دانلود فایل


دانلود مقاله توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت - دانلود فایل



دانلود فایل دانلود مقاله توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت

دانلود فایل دانلود مقاله توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت 2صفحه
توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت
هپاتيت به معناي التهاب كبد است. هپاتيت ب شايع ترين نوع هپاتيت و يك بيماري ويروسي واگيردار است كه موجب تورم بافت كبد مي شود، حدود 5 درصد از كسانيكه به اين بيماري مبتلا مي شوند پس از دوره بهبودي به ناقل سالم تبديل مي شوند يعني در عين حاليكه علائم بيماري را ندارند ولي قابليت انتقال آن به ديگران را دارند يعني به ظاهر سالم هستند ولي ويروس در خون و ترشحات آنها وجود دارد و از راه هاي قابل انتقال به ديگران منتقل خواهد شد- ضمناً برخي از ناقلين مي توانند به سرطان كبد و يا از كارافتادگي كبد مبتلا شوند. از طرفي بين سه تا چهار درصد از جمعيت عادي كشور ما به اين ويروس آلوده هستند بنابراين بايستي پيشگيري را جدي بگيريد.
علائم بيماري: در تمام انواع هپاتيت پس از يك دوره بدون علامت يك تا شش ماهه كه از ورود ويروس به بدن گذشت علائم بيماري آشكار مي شود.
الف- مرحله بدون زردي: شامل بي اشتهايي، تب خفيف، خستگي سردرد، تهوع، استفراغ و دردهاي شكمي كه معمولاً چند روز طول مي كشد.
ب- مرحله زردي (يرقان): با پر رنگ شدن ادرار و زردي چشم شروع شده و علائم قبلي كاهش مي يابد. معمولاً زردي در عرض چهار هفته بر طرف مي شود. در موارد نادري زردي سير مزمن و طولاني به خود مي گيرد


دانلود مقاله توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت


توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت


راههای پیشگیری از هپاتیت


پیشگیری از هپاتیت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود : خطی مشی ها و دستورالعملهای مدون بیمارستان - دانشگاه علوم ...

معاون درمان. خط مشي و دستورالعمل براي مديريت و توسعه. خط مشي و دستورالعمل .....
باشد، برنامه پی گیری برای تست های 3، 6 و 12 ماهه جهت هپاتیتهپاتیت C، و HIV
... به فرد آلوده شده توصیه گردد تا پی گیری مشاوره مناسب متخصص بیماری های
عفونی یا .... مديريت زباله هاي خطرناك بخش جدايي ناپذير بهداشت بيمارستان وكنترل
عفونت ...

دانلود مقاله توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت - فایل دانش

16 ساعت قبل ... ۲صفحه توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت هپاتيت به معناي التهاب كبد
است. هپاتيت ب شايع ترين نوع هپاتيت و يك بيماري ويروسي ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد آﻣﻮزي B ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ - Sid

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﻳﺐ اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ
دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳـﺸﻬﺎي. ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ... درﻣﺎن، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﺗﻤـﺎم دﻧﻴـﺎ وﻳـﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻴـﺖ. B. از ﻋﻠـﻞ ﺷـﺎﻳﻊ
ﺑﻴﻤـﺎري. ﻫـﺎي. ﻛﺒﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ..... ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺰارﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺑﺘﻼي ﻧﻮزاد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و. ﻣﺎدران.

بایگانی‌ها توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت(بصورت ...

22 آوريل 2017 ... مرکز دانلود فایل : انواع مقاله،پروژه،تحقیق،کتاب،فایل آموزشی و کار بردی و ...
توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت(بصورت پمفلت).

دانلود مقاله توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت - فایل دانش

16 ساعت قبل ... ۲صفحه توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت هپاتيت به معناي التهاب كبد
است. هپاتيت ب شايع ترين نوع هپاتيت و يك بيماري ويروسي ...

هپاتیت ب چیست؟ پیشگیری و درمان هپاتیت ب چگونه است؟ - راستینه ...

همه در این مقاله آمده. ... برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری می‌توانید از واکسن های
آن استفاده کنید، همچنین ... فرو رفتن سوزن آلوده در بدن، هپاتیت ب برای افراد بخش
بهداشت و همه افرادیکه ... توجه به رعایت نکات بهداشتی هنگام استفاده از خدمات سالن های
تاتو. ..... جهت اطلاعات بیشتر از داروی پردنیزون با این مقاله از راستینه همراه شوید.

دانلود مقاله توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت - فایل دانش

16 ساعت قبل ... ۲صفحه توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت هپاتيت به معناي التهاب كبد
است. هپاتيت ب شايع ترين نوع هپاتيت و يك بيماري ويروسي ...

هﭙﺎﺗﻴﺖ

ﭘﺮوژﻩ ﻓﺎز. 12. ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ. در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻃﻼﻋﺎت. ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮآﺖ. ﭘﺘﺮوﭘﺎرس و. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي.
از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري. ، ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﻳ. ﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ و ﺟﻤﻊ ﺁوري
اﻃﻼﻋﺎت ... از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد وﯾﺮوس هﭙﺎﺗﻴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﺁﺳﻴﺐ. ﻣﯽ. رﺳﺎﻧﺪ . ﯾﮏ ﮐﺒﺪ
ﺳﺎﻟﻢ ...

تغذيه كودك 12- 6 ماهه - معاونت بهداشتی - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1 ژانويه 2013 ... تازه و بدون آلودگي باشند و پاكيزه و بهداشتي تهيه شوند. ... توصيه هاي كلي .... به غذاي
كودك به خصوص كودكي كه آهسته رشد مي كند توصيه مي شود چون:.

Frequency and risk factors of HCV infection among needle - stuck in ...

(6) در بررسی رحیم نژاد 434 نفر از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی ارومیه با تکمیل ....
البته در بعضی مقالات توصیه شده که از اینترفرون آلفا با دوز پایین(3میلیون واحد،
3بار در ... جهت پیگیری بعد از تماس؛ موارد زیر توصیه می شود: 1- یک آزمون پایه برای
Anti HCV .... بطور کلی در هپاتیت حادc مثل دیگر انواع هپاتیت های ویروسی حاد، درمان
...

همه چیز در باره کبد چرب از گرفتاری تا درمان - مجله اینترنتی مکملها دات ...

30 ژانويه 2015 ... کبد چرب الکلی، این بیماری جزء اولین مرحله‌های بیماری های کبدی مربوط به الکل است
. ... آزمایش های لازم برای قند و چربی‌های خون و همچنین برای ویروس های هپاتیتی ضروری
است. ..... غذایی کبد چرب چیست؟,مقالات پزشکی و بهداشتی،توصیه های پزشکی ،
بهداشت ..... بازتاب: دانلود عوارض یخ خوردن چیه | دانلود آهنگ جدید.

داوطلبان سلامت شماره 10 - معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

راسـتای سنــــد ملـی پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری هـای. غیرواگیــر ... جهــت جــذب
داوطلبــان ســامت تقـــــاضای همــکاری. داشــته ام. ..... بیمـاران مبتـال بـه دیابـت نـوع دوم
بایـد توصیه. هـای ذیـل را .... انتشــار : 1392 عنــوان مقــــــاله : بیمــاری هپاتیــت A.

راهنماي سلامت سالمندان (50 سال به بالا)

ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ. B. 39. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. " راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. " از. ﻃﺮﻳﻖ دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺳﻼﻣﺖ. (
AHRQ) ... در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه. اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ ... ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺳـﻨﻴﻦ ﺑـﻪ وﻳـﮋه
دوران. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻛﻪ ... ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋـﻮارض. آن اﺳﺖ ... ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻫـﺎي
زﻳـﺮ.

راه‌های انتقال بیماری هپاتیت - کانون فرهنگی آموزش قلم چی

14 مارس 2017 ... هپاتیت از نظر لغوی به معنای التهاب کبد و در میان عوام مردم به یرقان و زردی مشهور است
که مهم‌ترین ... درمان های مختلفی برای بیماری هپاتیت وجود دارد.

آنچه باید در مورد هپاتيت B بدانیم – پزشکان ایران

اكثر افراد مبتلا به هپاتيت B حاد مي‌شوند كه در اين موارد اكثر بيماران خودبخود ...
کارکنان بیمارستان‌ها، پزشکان، پرستاران و مراقبین بهداشتی که در تماس با ... اگر
بیماری به كبد آسيب جدي رسانده باشد، ممكن است جهت درمان پيوند كبد در نظر گرفته
شود. ... برای افراد مبتلا به هپاتيت B حاد استفاده از دارو های ضدويروسي توصيه
نمي‌شود.

تایید دو داروی هپاتیت C برای مصرف نوجوانان - شرکت داروسازی اسوه

17 آوريل 2017 ... در بیشتر موارد این داروها می توانند HCV را درمان کنند. ... افرادی که داروهای ضدویروسی
هپاتیت C مصرف می کنند و به هپاتیت B نیز آلوده هستند، در ...

تمام آنچه میخواهید درباره ی ایدز بدانید! (تاپیک مرجع HIV) [آرشيو ...

7 سپتامبر 2006 ... 4-دريافت خون و فرآورده هاي خوني آلوده (به ويژه در بيماران تالاسمي و هموفيلي) ... ايـن
مـقـاله شـمـا را بـا تسـت اچ آي وي، نحـوه انجام آن، ... اين تست بسيار هزينه بر بوده براي
كساني توصيه ميشود كه از ابتلاي خود به اين ويروس ... رفتیم واسه دانلود. .... 7) سرنگ
مورد استفاده را در محل رها نکرده و به شکلی بهداشتی از بین ببرند.

شرکت داروسازی باريج اسانس تولید کننده داروهای گیاهی - فرآورده های ...

3 شرکت داروسازی باریج اسانس جهت تامین بخشی از گیاهان دارویی مورد نیاز خود از ...
3 محلول رزماری محصولی است جهت پیشگیری از ریزش مو و تحریک رشد موها اين .... í آیا
محصولات شما دارای پروانه ساخت و پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت میباشد؟ ... بهتر
است مصرف موضعي لوسيون رزماري در مقادير توصيه شده به بعد از حاملگي موكول شود.

واکسن هپاتیت بی | Middle East Liver Diseases Centers

واکسن های هپاتیت بی موجود کاملا بی خطر بوده و در بیش از 95 % موارد مؤثر می باشند.
... بیوتکنولوژی دارویی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران با
اشاره به تحقیقات ... گروه هاي هدف جهت واکسن … .... به هر حال استفاده از واکسن موجود در
بازار براي ناقلين اين بيماري توصيه نمي شود. ... Download Now!61 Downloads ...

انواع هپاتیت ( مرجع کامل اطلاعات) – سایت پزشکان بدون مرز

روشهای پیشگیری شامل رعایت بهداشت در مراکز عمومی , کنترل بهداشتی آب و مواد غذای
.... علائم این بیماری مشابه سایر هپاتیت های ویروسی است؛ با این تفاوت که سیر
شدیدی دارد و گاهی .... توصيه‌هاي لازم براي پيشگيري از انتقال به سايرين ..... دهد
بلکه جلوی انجام فعالیت تحقیقی سازمان ها و افراد را جهت انجام بصورت تحقیق را می
گیرد.

توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت

مقاله با عنوان توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت در فرمت ورد و شامل
مطالب زیر می باشد: هپاتيت علائم بيماري مرحله بدون زردي مرحله زردي (يرقان) راه هاي ...

هﻤﻮﻓﻴﻠﯽ در ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ وزارت ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ،درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ... هﻤﻮﻓﻴﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ارﺛﯽ ﺑﻮدﻩ ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ژن هﺎﯼ
.... ﺑﺮاﯼ ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺒﻮدﯼ هﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ و ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﺁﺳﻴﺐ. هﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ، .... اﯼ ﻣﺮﺗﺐ ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت
ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻀﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ. ﺁورد . ·. ﺗﻤﺎﻣﯽ واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن هﺎﯼ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ،. ﺷﺎﻣﻞ هﭙﺎﺗﻴﺖ. A. و هﭙﺎﺗﻴﺖ. B. را.

ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی - گروه های خونی و ازدواج

18 نوامبر 2012 ... (گروه های خونی برای ازدواج هیچ منعی ایجاد نمی کند. ... هزينه اي كه مي تواند براي
بيماري هاي غيرقابل پيشگيري و بهبود سطح بهداشت جامعه صرف شود.

دستورالعمل ایمنسازی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

30 مه 2015 ... وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي- رئیــس اداره بیمــاري هــاي قابــل ... این
کتاب که با همكاري مرکز تحقیقات عفوني اطفال دانشگاه علوم پزشكي ...

دانلود مقاله رایگان واکسن و ایمن سازی

جهت دانلود فایل پاورپوینت “ایمن سازی و واکسیناسیون” بر روی لینک های زیر کلیک
کنید ... واکسیناسیون - آفتاب www.aftabir.com › مقالاتبهداشت و درمانتوصیه
های ..... واکسن هپاتیت B افرادی در خطر ابتلا به هپاتیت B قرار دارند و باید واکسینه
...

دستورالعمل ایمنسازی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

30 مه 2015 ... وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي- رئیــس اداره بیمــاري هــاي قابــل ... این
کتاب که با همكاري مرکز تحقیقات عفوني اطفال دانشگاه علوم پزشكي ...

رفتارهای غیربهداشتی و اهدای خون | اطلاعات | اداره کل منطقه ای آموزشی ...

مهمترین راه سرایت برخی ویروسها از جمله ویروسهای هپاتیت بی و سی و ویروس مولد ایدز
... در خانواده و همچنین با توصیه های ارائه شده برای جلوگیری از گسترش آن در جامعه
دارای ... دلیل اعمال معافیت موقت از اهدای خون متعاقب انجام رفتارهای غیر بهداشتی آن
است که ... است حتما این موضوع جهت بررسی های ضروری به پزشک انتقال خون اطلاع داده
شود .

پیام کوتاه و تراکت چهارشنبه سوری - بهداشتی ها|بهداشت مدارس|مربیان ...

سایت بهداشتی ها بانک آموزش های مربیان بهداشت ،مراقبین بهداشت مدارس،مروج ... و
اطلاعاتی چالش های چهارشنبه سوری، مناسب برای پیشگیری از حوادث ناگواری مانند ...
بدون نظر،1,214 بازدید بی توجهی به نکات ایمنی چهارشنبه سوری و سهل انگاری در ...
توسط قنبرپور در تاریخ ، بدون نظر،235 بازدید دانلود کلیپ فست فود کلیپ فست
فودها !

داوطلبان سلامت شماره 10 - معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

راسـتای سنــــد ملـی پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری هـای. غیرواگیــر ... جهــت جــذب
داوطلبــان ســامت تقـــــاضای همــکاری. داشــته ام. ..... بیمـاران مبتـال بـه دیابـت نـوع دوم
بایـد توصیه. هـای ذیـل را .... انتشــار : 1392 عنــوان مقــــــاله : بیمــاری هپاتیــت A.

همه چیز درباره هپاتیت B ، A و C - عصر ایران

رعایت بهداشت شامل شستن مرتب دستها، یکی از بهترین راه های پیشگیری از .... مرکز
کنترل و پیشگیری از بیماری ها توصیه می کند این افراد واکسن هپاتیت A را ...

بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان - معاونت درمان دانشگاه ...

عنوان کتاب: بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در کشور ... گروهی از همکاران گرانقدر
دانشگاه های علوم پزشکی، ستاد وزارت بهداشت و درمان و ..... با رعایت اصول بهداشتی از
انتقال بیماری هایی نظیر هپاتیت، ایدز به نوزاد و کارکنان بهداشتی پیشگیری می
شود. ... حرارت محیط 28 – 25 درجه سانتیگراد : دمای توصیه شده برای اتاق زایمانگرما •.

تمام آنچه میخواهید درباره ی ایدز بدانید! (تاپیک مرجع HIV) [آرشيو ...

7 سپتامبر 2006 ... 4-دريافت خون و فرآورده هاي خوني آلوده (به ويژه در بيماران تالاسمي و هموفيلي) ... ايـن
مـقـاله شـمـا را بـا تسـت اچ آي وي، نحـوه انجام آن، ... اين تست بسيار هزينه بر بوده براي
كساني توصيه ميشود كه از ابتلاي خود به اين ويروس ... رفتیم واسه دانلود. .... 7) سرنگ
مورد استفاده را در محل رها نکرده و به شکلی بهداشتی از بین ببرند.

انواع هپاتیت ( مرجع کامل اطلاعات) – سایت پزشکان بدون مرز

روشهای پیشگیری شامل رعایت بهداشت در مراکز عمومی , کنترل بهداشتی آب و مواد غذای
.... علائم این بیماری مشابه سایر هپاتیت های ویروسی است؛ با این تفاوت که سیر
شدیدی دارد و گاهی .... توصيه‌هاي لازم براي پيشگيري از انتقال به سايرين ..... دهد
بلکه جلوی انجام فعالیت تحقیقی سازمان ها و افراد را جهت انجام بصورت تحقیق را می
گیرد.

تمام آنچه میخواهید درباره ی ایدز بدانید! (تاپیک مرجع HIV) [آرشيو ...

7 سپتامبر 2006 ... 4-دريافت خون و فرآورده هاي خوني آلوده (به ويژه در بيماران تالاسمي و هموفيلي) ... ايـن
مـقـاله شـمـا را بـا تسـت اچ آي وي، نحـوه انجام آن، ... اين تست بسيار هزينه بر بوده براي
كساني توصيه ميشود كه از ابتلاي خود به اين ويروس ... رفتیم واسه دانلود. .... 7) سرنگ
مورد استفاده را در محل رها نکرده و به شکلی بهداشتی از بین ببرند.

Frequency and risk factors of HCV infection among needle - stuck in ...

(6) در بررسی رحیم نژاد 434 نفر از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی ارومیه با تکمیل ....
البته در بعضی مقالات توصیه شده که از اینترفرون آلفا با دوز پایین(3میلیون واحد،
3بار در ... جهت پیگیری بعد از تماس؛ موارد زیر توصیه می شود: 1- یک آزمون پایه برای
Anti HCV .... بطور کلی در هپاتیت حادc مثل دیگر انواع هپاتیت های ویروسی حاد، درمان
...

ادامه مطلب - بهداشت و ایمنی مواد غذایی

2 مارس 2016 ... بهداشت و ایمنی مواد غذایی - آفلاتوکسین در مواد غذایی - - بهداشت و ایمنی ... عواملی
نظیر وضعیت تغذیه ،وجود عوامل بیماریزامانند ویروس هپاتیت ویا آلودگی های انگلی در
... نیست بنابراین پیشگیری از بیماریهای قارچی در انسان وحیوان مشکل می باشد ....
و سخن آخر اینکه، اجرای کلیه توصیه های بهداشتی در جهت کاهش احتمال ...

معاونت امور بهداشتی - صفحه اصلي

قائم مقام معاونت بهداشت و رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت درمان و اموزش ... بر
همین اساس جهت برخورداری مادران باردار و همسران ایشان از آموزش ها ومسائل مربوط به ...

هپاتیت A - مشاور و مجری الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت

جهت دانلود مطلب روی لینک زیر کلیک نمایید شاخصه های مطلوب برای خطای کلی، عدم
دقت و ... هپاتیت A. HAV یکی از شایعترین بیماری های عفونی در جهان سوم می باشد.
.... مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها واکسیناسیون را در موارد زیر توصیه کرده
اند: ... اقدامات بهداشتی در جهت جلوگیری از آلودگی آب،غذا یا منابع دیگر باید انجام
گیرد.

دستورالعمل تزریقات ایمن - آوا پزشک

22 مه 2009 ... بر اساس مدل هاي ریاضی سازمان جهانی بهداشت که در کشورهاي در حال ... آماري
واکسیناسیون کارکنان خدمات بهداشتی درمانی بر علیه هپاتیت B در کاهش ... 1)
بهترین روش مورد توصیه براي انجام تزریقات، فلبوتومی، زدن ... 1-2 ) از آلودگی
وسایل، داروها و مایعات وریدي پیشگیري نمایید. .... دانلود; کامنت کاربران; پرسش و
پاسخ.

بیماری های منتقله از آب و غذا - دانشگاه علوم پزشکی یزد

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -گروه های تغذیه-سلامت ...
تیفوئید; شیگلوزیس; هپاتیت A و E; دستورالعمل ها; آموزش; مقالات شیگلوزیس;
مقالات هپاتیت .... ارزيابي استراتژي‌ها و توصيه‌هاي موجود براي پيشگيري از
طغيان‌هاي مشابه ؛ ... تهيه شود و تهيه نمونه‌هاي انساني از 10 تا 20% مبتلايان جهت
تشخيص عامل كفايت ...

هپاتیت ب چیست؟ پیشگیری و درمان هپاتیت ب چگونه است؟ - راستینه ...

همه در این مقاله آمده. ... برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری می‌توانید از واکسن های
آن استفاده کنید، همچنین ... فرو رفتن سوزن آلوده در بدن، هپاتیت ب برای افراد بخش
بهداشت و همه افرادیکه ... توجه به رعایت نکات بهداشتی هنگام استفاده از خدمات سالن های
تاتو. ..... جهت اطلاعات بیشتر از داروی پردنیزون با این مقاله از راستینه همراه شوید.

دانلود مقاله توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت - فایل دانش

16 ساعت قبل ... ۲صفحه توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت هپاتيت به معناي التهاب كبد
است. هپاتيت ب شايع ترين نوع هپاتيت و يك بيماري ويروسي ...

کتاب خلاصه مقالات سخنرانان کنگره نهم

ﻣﻴﺰان DNA وﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ B و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ S ﺟﺪا ﺷﺪه از اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن
ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ .... اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﺼﻮب. ﻣﻲ ﻛﻮ.

بروشور توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت

فروشگاه فایل های دانشجویی کلیه رشته ها و کلیه مقاطع. ... دانلود بروشور توصیه های
بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت 6 برگ. اشتراک بگذارید: پرداخت اینترنتی ...

دانلود : خطی مشی ها و دستورالعملهای مدون بیمارستان - دانشگاه علوم ...

معاون درمان. خط مشي و دستورالعمل براي مديريت و توسعه. خط مشي و دستورالعمل .....
باشد، برنامه پی گیری برای تست های 3، 6 و 12 ماهه جهت هپاتیتهپاتیت C، و HIV
... به فرد آلوده شده توصیه گردد تا پی گیری مشاوره مناسب متخصص بیماری های
عفونی یا .... مديريت زباله هاي خطرناك بخش جدايي ناپذير بهداشت بيمارستان وكنترل
عفونت ...

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه ( Managed Care ) - معاونت درمان

27 ژوئن 2000 ... ﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﭘﻴﺶ از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري. دﻳﮕﺮ. ي ﻧﺪارﻧﺪ. -1.
ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ .... ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻠﻴﻪ. واﺣﺪﻫﺎي. درﻣﺎﻧﻲ
ﺗﺤﺖ .... اﻛﻴﺪاً ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد روش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ زاﻳﻤﺎن، زاﻳﻤﺎن واژﻳﻨﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺠﺎم زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ روش. ﻋﻤﻞ.
ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﺰارﻳﻦ ..... اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن، ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ داروﻳﻲ، ﻋﻮارض ﻗﻠﺒﻲ، ﺧﻮاب. آوري و ﻏﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ...

توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از هپاتیت(بصورت پمفلت) - Maxon

28 آوريل 2017 ... توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله و مورد استفاده قرار گیرد (قابل ...

ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ B

ﮔﻮﺷﺰﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺗﻼﺵ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ..... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ،. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ.

راهنماي سلامت سالمندان (50 سال به بالا)

ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ. B. 39. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. " راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. " از. ﻃﺮﻳﻖ دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺳﻼﻣﺖ. (
AHRQ) ... در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه. اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ ... ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺳـﻨﻴﻦ ﺑـﻪ وﻳـﮋه
دوران. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻛﻪ ... ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋـﻮارض. آن اﺳﺖ ... ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻫـﺎي
زﻳـﺮ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه ( Managed Care ) - معاونت درمان

27 ژوئن 2000 ... ﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﭘﻴﺶ از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري. دﻳﮕﺮ. ي ﻧﺪارﻧﺪ. -1.
ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ .... ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻠﻴﻪ. واﺣﺪﻫﺎي. درﻣﺎﻧﻲ
ﺗﺤﺖ .... اﻛﻴﺪاً ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد روش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ زاﻳﻤﺎن، زاﻳﻤﺎن واژﻳﻨﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺠﺎم زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ روش. ﻋﻤﻞ.
ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﺰارﻳﻦ ..... اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن، ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ داروﻳﻲ، ﻋﻮارض ﻗﻠﺒﻲ، ﺧﻮاب. آوري و ﻏﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ...

Frequency and risk factors of HCV infection among needle - stuck in ...

(6) در بررسی رحیم نژاد 434 نفر از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی ارومیه با تکمیل ....
البته در بعضی مقالات توصیه شده که از اینترفرون آلفا با دوز پایین(3میلیون واحد،
3بار در ... جهت پیگیری بعد از تماس؛ موارد زیر توصیه می شود: 1- یک آزمون پایه برای
Anti HCV .... بطور کلی در هپاتیت حادc مثل دیگر انواع هپاتیت های ویروسی حاد، درمان
...

تغذيه كودك 12- 6 ماهه - معاونت بهداشتی - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1 ژانويه 2013 ... تازه و بدون آلودگي باشند و پاكيزه و بهداشتي تهيه شوند. ... توصيه هاي كلي .... به غذاي
كودك به خصوص كودكي كه آهسته رشد مي كند توصيه مي شود چون:.

پیشگیری از هپاتیت - شبکه بهداشت و درمان خنج

23 ا کتبر 2010 ... مقدمه يكي از بيماريهاي كه از بدو تولد ممكن است جان فرزندان دلبندمان را تهديد و يا در
سنين مختلف زندگي آنان را مبتلا نمايد، بيماري هپاتيت يا يرقان ...

محتوای الکترونیکی نسبت و تناسب - ریاضی پنجم و ششم ابتدایی

آموزش چیف آرشیتکت بخش 1

تحقیق مدیریت بحران و تعارض در خانواده

پایان نامه میزان تاثیر شبکه های فارسی زبان ماهواره بر جوانان

پاورپوینت در مورد سیلو

دانلود نرم افزار درخواستی Survey Bypasser v1.0

تحقیق درباره مبلمان شهري 47 ص

تحقیق در مورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

پاورپوینت تفسیر قرآن

پمفلت تمرينات ساده مهاركردن فشار عصبي درمحيط كار