دانلود فایل


گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر - دانلود فایلدانلود فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر

دانلود فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی 130صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت
Light Amplification by Sitmulated Emission of Radiation
تشكيل شده است . امروزه علم استفاده از ليزرهاي كم توان بسيار گسترده شده و به نام ليزر درماني يا Low Level Laser Therapy (LLLT) شناخته مي شود .
تاثير ليزرهاي كم توان ، گرمايي و تخريبي نبوده ، بلكه به صورت فتوشيميايي است . فوتون وارد بافت شده ، در ميتوكندري ها و غشاي سلولي جذب شده ، انرژي نوراتي به انرژي شيميايي ( به صورت ATP) تبديل شده و ATP منجر به تحريك و پروليفراسيون سلولي مي شود . نفوذ پذيري غشاي سلولي تغيير مي كند و منجر به تغييرات فيزيولوژيك مي شود . اين تغييرات ماكروفاژها ، فيبروبلاست ها ، سلول هاي اندوتليال ،ماست سل ها ،برادي كينين و سرعت هدايت عصبي را تحت تاثير قرار مي دهند . در واقع ليزرهاي كم توان اثر تنظيمي بر روي فعل و انفعالات حياتي ( Biomodulatory Effect) دارند ( به همين علت ليزر سرد نيز ناميده مي شوند .) با مطالعات و تحقيقاتي كه در سراسر دنيا بر روي ليزر تراپي انجام مي شود كاربردهاي درماني اين روش طيف وسيعي از ترميم بافت و التيام زخم تا كاهش درد را در بر مي گيرد . اين امر بيانگر اهميت طول موج ، دوز درماني و فركانس هاي انتخاب شده است .
طول موج هاي قرمز ( 700- 600 نانومتر ) و مادون قرمز (700 نانومتر به بالا) نورهاي اصلي در ليزر تراپي هستند . عمق نفوذ اشعه ليزر به بافت براي تحريك فيزيولوژيك سلول ها و بافت ، به طور موج اشعه بستگي دارد . تنها 5 درصد شدت نور قرمز ، قابليت نفوذ به بافت زير جلدي داشته و بيشترآن در سطح جذب مي شوند. بنابراين از نور قرمز بيشتر در سطح (مانند بيماري هاي پوستي و نظير آن ) استفاده مي شود . امنا در مورد ليزرهاي مادون قرمز 20 درصد شدت اشعه به بافت زير جلدي مي رسد و در نتيجه در درمان مفاصل ، عضلات ، كاهش درد و... كاربرد دارد .
كاربردهاي ليزر درماني
اشعه ليزر پس از تابش و رسيدن به سطح داخل سلول داراي اثراتي است . از جمله تنظيم و متعادل ساختن :
- متابوليسم سلولي
- توليد كلاژن
- حركت و دگرانولاسيون ماست سل ها
- حركت و فعاليت ماكروفاژها
- ساخت فيبروبلاست ها ( از جمله باز جذب فيبرين )
- پروتئين سازي
- توليد ADP-ATP
- تغيير نفوذ پذيري و پتانسيل غشاي سلولي و تحريك پمپ سديم / پتاسيم و در نهايت برداشت بيشتر كلسيم
- وازوديلاتاسيون ( خون غني از اكسيژن )
- آنژيوژنز ( بهبود تغذيه بافتي )
- پاسخ هاي سيستميك
- افزايش سير كولاسيون اكسيژن و بهبود مصرف گلوكز
- ساخت DNA ( از طريق تحريك فيتوهماگلوتينين )
- تحريك فاگوسيتوز
- تغيير سطوح مدياتورها ( هيستامين و پروستاگلاندين ها ) يا اندروفين ها
- آزاد سازي اندروفين ها
- افزايش متابوليسم سراتونين ( در كاهش درد )
- سركوب فعاليت نوسي سپتورها ( Nociceptor)
- با توجه به اثراتي كه در بالا اشاره شد مي توان به برخي از كاربردهاي ليزر كم توان در درمان بيماري هاي مختلف اشاره كرد:
- التيام زخم ( از جمله زخم هاي فشاري و يا عفوني )
- ترميم آسيب هاي بافت نرم ( هماتوم ، ضرب ديدگي ها ، درد و... )
- بيما ري هاي پوستي ( سوختگي ، خراشيدگي ، اگزما ، آكنه ، هرپس و ... )
- كاهش درد ( حاد و مزمن ) و اثرات ضد التهابي
- بيماري هاي روماتولوژيك يا فيزيوتراپي ( تاندونيت ، بورسيت ، كپسوليت ، آرتريت و..)
- تحريك نقاط طب سوزني با استفاده از اشعه ليزر به جاي سوزن
- افزايش قدرت كشش بافت آسيب ديده پس از ترميم (TensileStrength)
- متعادل ساختن كلاژن و كاهش اندازه اسكار به دنبال بريدگي ، سوختگي و يا جراحي .
- تحريك و تقويت سيستم ايمني بدن
- كمك به مقابله با عفونت
- بهبود فونكسيون عصب ( ترميم تدريجي اعصاب آسيب ديده يا حتي قطع شده )

مقدمه
تعريف و تاريخچه ليزر و ليزر تراپي
در دوران تمدن يونان – روم ( تقريباً از 6 قرن پيش از ميلاد تا قرن دوم ميلادي ) ، ليزر به خوبي شناخته شده بود . ليزر ، گياهي خودرو ( احتمالاً از رده گياهان چتر ) بود كه در ناحيه وسيعي در اطراف سيرن (ليبي امروز) مي روييد . اين گياه در مواردي نيز ليزر پيتيوم ناميده مي شد و مردم به علت خواص اعجاز آميزش آن را هديه اي جانب خدا مي پنداشتند .
ليزر براي درمان بسياري از بيماري ها از ذات الريه گرفته تا تعدادي از بيماري هاي واگيردار بكار مي رفت و پادزهر موثري براي مارگزيدگي ، عقرب گزيدگي و نيش پيكان هاي زهر آلود دشمن محسوب مي شد . همچنين به علت طعم لذيذش ، چاشني عالي محسوب مي شد و در غذاها به كار مي رفت . يوناني ها و رومي ها بسيار كوشيدند تا بتوانند ليزر را كشت كنند اما در اين كار موفق نبودند و به تدريج ليزر كمياب شد . به نظر مي رسد كه اين گياه در حدود قرن دوم ميلادي كاملاً از بين رفته باشد . از آن زمان تا كنون با وجود كوشش هاي بسيار ، كسي موفق نشده است ليزر را در صحراهاي جنوبي سيرن پيدا كند .
لذا به نظر مي رسد كه اين ليزر طبيعي به صورت گنجيه گمشده تمدن يونان – روم در آمده باشد .
با اين مقدمه باستاني ، كه شايد تنها از نظر كلامي و برخي كاربردها با مفهوم جديد ليزر شباهت داشته باشد ، تاريخ تولد ليزر را از نور آغاز مي كنيم .

نور چيست ؟
اين سئوالي است كه احتمالاً پيشينيان ما هزاران سال پيش از خود مي پرسيدند . پاسخ اين سئوال در طول ساليان دراز و همراه با پيشرفت علوم و دانش انسان ( به تدريج از زمان اعتقاد به خدايان روشنايي تا ليزر )، بدست آمده است . البته ، همواره جنبه هاي تاريكي در توضيح ماهيت نور وجود داشته است كه حتي هنوز هم بطور كامل مشخص نشده اند . لذا هرگاه انسان اطلاعات جديدتري از ماهيت و خواص نور بدست مي آورد ، تعريف جامع تري براي آن ارائه مي كند .
در دوران قديم ، بسياري از جوامع بشري خدايان خورشيد را مسئول سلامتي و بهبود مي دانستند .
از همين رو ، فنيقي هاي دوران باستان ، بال را به عنوان خداي خورشيد و سلامتي مي پرستيدند .
يوناني ها نيز هليوس خداي نور ، خورشيد و بهبودي را به علت تاثيرات منحصر بفردش ستايش مي كردند و عبارت هليوتراپي از همين كلمه اقتباس شد . نور درماني را نيز مصريان باستان انجام مي دادند . آنان در سال 440 پيش از ميلاد ، از تاثيرات تسكيني نور بر زخم ها ، شكستگي ها و درمان آبله استفاده مي كردند .
يوناني ها ، نخستين كساني بودند كه كوشيدند طبيعت نور و چگونگي ديدن را توضيح دهند .پس از ظهور علوم تجربي ، دو نظريه درباره ي ماهيت نور مطرح شد . يكي از آنها ، نظريه ي ذره اي نيوتن بود كه نور را متشكل از باريكه اي از ذرات مي دانستند كه تابع قوانين حركت مي باشند و ديگري ، نظريه موجي بود كه طبيعت موجي را براي نور پيشنهاد مي كرد .
تفكر در خصوص ليزر ، در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 ميلادي و بر مبناي فيزيك كوانتومي پايه گذاري شد . در آغاز دانشمنداني نظير بور و پلانك تئوري هايي مطرح كردند كه در ادامه توسط نابغه قرن، آلبرت اينشتين ، تكميل شد .( شكل 1-1) اينشتين در سال 1917 ، اصل و جوهره پيچيده نور را به عنوان يك سيستم الكتروديناميكي در مقاله اش تحت عنوان تئوري كوآنتومي تشعشع بيان كرد . اين كشف كه بر پايه تئوري هاي كوانتومي استوار بود ، به اين موضوع مي پرداخت كه تابش نور را مي توان بسته هاي گسسته انرژي ( به نام فوتون ) به حساب آورد كه در آن هر فوتون داراي انرژي خاصي ( مطابق با فركانس امواج آن بسته) مي باشد .
اينشتين ، نظريه وجود فوتون ها و گسيل آ ها را براساس پديده نشر برانگيخته ( گسيل القايي يا تحريك شده ) مطرح كرد ، اما اين موضوع مدت هاي طولاني تنها در يك كنجكاوي در آزمايشگاه باقي ماند و تا دهه ي پنجاه ، هيچ كس پتانسيل باور نكردني اين مفهوم را درك نكرد . اما سرانجام ، با تحقيقات كاربردي براساس اين نظريه ، امكان استفاده از آن و توليد ميزر و به دنبال آن ليزر ، فراهم شد .
چكيده 1
فصل اول
مقدمه 4
نورچيست 5
پيدايش ليزر 7
ساخت ليزر 8
ليزر در پزشكي 12
ظهور ليزر تراپي 15
معرفي مراكزي كه در دوره كارورزي به آنجا رفتم 20
فصل دوم: مباني و اصول ليزر
مفاهيم اوليه 23
برخورد نور با ماده 26
ماهيت نور و ليزر 28
اساس تشكيل ليزر 31
ماده فعال 33
كاواك 33
منبع انرژي 33
نحوه توليد ليزر 35
خواص ليزر 37
تك فامي 38
همدوسي 38
واگرايي كم و هم راستايي 38
شدت بالا و درخشندگي 39
طبقه بندي ليزرها 39
ليزرهاي حالت جامد 42
ليزرهاي مايع 44
ليزرهاي گازي 48
ليزرهاي نيمه هادي 52
ليزرهاي پلاسما 55
فصل سوم:انواع ليزرها و اصول دستگاههاي ليزر تراپي
مقدمه 57
انواع ليزرها در دستگاههاي ليزر تراپي 58
ليزر هليوم- نئون 62
ليزر اينديوم- كاليم- آلومينيوم – آرسنايد 63
ليزر گاز كربنيك 64
ليزهايND – Yag 66
ليزر ياقوت 67
ليزر كريپتون 67
شرايط انتخاب و بكارگيري دستگاه ليزرتراپي 68
گذشته،حال و آينده دستگاههاي ليزر تراپي 70
ليزر ديودي و نحوه ساخت آن 71
انتقال انرژي در مواد نيمه هادي 73
نحوه ساخت ديود ليزر 78
ساختمان داخلي ديود ليزر 82
ميزان واگرايي و اندازه پرتو 82
وابستگي درجه حرارت به توان خروجي 84
رفتار زماني ديود ليزر 86
نحوه موازي كردن پرتوي ليزر 89
انواع ديود ليزر 90
ليزر تراپي چيست 92
فيزيولوژي بافت و ليزر 95
برهم كنش نور با بافت 98
فصل چهارم
نكات عملي در ارتباط با دستگاهها 104
كاليبراسيون 110
عوامل مكانيكي در بهم خوردن كاليبراسيون 111
معرفي دستگاهها و اپراتوري آنها 112
معرفي دستگاه Mustang 114
اپراتوري Mustang 118
معرفي ليزر قلمي 120
معرفي AZOR-2k-02 121
اپراتوري AZOR-2k-02 122
معرفي دستگاه ILP و اپراتوري آن 124
فصل پنجم
نكات ايمني 127
تقسيم بندي ليزر از لحاظ انرژي 129
روش هاي ايمني 130
خطرات ناشي از پرتو 131
خطرات چشمي 133
خطرات دندان 134
خطرات غير وابسته به پرتو 135
فصل ششم
نتيجه گيري 137
منابع و ماخذ 140


گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی در زیر به
مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : این ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

1 ا کتبر 2016 ... این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد. موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه ...

فرم شرح حال گیری استاژری دانشجویان پزشکی بخش زنان و زایمان

... که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
... در تاریخ 1395/8/2 · گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

گزارش کارآموزی رشته برق – بررسی نحوه عملكرد مخابرات در بخش ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر. گزارش کارآموزي آشنایی
با لیزر و بررسي دستگاههای لیزر در پزشکی 130ص جهت دریافت فایل و جزئیات ...

تحقیق در مورد بازی و ریاضی | فروشگاه فایل

24 ژانويه 2017 ... گاردنر با نشان نبوغ و خلاقیتش در به کار گیری ریاضی در بازی و سرگرمی، دیگر ...
لذا، به کمک انگشتان دست دستگاه شماری پدید آورد که مبنای آن 60 بود. ... گزارش
کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی ... - خانه

19 آگوست 2016 ... گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در
پزشکی، فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:۱۴۳ چکیده ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر کارورزی مهندسی پزشکی گزارش کارورزی مهندسی پزشکی ...

پاورپوینت لیزر چیست؟ - نمونه!

11 سپتامبر 2016 ... در این مقاله لیزر و کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. ... گزارش کارآموزی
آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی دانلود گزارش ...

کاملترین فایل تحقیق لیزر و مسافت سنج لیزری – موج مقاله

5 روز پیش ... دانلود تحقیق در مورد لیزر و مسافت سنج لیزری، در قالب word و در 17 ... گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی با ...

گزارش كارآموزی مکانیک در شرکت زامیاد - آرشیو مطالب روز

1 روز پیش ... گزارش كارآموزی مکانیک در شرکت زامياد در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت ....
دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر -

7 ژانويه 2017 ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ۱۳۰صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی در زیر به
مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : این ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

8 آگوست 2016 ... موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در
پزشکیفهرست مطالب:عنوان& & & & & & & ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

8 ا کتبر 2016 ... این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد. موضوع: گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

7 ژانويه 2017 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی_خوش ...

خرید و دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

2 فوریه 2017 ... با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی گزارش کارآموزی آشنایی با
لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی وارد شده اید.برای مشاهده ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

8 ا کتبر 2016 ... این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد. موضوع: گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه ...

کارآموزی فرش محتشم...|تابلو فرش - نخ قالی

19 دسامبر 2016 ... دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی. پس از
پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. 0 0 گزارش.

دانلود فایل ( گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

25 ژانويه 2017 ... به صفحه ی دانلود _گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در
پزشکی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از گزارش کارآموزی آشنایی ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

11 ژانويه 2017 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و
بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید.

فایل کولاک کارآموزی بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد رجايي ...

دانلود کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین فرمت فایل: ورد
قابل ... گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد کاربردهای لیزر در مهندسی ...

شما عبارت کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی را در سایت جستجو کرده اید. ... دانلود
گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی - آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

پکیج طلایی آموزش کامل گام به گام ویروس کشی اورجینال - گل میخک

با این تفاوت که به کاربر و محیط اطراف خود خسارت وارد می کند. ... گزارش کارآموزی
آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی · خرید و دانلود مقاله تأثیر ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در
پزشکی،. Envidesign · دی ۲۰, ۱۳۹۵ · No Comments ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

جزوات و نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ... علوم پزشکي نمونه سوالات مصاحبه علوم
پزشکي شامل ۲۸۲ سوال احکام با جواب نمونه سوالات مصاحبه علوم پزشکي شامل ۲۶۸
سوال .

گزارش کارآموزی کامپیوتر، windows xp و تنظیمات رجیستری آن : خبرها

با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت
... کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی گزارش کارآموزی ...

آشنایی با اداره تجهیزات پزشکی - معاونت درمان

مجموعه بررسي وضعيت فرايندهاي مرتبط با تجهيزات پزشکي در سال 81; مجموعه ...
مجموعه وضعيت دستگاههاي ليزر کليه مراکز; مجموعه تجهيزات مصرفي تحويلي مراکز در
سال ... مجموعه گزارش کار آموزي کارشناس تجهيزات پزشکي 82; مجموعه گزارش کار ورزي
...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی فهرست
مطالب چکیده ۱ فصل اول مقدمه ۴ نورچیست ۵ پیدایش لیزر ۷ ساخت لیزر ۸ لیزر در ...

خرید و دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

2 فوریه 2017 ... با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی گزارش کارآموزی آشنایی با
لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی وارد شده اید.برای مشاهده ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر – یاهو شاپ

12 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ۱۳۰صچکیده
کلمه لیزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated ...

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ - 2017-02-03

19 نوامبر 2016 ... اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ Word ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺿﻮع:
ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ.

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

22 فوریه 2016 ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی.

دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

17 فوریه 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر
در پزشکی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی فهرست
مطالب چکیده ۱ فصل اول مقدمه ۴ نورچیست ۵ پیدایش لیزر ۷ ساخت لیزر ۸ لیزر در ...

بازی فوتبال ماندگار ایران استرالیا + هدیه ( آموزش_فوتبال ) - بدانید 98

قیمت: 8,000 تومان .... خرید و دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی
دستگاههای لیزر در پزشکی · برترین پکیج نقش فن آوري اطلاعات در آموزش – دانلود
فایل ...

فایل 100 نکته مهم و کنکوری کتاب 2000 تست اقتصاد خرد محسن نظری ...

24 ژانويه 2017 ... به وبسایت ما خوش آمدید.با سلام،محصول دانلودی +{{گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و
بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز ...

گزارش کارآموزی کامپیوتر، windows xp و تنظیمات رجیستری آن : خبرها

با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت
... کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی گزارش کارآموزی ...

بازی فوتبال ماندگار ایران استرالیا + هدیه ( آموزش_فوتبال ) - بدانید 98

قیمت: 8,000 تومان .... خرید و دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی
دستگاههای لیزر در پزشکی · برترین پکیج نقش فن آوري اطلاعات در آموزش – دانلود
فایل ...

فروش دانلودی گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

5 دسامبر 2016 ... به صفحه ی دانلود _گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در
پزشکی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از گزارش کارآموزی آشنایی ...

فایل های دسته بندی پزشکی

دانلود و خرید پروژه های و پایان نامه های و مقالات دانشگاهی رشته پزشکی و بانک مرجع
مطالب ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی · خرید
.

گزارش كارآموزي ماشينهاي تراش و تراشكاري - به روز فایل

2 روز پیش ... گزارش كارآموزي ماشينهاي تراش و تراشكاري ۶۵صتاریخچه ماشین تراش در سالهای ۱۸۰۰
و ... متحده امریکا ماشینهای تراشی ساخته شد که با بدنه چوبی و پایه آهنی مجهز بود. ...
گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر · گزارش ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر - بلاگ خوان

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی 130صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated Emission of ...

دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد اینک شما با
جستجوی ((گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی))
وارد ...

فروش فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

17 دسامبر 2016 ... مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران فایل مارکت مجموعه گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ... - بازاریابی

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد. موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

دانلود گزارش کارآموزی رشته پزشکی،کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای
لیزر در پزشکی؛ تاثير ليزرهاي كم توان ،‌گرمايي و تخريبي نبوده ، بلكه به صورت ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر - هگزا فایل

21 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ۱۳۰صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در
پزشکی،. Envidesign · دی ۲۰, ۱۳۹۵ · No Comments ...

دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

17 دسامبر 2016 ... گزارش-کارآموزی-آشنایی-با-لیزر-و-بررسی-دستگاههای- دانلود گزارش کارآموزی
آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی، چكيده: كلمه ليزر ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

25 ا کتبر 2016 ... این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد. موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه ...

دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

16 نوامبر 2016 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم به صفحه دانلود فایل(گزارش کارآموزی
آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی)خوش آمدید ...

فروش فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

17 دسامبر 2016 ... مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران فایل مارکت مجموعه گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی 130صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated Emission of ...

دانلود مقاله لیزر و لیزر درمانی کاربرد های آن در پزشکی

دانلود فایل ( پروژه گزارش کارآموزی مهندسی عمران و مهندسی معم. پایان نامه لیزر و ... با
لیزر گزارش کارورزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی دانلود .

تحقیق درباره برق ساختمان 25 ص

نمونه

تحقیق در مورد پیوند شیمیایی و انواع آن 16 ص

قالب جوملا 2.5 برای سایت های اداری

پروژه برنامه مدیریت دانلود با زبان سی شارپ

پاورپوینت درباره آب پنير محصول جانبي فراورده هاي لبني

دانلود فایل خلاصه کتاب مبانی تکنولوژی آموزشی، هاشم فردانش ..

جزوات پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-بسته جامع جزوات دست نویس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک اساتید برتر کشور

تحقیق در مورد مبانى فلسفى حقوق بشر 52ص

پاورپوینت درمورد معماری داخلی-30 اسلاید