دانلود رایگان


گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر

دانلود رایگان گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی 130صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت
Light Amplification by Sitmulated Emission of Radiation
تشكيل شده است . امروزه علم استفاده از ليزرهاي كم توان بسيار گسترده شده و به نام ليزر درماني يا Low Level Laser Therapy (LLLT) شناخته مي شود .
تاثير ليزرهاي كم توان ، گرمايي و تخريبي نبوده ، بلكه به صورت فتوشيميايي است . فوتون وارد بافت شده ، در ميتوكندري ها و غشاي سلولي جذب شده ، انرژي نوراتي به انرژي شيميايي ( به صورت ATP) تبديل شده و ATP منجر به تحريك و پروليفراسيون سلولي مي شود . نفوذ پذيري غشاي سلولي تغيير مي كند و منجر به تغييرات فيزيولوژيك مي شود . اين تغييرات ماكروفاژها ، فيبروبلاست ها ، سلول هاي اندوتليال ،ماست سل ها ،برادي كينين و سرعت هدايت عصبي را تحت تاثير قرار مي دهند . در واقع ليزرهاي كم توان اثر تنظيمي بر روي فعل و انفعالات حياتي ( Biomodulatory Effect) دارند ( به همين علت ليزر سرد نيز ناميده مي شوند .) با مطالعات و تحقيقاتي كه در سراسر دنيا بر روي ليزر تراپي انجام مي شود كاربردهاي درماني اين روش طيف وسيعي از ترميم بافت و التيام زخم تا كاهش درد را در بر مي گيرد . اين امر بيانگر اهميت طول موج ، دوز درماني و فركانس هاي انتخاب شده است .
طول موج هاي قرمز ( 700- 600 نانومتر ) و مادون قرمز (700 نانومتر به بالا) نورهاي اصلي در ليزر تراپي هستند . عمق نفوذ اشعه ليزر به بافت براي تحريك فيزيولوژيك سلول ها و بافت ، به طور موج اشعه بستگي دارد . تنها 5 درصد شدت نور قرمز ، قابليت نفوذ به بافت زير جلدي داشته و بيشترآن در سطح جذب مي شوند. بنابراين از نور قرمز بيشتر در سطح (مانند بيماري هاي پوستي و نظير آن ) استفاده مي شود . امنا در مورد ليزرهاي مادون قرمز 20 درصد شدت اشعه به بافت زير جلدي مي رسد و در نتيجه در درمان مفاصل ، عضلات ، كاهش درد و... كاربرد دارد .
كاربردهاي ليزر درماني
اشعه ليزر پس از تابش و رسيدن به سطح داخل سلول داراي اثراتي است . از جمله تنظيم و متعادل ساختن :
- متابوليسم سلولي
- توليد كلاژن
- حركت و دگرانولاسيون ماست سل ها
- حركت و فعاليت ماكروفاژها
- ساخت فيبروبلاست ها ( از جمله باز جذب فيبرين )
- پروتئين سازي
- توليد ADP-ATP
- تغيير نفوذ پذيري و پتانسيل غشاي سلولي و تحريك پمپ سديم / پتاسيم و در نهايت برداشت بيشتر كلسيم
- وازوديلاتاسيون ( خون غني از اكسيژن )
- آنژيوژنز ( بهبود تغذيه بافتي )
- پاسخ هاي سيستميك
- افزايش سير كولاسيون اكسيژن و بهبود مصرف گلوكز
- ساخت DNA ( از طريق تحريك فيتوهماگلوتينين )
- تحريك فاگوسيتوز
- تغيير سطوح مدياتورها ( هيستامين و پروستاگلاندين ها ) يا اندروفين ها
- آزاد سازي اندروفين ها
- افزايش متابوليسم سراتونين ( در كاهش درد )
- سركوب فعاليت نوسي سپتورها ( Nociceptor)
- با توجه به اثراتي كه در بالا اشاره شد مي توان به برخي از كاربردهاي ليزر كم توان در درمان بيماري هاي مختلف اشاره كرد:
- التيام زخم ( از جمله زخم هاي فشاري و يا عفوني )
- ترميم آسيب هاي بافت نرم ( هماتوم ، ضرب ديدگي ها ، درد و... )
- بيما ري هاي پوستي ( سوختگي ، خراشيدگي ، اگزما ، آكنه ، هرپس و ... )
- كاهش درد ( حاد و مزمن ) و اثرات ضد التهابي
- بيماري هاي روماتولوژيك يا فيزيوتراپي ( تاندونيت ، بورسيت ، كپسوليت ، آرتريت و..)
- تحريك نقاط طب سوزني با استفاده از اشعه ليزر به جاي سوزن
- افزايش قدرت كشش بافت آسيب ديده پس از ترميم (TensileStrength)
- متعادل ساختن كلاژن و كاهش اندازه اسكار به دنبال بريدگي ، سوختگي و يا جراحي .
- تحريك و تقويت سيستم ايمني بدن
- كمك به مقابله با عفونت
- بهبود فونكسيون عصب ( ترميم تدريجي اعصاب آسيب ديده يا حتي قطع شده )

مقدمه
تعريف و تاريخچه ليزر و ليزر تراپي
در دوران تمدن يونان – روم ( تقريباً از 6 قرن پيش از ميلاد تا قرن دوم ميلادي ) ، ليزر به خوبي شناخته شده بود . ليزر ، گياهي خودرو ( احتمالاً از رده گياهان چتر ) بود كه در ناحيه وسيعي در اطراف سيرن (ليبي امروز) مي روييد . اين گياه در مواردي نيز ليزر پيتيوم ناميده مي شد و مردم به علت خواص اعجاز آميزش آن را هديه اي جانب خدا مي پنداشتند .
ليزر براي درمان بسياري از بيماري ها از ذات الريه گرفته تا تعدادي از بيماري هاي واگيردار بكار مي رفت و پادزهر موثري براي مارگزيدگي ، عقرب گزيدگي و نيش پيكان هاي زهر آلود دشمن محسوب مي شد . همچنين به علت طعم لذيذش ، چاشني عالي محسوب مي شد و در غذاها به كار مي رفت . يوناني ها و رومي ها بسيار كوشيدند تا بتوانند ليزر را كشت كنند اما در اين كار موفق نبودند و به تدريج ليزر كمياب شد . به نظر مي رسد كه اين گياه در حدود قرن دوم ميلادي كاملاً از بين رفته باشد . از آن زمان تا كنون با وجود كوشش هاي بسيار ، كسي موفق نشده است ليزر را در صحراهاي جنوبي سيرن پيدا كند .
لذا به نظر مي رسد كه اين ليزر طبيعي به صورت گنجيه گمشده تمدن يونان – روم در آمده باشد .
با اين مقدمه باستاني ، كه شايد تنها از نظر كلامي و برخي كاربردها با مفهوم جديد ليزر شباهت داشته باشد ، تاريخ تولد ليزر را از نور آغاز مي كنيم .

نور چيست ؟
اين سئوالي است كه احتمالاً پيشينيان ما هزاران سال پيش از خود مي پرسيدند . پاسخ اين سئوال در طول ساليان دراز و همراه با پيشرفت علوم و دانش انسان ( به تدريج از زمان اعتقاد به خدايان روشنايي تا ليزر )، بدست آمده است . البته ، همواره جنبه هاي تاريكي در توضيح ماهيت نور وجود داشته است كه حتي هنوز هم بطور كامل مشخص نشده اند . لذا هرگاه انسان اطلاعات جديدتري از ماهيت و خواص نور بدست مي آورد ، تعريف جامع تري براي آن ارائه مي كند .
در دوران قديم ، بسياري از جوامع بشري خدايان خورشيد را مسئول سلامتي و بهبود مي دانستند .
از همين رو ، فنيقي هاي دوران باستان ، بال را به عنوان خداي خورشيد و سلامتي مي پرستيدند .
يوناني ها نيز هليوس خداي نور ، خورشيد و بهبودي را به علت تاثيرات منحصر بفردش ستايش مي كردند و عبارت هليوتراپي از همين كلمه اقتباس شد . نور درماني را نيز مصريان باستان انجام مي دادند . آنان در سال 440 پيش از ميلاد ، از تاثيرات تسكيني نور بر زخم ها ، شكستگي ها و درمان آبله استفاده مي كردند .
يوناني ها ، نخستين كساني بودند كه كوشيدند طبيعت نور و چگونگي ديدن را توضيح دهند .پس از ظهور علوم تجربي ، دو نظريه درباره ي ماهيت نور مطرح شد . يكي از آنها ، نظريه ي ذره اي نيوتن بود كه نور را متشكل از باريكه اي از ذرات مي دانستند كه تابع قوانين حركت مي باشند و ديگري ، نظريه موجي بود كه طبيعت موجي را براي نور پيشنهاد مي كرد .
تفكر در خصوص ليزر ، در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 ميلادي و بر مبناي فيزيك كوانتومي پايه گذاري شد . در آغاز دانشمنداني نظير بور و پلانك تئوري هايي مطرح كردند كه در ادامه توسط نابغه قرن، آلبرت اينشتين ، تكميل شد .( شكل 1-1) اينشتين در سال 1917 ، اصل و جوهره پيچيده نور را به عنوان يك سيستم الكتروديناميكي در مقاله اش تحت عنوان تئوري كوآنتومي تشعشع بيان كرد . اين كشف كه بر پايه تئوري هاي كوانتومي استوار بود ، به اين موضوع مي پرداخت كه تابش نور را مي توان بسته هاي گسسته انرژي ( به نام فوتون ) به حساب آورد كه در آن هر فوتون داراي انرژي خاصي ( مطابق با فركانس امواج آن بسته) مي باشد .
اينشتين ، نظريه وجود فوتون ها و گسيل آ ها را براساس پديده نشر برانگيخته ( گسيل القايي يا تحريك شده ) مطرح كرد ، اما اين موضوع مدت هاي طولاني تنها در يك كنجكاوي در آزمايشگاه باقي ماند و تا دهه ي پنجاه ، هيچ كس پتانسيل باور نكردني اين مفهوم را درك نكرد . اما سرانجام ، با تحقيقات كاربردي براساس اين نظريه ، امكان استفاده از آن و توليد ميزر و به دنبال آن ليزر ، فراهم شد .
چكيده 1
فصل اول
مقدمه 4
نورچيست 5
پيدايش ليزر 7
ساخت ليزر 8
ليزر در پزشكي 12
ظهور ليزر تراپي 15
معرفي مراكزي كه در دوره كارورزي به آنجا رفتم 20
فصل دوم: مباني و اصول ليزر
مفاهيم اوليه 23
برخورد نور با ماده 26
ماهيت نور و ليزر 28
اساس تشكيل ليزر 31
ماده فعال 33
كاواك 33
منبع انرژي 33
نحوه توليد ليزر 35
خواص ليزر 37
تك فامي 38
همدوسي 38
واگرايي كم و هم راستايي 38
شدت بالا و درخشندگي 39
طبقه بندي ليزرها 39
ليزرهاي حالت جامد 42
ليزرهاي مايع 44
ليزرهاي گازي 48
ليزرهاي نيمه هادي 52
ليزرهاي پلاسما 55
فصل سوم:انواع ليزرها و اصول دستگاههاي ليزر تراپي
مقدمه 57
انواع ليزرها در دستگاههاي ليزر تراپي 58
ليزر هليوم- نئون 62
ليزر اينديوم- كاليم- آلومينيوم – آرسنايد 63
ليزر گاز كربنيك 64
ليزهايND – Yag 66
ليزر ياقوت 67
ليزر كريپتون 67
شرايط انتخاب و بكارگيري دستگاه ليزرتراپي 68
گذشته،حال و آينده دستگاههاي ليزر تراپي 70
ليزر ديودي و نحوه ساخت آن 71
انتقال انرژي در مواد نيمه هادي 73
نحوه ساخت ديود ليزر 78
ساختمان داخلي ديود ليزر 82
ميزان واگرايي و اندازه پرتو 82
وابستگي درجه حرارت به توان خروجي 84
رفتار زماني ديود ليزر 86
نحوه موازي كردن پرتوي ليزر 89
انواع ديود ليزر 90
ليزر تراپي چيست 92
فيزيولوژي بافت و ليزر 95
برهم كنش نور با بافت 98
فصل چهارم
نكات عملي در ارتباط با دستگاهها 104
كاليبراسيون 110
عوامل مكانيكي در بهم خوردن كاليبراسيون 111
معرفي دستگاهها و اپراتوري آنها 112
معرفي دستگاه Mustang 114
اپراتوري Mustang 118
معرفي ليزر قلمي 120
معرفي AZOR-2k-02 121
اپراتوري AZOR-2k-02 122
معرفي دستگاه ILP و اپراتوري آن 124
فصل پنجم
نكات ايمني 127
تقسيم بندي ليزر از لحاظ انرژي 129
روش هاي ايمني 130
خطرات ناشي از پرتو 131
خطرات چشمي 133
خطرات دندان 134
خطرات غير وابسته به پرتو 135
فصل ششم
نتيجه گيري 137
منابع و ماخذ 140


گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


PDF—گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

داﻧﻠﻮد ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﭼﮑﯿﺪه: ﮐﻠﻤﻪ ﻟﯿﺰر از ﺣﺮوف اول
. ﻋﺒﺎرت Light Amplification by Sitmulated Emission of Radiation ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

11 ژانويه 2017 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و
بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید.

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

22 فوریه 2016 ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی.

خرید فایل( گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

22 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر
در پزشکی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

1 ا کتبر 2016 ... این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد. موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه ...

دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

16 نوامبر 2016 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم به صفحه دانلود فایل(گزارش کارآموزی
آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی)خوش آمدید ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی در زیر به
مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : این ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

7 ژانويه 2017 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی_خوش ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر - بلاگ خوان

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی 130صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated Emission of ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی - گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی.

خرید فایل( گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

22 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر
در پزشکی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه ...

دانلود آهنگ جدید - وب سایت

... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر · دریافت قالب
فروشگاهی زیبای لباس با html · کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه
کاشان ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

11 ژانويه 2017 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول
دانلودی|| گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

پاورپوینت لیزر چیست؟ - نمونه!

11 سپتامبر 2016 ... در این مقاله لیزر و کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. ... گزارش کارآموزی
آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی دانلود گزارش ...

فروش فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

17 دسامبر 2016 ... مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران فایل مارکت مجموعه گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ... - بازاریابی

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد. موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر | وبلاگ یاس

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای
لیزر خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا ...

فروش فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

17 دسامبر 2016 ... مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران فایل مارکت مجموعه گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی ...

دانلود (دانلود گزارش کارآموزی شرکت تجهیزات پزشکی راد طب) – سانی ...

10 فوریه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی دانلود گزارش کارآموزی شرکت تجهیزات پزشکی راد ... دانلود
(گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

جزوات و نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ... علوم پزشکي نمونه سوالات مصاحبه علوم
پزشکي شامل ۲۸۲ سوال احکام با جواب نمونه سوالات مصاحبه علوم پزشکي شامل ۲۶۸
سوال .

دانلود فایل کامل دانلود گزارش کارآموزی بررسی ایمنی – موج مقاله

10 فوریه 2017 ... به صفحه ی دانلود _دانلود گزارش کارآموزی بررسی ایمنی_خوش امدید. ... گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی با آرزوی ...

فایل کولاک کارآموزی بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد رجايي ...

دانلود کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین فرمت فایل: ورد
قابل ... گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ...

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ - 2017-02-03

19 نوامبر 2016 ... اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ Word ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺿﻮع:
ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ.

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر

12 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر گزارش کارآموزی آشنایی
با لیزر و بررسی.

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ... - بیسترینها

نفوذ پذيري غشاي سلولي تغيير مي‌كند و منجر به تغييرات فيزيو دانلود فایل ·
دانلود پروژه های دانشجویی · گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای
لیزر ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در
پزشکی،. Envidesign · دی ۲۰, ۱۳۹۵ · No Comments ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

8 آوريل 2015 ... دسته: دانشگاهی – سایر موارد. فرمت فایل دانلودی:. zip. فرمت فایل اصلی: doc. تعداد
صفحات: 153. حجم فایل: 683 کیلوبایت. چکیده: کلمه لیزر از ...

گزارش كارآموزی مکانیک در شرکت زامیاد - آرشیو مطالب روز

1 روز پیش ... گزارش كارآموزی مکانیک در شرکت زامياد در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت ....
دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

PDF: گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ Word ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺿﻮع:
ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻋﻨﻮان. ﭼﮑﯿﺪه 1.

دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

17 دسامبر 2016 ... گزارش-کارآموزی-آشنایی-با-لیزر-و-بررسی-دستگاههای- دانلود گزارش کارآموزی
آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی، چكيده: كلمه ليزر ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی ...

12 ا کتبر 2016 ... گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در
پزشکی، فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:۱۴۳ چکیده ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد کاربردهای لیزر در مهندسی ...

شما عبارت کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی را در سایت جستجو کرده اید. ... دانلود
گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی - آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

17 فوریه 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر
در پزشکی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی ...

گزارش كارآموزي ماشينهاي تراش و تراشكاري - به روز فایل

2 روز پیش ... گزارش كارآموزي ماشينهاي تراش و تراشكاري ۶۵صتاریخچه ماشین تراش در سالهای ۱۸۰۰
و ... متحده امریکا ماشینهای تراشی ساخته شد که با بدنه چوبی و پایه آهنی مجهز بود. ...
گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر · گزارش ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

1 ا کتبر 2016 ... این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد. موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

جزوات و نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ... علوم پزشکي نمونه سوالات مصاحبه علوم
پزشکي شامل ۲۸۲ سوال احکام با جواب نمونه سوالات مصاحبه علوم پزشکي شامل ۲۶۸
سوال .

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

11 ژانويه 2017 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و
بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید.

مقاله آشنایی با دستگاههای مکانیکی پرس | جعبه دانشجو!

7 دسامبر 2016 ... مقاله آشنایی با دستگاههای مکانیکی پرس ... word تعداد صفحات: 153 دانلود گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی …

دانلود مقاله لیزر و لیزر درمانی کاربرد های آن در پزشکی

دانلود فایل ( پروژه گزارش کارآموزی مهندسی عمران و مهندسی معم. پایان نامه لیزر و ... با
لیزر گزارش کارورزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی دانلود .

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

جزوات و نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ... علوم پزشکي نمونه سوالات مصاحبه علوم
پزشکي شامل ۲۸۲ سوال احکام با جواب نمونه سوالات مصاحبه علوم پزشکي شامل ۲۶۸
سوال .

PDF: گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ Word ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺿﻮع:
ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻋﻨﻮان. ﭼﮑﯿﺪه 1.

گزارش کارآموزی کامپیوتر، windows xp و تنظیمات رجیستری آن : خبرها

با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت
... کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی گزارش کارآموزی ...

فروش فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

17 دسامبر 2016 ... مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران فایل مارکت مجموعه گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی ...

PDF[پروژه جوشکاری فلزات رنگی] شبکه مقاله

ﻧﺤﻮء اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﺮات و ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﻣﻔﺘﻮل در ﻓﺮآﯾﻨﺪ. 39 MIGﺟﻮﺷﮑﺎری. ﻋﯿﻮب ﺟﻮش ... آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و
ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻋﻤﻮﻣﯽ « ﭘﺮوژه ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ. داﻧﻠﻮدی: zip ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ
...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر | وبلاگ یاس

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای
لیزر خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی 130صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated Emission of ...

فایل های دسته بندی پزشکی

دانلود و خرید پروژه های و پایان نامه های و مقالات دانشگاهی رشته پزشکی و بانک مرجع
مطالب ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی · خرید
.

پروژه برنامه نویسی و طراحی وب سایت - دانلود گزارش كارآموزي گزارش ...

KZ-1002, (گزارش كارآموزي) مراحل توليد دارو و ارزيابي كار و زمان در شركت داروسازي.
KZ-1003 ... KZ-1059, کارورزی آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ليزر در پزشكي.

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی، با موضوع آشنایی با لیزر و بررسی
دستگاههای لیزر در پزشکی، در قالب فایل word و در حجم 153 صفحه.

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی ...

12 ا کتبر 2016 ... گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در
پزشکی، فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:۱۴۳ چکیده ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ... - فروشگاه فایل

14 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی 130صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated ...

گزارش کارآموزی رشته برق – بررسی نحوه عملكرد مخابرات در بخش ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر. گزارش کارآموزي آشنایی
با لیزر و بررسي دستگاههای لیزر در پزشکی 130ص جهت دریافت فایل و جزئیات ...

مقاله آشنایی با دستگاههای مکانیکی پرس | جعبه دانشجو!

7 دسامبر 2016 ... مقاله آشنایی با دستگاههای مکانیکی پرس ... word تعداد صفحات: 153 دانلود گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی …

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

دانلود گزارش کارآموزی رشته پزشکی،کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای
لیزر در پزشکی؛ تاثير ليزرهاي كم توان ،‌گرمايي و تخريبي نبوده ، بلكه به صورت ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

11 ژانويه 2017 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول
دانلودی|| گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ... - بازاریابی

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد. موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی ... - خانه

19 آگوست 2016 ... گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در
پزشکی، فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:۱۴۳ چکیده ...

فروش فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

فروش فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی.

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

دانلود گزارش کارآموزی رشته پزشکی،کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای
لیزر در پزشکی؛ تاثير ليزرهاي كم توان ،‌گرمايي و تخريبي نبوده ، بلكه به صورت ...

پاورپوینت لیزر چیست؟ - نمونه!

11 سپتامبر 2016 ... در این مقاله لیزر و کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. ... گزارش کارآموزی
آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی دانلود گزارش ...

فروش فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

فروش فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی.

پروژه برنامه نویسی و طراحی وب سایت - دانلود گزارش كارآموزي گزارش ...

KZ-1002, (گزارش كارآموزي) مراحل توليد دارو و ارزيابي كار و زمان در شركت داروسازي.
KZ-1003 ... KZ-1059, کارورزی آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ليزر در پزشكي.

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ... - بیسترینها

نفوذ پذيري غشاي سلولي تغيير مي‌كند و منجر به تغييرات فيزيو دانلود فایل ·
دانلود پروژه های دانشجویی · گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای
لیزر ...

دانلود مقاله لیزر و لیزر درمانی کاربرد های آن در پزشکی

دانلود فایل ( پروژه گزارش کارآموزی مهندسی عمران و مهندسی معم. پایان نامه لیزر و ... با
لیزر گزارش کارورزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی دانلود .

مقاله آشنایی با دستگاههای مکانیکی پرس | جعبه دانشجو!

7 دسامبر 2016 ... مقاله آشنایی با دستگاههای مکانیکی پرس ... word تعداد صفحات: 153 دانلود گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی …

پاورپوینت مونوریل چیست؟

اقدام پژوهی بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزان با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی .

اقدام پژوهی بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزان با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی .

نمونه سوالات بیوشیمی دامپزشکی همراه با کلید

دانلود مقاله کامل درباره مالاريا

فایل فلش گیرنده دیجیتال shuttle tech hdt 2700 m

تحقیق در مورد بیش فعالی

مقاله مشخصات كلي بازارها و كالا در كشورهاي در حال توسعه

ترجمه مقاله Relational vs. NoSQL Databases: A Survey

دانلود پاورپوینت باغشهر از مقیاس طراحی شهری (نمونه موردي: شهر لچورث انگلستان) شامل 22 اسلاید با تخفیف ویژه 40 درصدی اورمیاباکس