عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی، نسبت به
...

نیپا(نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی) منشور پروژه

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درجلسه مورخ 1395/01/16(هجدهمین جلسه) به استناد مفاد
مصوبه شماره 85001 / ت 52442 ه- مورخ 1394/6/31هیئت وزیران ودرراستای اجرای ...
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد. • بانک مرکزی. • معاونت اجرایی رییس جمهور. • صدا و
سیما. • وزارت صنعت، معدن و تجارت. فهرست پروژه های اولویت دار هریک از دستگاه های
اجرایی ...

دانلود پلاگین ترانزیشن مخصوص پریمیر FilmImpact.net Transition ...

27 ا کتبر 2017 ... ... بدون ریزش با گارانتی · مقاله نقش پدافند غیر عامل در مصون سازی و امنیت کشور ·
مقاله در مورد احداث باغ زیتون · ارزیابی سیستم نگهداری موقت تونل نیایش تهران بر
مبنای نشست در زمین های شهری · پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص
تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» ...

PowerPoint Presentation - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دلایل: عدم اعتقاد و باور بعضی از مدیران و مسئولان عالی سازمانها نسبت به آموزش
کارمندان; نبودن ساختار اداری مناسب برای مدیریت آموزش کارمندان; عدم شناسایی دقیق
نیازهای .... كسب رتبه عالی براي کارمندان مستلزم ارسال مدارک لازم از سوي دستگاه
اجرايی و تأييد كميته تخصصی نظام شغلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه ‌انساني
مي‌باشد.

تحول اداری

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های
اجرایی و استانی» شماره 206/93/11852 مورخ 1393/9/5. شورای عالی اداری. ستاد
برنامه‌ريزى تحول ادارى كشور. كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري، (استان).
کمیسیونهای تحول اداری. (دستگاهای استانی). شورای تحول اداری. (وزارتخانه ها).
وضعيت ...

PowerPoint Presentation - تحول اداری و بهره وری دانشگاه الزهرا

در اجراي ماده 58 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 2 آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون
مذکور، «نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي» با توجه به موارد زير برای اجرا، ابلاغ
مي .... بر عهده" كميته راهبري آموزش و توانمندسازي" از کميته‌های فرعی زير مجموعه شورای
تحول اداری در ستاد دستگاه و " كميته اجرايي آموزش و توانمندسازي" در استان‌ها با
تركيب ...

اهداف لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 3

سهم استان تهران از مجموع استان‌ها, استان تهران, سهم استانها از کل كشور, كشور, مجموع
استان‌ها, ردیفهای متفرقه, دستگاه‌هاي ملي, عنوان .... 14- با توجه به برنامه دولت برای
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای تشکیل این
سازمان با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و توسعه، در حالی که هنوز مراحل احیای سازمان به
پایان ...

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد. : روﻳﮑﺮدﯼ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ اهﺪاف راهﺒﺮدﯼ، ﺳﻨﺠﺶ، ﻧﻈﺎرت،ارزﻳﺎﺑﯽ ،
ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ و. ﺗﺤﻠﻴﻞ دادﻩ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ و ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮﯼ دادﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺮ. ﻮ. ﺮ و ر ﺮ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ .....
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮرﯼ. -2. ﻣﺼﻮﺑﺎت هﻴﺌﺖ وزﻳﺮان. -3. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ادارﯼ. -4. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎم ادارﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ادارﯼ. اﺑﻼﻏ از ﯼ ﻘﺎ ﻈ هﺒ ﯼ. اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮﯼ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
هﺒﺮﯼ ...

حقوق شهروندی در نظام اداری

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ به پیشنهاد سازمان
اداری و استخدامی کشور،. به منظور ... مدیریت. خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه جامع
اصلاح نظام اداری» مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیأت وزیران و همچنین ... ۵-- امکان دادسترسی مستمر
شهروندان باله مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنماییهای.

پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری ...

1 روز پیش ... پاورپوینت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه
مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی».
نوع فایل: power point قابل ویرایش 37 اسلاید قسمتی از
اسلایدها: به موجب مواد چهار و پنج مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 ...

پاورپوینت درباره مصوبه و شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های ...

11 ژانويه 2017 ... فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید : 37 اسلاید مصوبه
شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی شورای عالی اداری در یکصد
و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۳۱/۱۳۹۳/۴ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس‌جمهور، به منظور طراحی ساز وکارهای مناسب برای ...

رئوس اهم اقدامات اجرايي برنامه تحول در امداد.ppt - کمیته امداد امام خمینی(ره)

ﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراي راﻫﺒﺮي ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﭘﻨﺠﺴ. ﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم اﻣﺪاد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ و. ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي.
ﺗﺨﺼﺼﯽ. (. ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. ) þ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي. (. ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮراﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﺮﮐﺰ وﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎي. ﮐ. ﺎرﺑﺮدي در. ا. ﺳﺘﺎن ﻫﺎ. . دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ. ) þ. ﺗﺤﻮل در
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و روﺷﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ þ. ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻣﺪاد اﻣﺎم þ.

دومين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي ... - استانداری همدان

دومين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي استان همدان با حضور جناب
آقاي كريم مطهري مؤيد معاون محترم توسعه مديريت و منابع انساني استاندار به عنوان
جانشين ... در خصوص مصوبه دوم يعني تهيه دفتر چه تلفن نيروهاي حقوقي شاغل در
كليه دستگاه هاي اجرايي چنين اظهار نمودند اين دفتر چه در سطح49 دستگاه اجرايي استان
تهيه شده ...

Slide 1 - معاونت بهداشتی |دانشگاه علوم پزشکی | کاشان

برگزاری جلسه شورای HSR تنظیم صورتجلسه و پیگیری مصوبات آن; شرکت در
کمیته پایش معاونت بهداشتی; تهیه چک لیست نظارت و پایش عملکرد پرسنل سطح (1)
طبق ... جلسه آموزشی جهت کادر بیمارستان میلاد در خصوص بیماریهای زئونوز; گزارش
نتایج جلسه کمیته استانی سالک در جلسه کارشناسان مسئول معاونت بهداشتی;
پيگيري و ...

به منظور ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان - نوسازی و تحول اداری

معاون نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، معاون توسعه
مدیریت و منابع انسانی استانداری ذی‌ربط، نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
رییس‌جمهور و رییس امور مدیریت عملکرد و بهرهوری به عنوان دبیر. تشکیل میگردد. 8-.
نتایج. ارزیابیهای انجام شده توسط کمیته مذکور در بند 7 ضمن ارائه در. شورای عالی ...

ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺎﻣﺔ ﭘﺎﻳﺔ ﺩﻫﻢ - مجله رشد

مديران. مــدارس و تك تك مربيان و معلمــان بايد با نقش خود. در اين زمينه آشنا شوند و
نسبت به آن احساس تعهد و. عالقه دروني پيدا كنند. )ويژه نامة پاية دهم(. ضميمه ماه نامه
آموزشی، .... تشـكيل مي شـود. خوشـبختانه تاكنون دو جلسـه از اين. جلسـات در »شـوراي
راهبـري وزارت آموزش وپـرورش«. بـا حضـور آقـاي دكتر فانـي، وزير محترم تشـكيل شـده.
كـه در آن ...

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

گفت و گو با مديران. رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش - دكتر مجيد قدمي. 78.
رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي – دكترمحي الدين بهرام محمديان. 81 .... اين
واقعيت است كه موضوع های تحقيق موافق مقتضيات دستگاه های اجرايی گزينش نشده و
در نتيجه از ارزش كاربردی قابل انتظار، بی بهره. است. ...... مصوبه شوراي عالي آموزش.

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد. : روﻳﮑﺮدﯼ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ اهﺪاف راهﺒﺮدﯼ، ﺳﻨﺠﺶ، ﻧﻈﺎرت،ارزﻳﺎﺑﯽ ،
ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ و. ﺗﺤﻠﻴﻞ دادﻩ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ و ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮﯼ دادﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺮ. ﻮ. ﺮ و ر ﺮ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ .....
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮرﯼ. -2. ﻣﺼﻮﺑﺎت هﻴﺌﺖ وزﻳﺮان. -3. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ادارﯼ. -4. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎم ادارﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ادارﯼ. اﺑﻼﻏ از ﯼ ﻘﺎ ﻈ هﺒ ﯼ. اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮﯼ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
هﺒﺮﯼ ...

نحوه تهيه لايحه بودجه

ج) تصویب بخشنامه بودجه : بر اساس خطی مشی های اساسی مصوب شورای اقتصاد ،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش نویس بخشنامه بودجه را تهیه و به شورای مذکور ارائه
می نماید . بخشنامه بودجه سال 1387 بخشنامه بودجه: مفاد بخشنامه بودجه راهنماي تنظيم
بودجه توسط دستگاهاي اجرايي در جهت اهداف وبرنامه هاي ميان مدت وبلندمدت توسعه
اقتصادي مي ...

دریافت فایل - پارک علم و فناوری فارس

18 مارس 2012 ... هجده جلسه و 9 نشست تشكیل دادكه ثمره آن 185 مصوبه می. باشد. از جمله مصوبات شورا:
تدوین سیاست های توسعه پارک. در خصوص طرح جامع، مراكز رشد تخصصی و اقماری،
تصویب. چگونگی كارنامه عملكرد ش ركت های مستقر و تصویب آئین. نامه خدمات
پارک و تعرفه آن بوده اس ت. شورای پارک پس از. بررسی درخواست 10 ...

تحول اداری

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های
اجرایی و استانی» شماره 206/93/11852 مورخ 1393/9/5. شورای عالی اداری. ستاد
برنامه‌ريزى تحول ادارى كشور. كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري، (استان).
کمیسیونهای تحول اداری. (دستگاهای استانی). شورای تحول اداری. (وزارتخانه ها).
وضعيت ...

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

من به همه مسئولین و دست اندرکاران سفارش. می کنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای.
اخالقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را. فراهم سازید و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین.
ارزش ها و نوآوری ها همراهی کنید و روح استقالل. و خودکفایی را در آنان زنده نگهدارید. )
صحیفه امام ج 21 ص 96( ...

نقشه راه اصلاح نظام اداری

29, اجرای طرح سنجش میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه های اجرایی
موضوع ماده 9 مصوبه طرح تکریم مردم و ارباب رجوع (بند 25 برنامه عملیاتی ) ... شورای
عالی اداری در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ 1392/12/14 بنا به پیشنهاد معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در راستای تحقق سیاست های کلی نظام
اداری ...

قوانين مديريت پسماند • جمع آوری و دفع مواد زائد جامد • موژ مهندسی ...

شهرداري مشهد در چند سال گذشته ، همزمان با تشكيل سازمان بازيافت و تبديل مواد با هدف
ايجاد يك تشكيلات مستقل و تخصصي جهت برنامه ريزي ، اجراء و مديريت مواد زائد جامد
در شهر مشهد سعي نموده ... تبصره 2 – فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان با همكاري
دستگاه هاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.

طرح ثبت تجارب پيشكسوتان نظام اداري استان يزد - دفتر منابع انساني ...

ستاد ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد استان يزد با هدف ساماندهي ارتباط ميان ستاد
و دستگاه هاي اجرايي استان، شيوه نامه تشكيل كميته ارتقاي سلامت اداري و مقابله با ...
مصوبه جلسه شماره 165 شوراي عالي اداري مورخ 31 تيرماه 1393; به شماره 11852 مورخ 5
آذرماه 1393; ابلاغ شده به تمامي وازرتخانه ها، موسسات، شركتها، نهادها و استانداريها.

فرايند تدوين سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي

3-تشکیل کمیته های مطالعاتی و کارگروه های پژوهشی ... 10- بررسي در 22 جلسه و
تصويب در صحن عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 697 مورخ 90/7/5 ... 7-
ايجاد هماهنگي و همسويي ساير دستگاه ها. 15- الزامات اجرايي: 16-رسالت مدیران
وکارشناسان تحول آفرین: 1-باور به ضرورت تحول بنیادین در آموزش وپرورش. 2-
آشنایی عمیق و دقیق ...

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد. : روﻳﮑﺮدﯼ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ اهﺪاف راهﺒﺮدﯼ، ﺳﻨﺠﺶ، ﻧﻈﺎرت،ارزﻳﺎﺑﯽ ،
ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ و. ﺗﺤﻠﻴﻞ دادﻩ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ و ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮﯼ دادﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺮ. ﻮ. ﺮ و ر ﺮ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ .....
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮرﯼ. -2. ﻣﺼﻮﺑﺎت هﻴﺌﺖ وزﻳﺮان. -3. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ادارﯼ. -4. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎم ادارﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ادارﯼ. اﺑﻼﻏ از ﯼ ﻘﺎ ﻈ هﺒ ﯼ. اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮﯼ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
هﺒﺮﯼ ...

تحلیل نظام آموزش عالی ایران - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر. ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح. ﻃﺮح ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر،
ﻛﻪ ﻗﺮارداد اوﻟﻴﻪ آن ﺑــﺎ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر در ﺧﺮداد ١٣٧٨ ﺑﺎﻣﻀﺎ رﺳﻴﺪ، از آﺑﺎﻧﻤﺎه ١٣٧٨ در
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ آﻏﺎز و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ. ﻣﻮﺿﻮع
ﻃﺮح «اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺮﺑﻴــﺖ ﻧـﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ.

رئوس اهم اقدامات اجرايي برنامه تحول در امداد.ppt - کمیته امداد امام خمینی(ره)

ﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراي راﻫﺒﺮي ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﭘﻨﺠﺴ. ﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم اﻣﺪاد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ و. ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي.
ﺗﺨﺼﺼﯽ. (. ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. ) þ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي. (. ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮراﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﺮﮐﺰ وﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎي. ﮐ. ﺎرﺑﺮدي در. ا. ﺳﺘﺎن ﻫﺎ. . دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ. ) þ. ﺗﺤﻮل در
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و روﺷﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ þ. ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻣﺪاد اﻣﺎم þ.

خلاصه کتاب جامعه شناسی روستایی- نعمت الله تقوی - پاورپوینت 249 اسلاید

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان نی ریز

پاورپوینت درس اقتصاد دهم انسانی ( تولید )

نمونه سوالات بیوشیمی دامپزشکی همراه با کلید

کتاب مسائل فیزیک کمبریج دندی به همراه راهنمای حل - ویرایش دوم

کتاب گرامر زبان انگلیسی Advanced Grammar in Use

گزارش کاربینی مهد کودک با فرمت ورد

اسکریپت حرفه ای مدیریت مدارس و آموزشگاه

نمونه مستندات 20 صفحه ای ارتقا رتبه از خبر به عالی شغل کارگزین

تحقیق در مورد بیش فعالی