دانلود رایگان


گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر

دانلود رایگان گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی 130صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت
Light Amplification by Sitmulated Emission of Radiation
تشكيل شده است . امروزه علم استفاده از ليزرهاي كم توان بسيار گسترده شده و به نام ليزر درماني يا Low Level Laser Therapy (LLLT) شناخته مي شود .
تاثير ليزرهاي كم توان ، گرمايي و تخريبي نبوده ، بلكه به صورت فتوشيميايي است . فوتون وارد بافت شده ، در ميتوكندري ها و غشاي سلولي جذب شده ، انرژي نوراتي به انرژي شيميايي ( به صورت ATP) تبديل شده و ATP منجر به تحريك و پروليفراسيون سلولي مي شود . نفوذ پذيري غشاي سلولي تغيير مي كند و منجر به تغييرات فيزيولوژيك مي شود . اين تغييرات ماكروفاژها ، فيبروبلاست ها ، سلول هاي اندوتليال ،ماست سل ها ،برادي كينين و سرعت هدايت عصبي را تحت تاثير قرار مي دهند . در واقع ليزرهاي كم توان اثر تنظيمي بر روي فعل و انفعالات حياتي ( Biomodulatory Effect) دارند ( به همين علت ليزر سرد نيز ناميده مي شوند .) با مطالعات و تحقيقاتي كه در سراسر دنيا بر روي ليزر تراپي انجام مي شود كاربردهاي درماني اين روش طيف وسيعي از ترميم بافت و التيام زخم تا كاهش درد را در بر مي گيرد . اين امر بيانگر اهميت طول موج ، دوز درماني و فركانس هاي انتخاب شده است .
طول موج هاي قرمز ( 700- 600 نانومتر ) و مادون قرمز (700 نانومتر به بالا) نورهاي اصلي در ليزر تراپي هستند . عمق نفوذ اشعه ليزر به بافت براي تحريك فيزيولوژيك سلول ها و بافت ، به طور موج اشعه بستگي دارد . تنها 5 درصد شدت نور قرمز ، قابليت نفوذ به بافت زير جلدي داشته و بيشترآن در سطح جذب مي شوند. بنابراين از نور قرمز بيشتر در سطح (مانند بيماري هاي پوستي و نظير آن ) استفاده مي شود . امنا در مورد ليزرهاي مادون قرمز 20 درصد شدت اشعه به بافت زير جلدي مي رسد و در نتيجه در درمان مفاصل ، عضلات ، كاهش درد و... كاربرد دارد .
كاربردهاي ليزر درماني
اشعه ليزر پس از تابش و رسيدن به سطح داخل سلول داراي اثراتي است . از جمله تنظيم و متعادل ساختن :
- متابوليسم سلولي
- توليد كلاژن
- حركت و دگرانولاسيون ماست سل ها
- حركت و فعاليت ماكروفاژها
- ساخت فيبروبلاست ها ( از جمله باز جذب فيبرين )
- پروتئين سازي
- توليد ADP-ATP
- تغيير نفوذ پذيري و پتانسيل غشاي سلولي و تحريك پمپ سديم / پتاسيم و در نهايت برداشت بيشتر كلسيم
- وازوديلاتاسيون ( خون غني از اكسيژن )
- آنژيوژنز ( بهبود تغذيه بافتي )
- پاسخ هاي سيستميك
- افزايش سير كولاسيون اكسيژن و بهبود مصرف گلوكز
- ساخت DNA ( از طريق تحريك فيتوهماگلوتينين )
- تحريك فاگوسيتوز
- تغيير سطوح مدياتورها ( هيستامين و پروستاگلاندين ها ) يا اندروفين ها
- آزاد سازي اندروفين ها
- افزايش متابوليسم سراتونين ( در كاهش درد )
- سركوب فعاليت نوسي سپتورها ( Nociceptor)
- با توجه به اثراتي كه در بالا اشاره شد مي توان به برخي از كاربردهاي ليزر كم توان در درمان بيماري هاي مختلف اشاره كرد:
- التيام زخم ( از جمله زخم هاي فشاري و يا عفوني )
- ترميم آسيب هاي بافت نرم ( هماتوم ، ضرب ديدگي ها ، درد و... )
- بيما ري هاي پوستي ( سوختگي ، خراشيدگي ، اگزما ، آكنه ، هرپس و ... )
- كاهش درد ( حاد و مزمن ) و اثرات ضد التهابي
- بيماري هاي روماتولوژيك يا فيزيوتراپي ( تاندونيت ، بورسيت ، كپسوليت ، آرتريت و..)
- تحريك نقاط طب سوزني با استفاده از اشعه ليزر به جاي سوزن
- افزايش قدرت كشش بافت آسيب ديده پس از ترميم (TensileStrength)
- متعادل ساختن كلاژن و كاهش اندازه اسكار به دنبال بريدگي ، سوختگي و يا جراحي .
- تحريك و تقويت سيستم ايمني بدن
- كمك به مقابله با عفونت
- بهبود فونكسيون عصب ( ترميم تدريجي اعصاب آسيب ديده يا حتي قطع شده )

مقدمه
تعريف و تاريخچه ليزر و ليزر تراپي
در دوران تمدن يونان – روم ( تقريباً از 6 قرن پيش از ميلاد تا قرن دوم ميلادي ) ، ليزر به خوبي شناخته شده بود . ليزر ، گياهي خودرو ( احتمالاً از رده گياهان چتر ) بود كه در ناحيه وسيعي در اطراف سيرن (ليبي امروز) مي روييد . اين گياه در مواردي نيز ليزر پيتيوم ناميده مي شد و مردم به علت خواص اعجاز آميزش آن را هديه اي جانب خدا مي پنداشتند .
ليزر براي درمان بسياري از بيماري ها از ذات الريه گرفته تا تعدادي از بيماري هاي واگيردار بكار مي رفت و پادزهر موثري براي مارگزيدگي ، عقرب گزيدگي و نيش پيكان هاي زهر آلود دشمن محسوب مي شد . همچنين به علت طعم لذيذش ، چاشني عالي محسوب مي شد و در غذاها به كار مي رفت . يوناني ها و رومي ها بسيار كوشيدند تا بتوانند ليزر را كشت كنند اما در اين كار موفق نبودند و به تدريج ليزر كمياب شد . به نظر مي رسد كه اين گياه در حدود قرن دوم ميلادي كاملاً از بين رفته باشد . از آن زمان تا كنون با وجود كوشش هاي بسيار ، كسي موفق نشده است ليزر را در صحراهاي جنوبي سيرن پيدا كند .
لذا به نظر مي رسد كه اين ليزر طبيعي به صورت گنجيه گمشده تمدن يونان – روم در آمده باشد .
با اين مقدمه باستاني ، كه شايد تنها از نظر كلامي و برخي كاربردها با مفهوم جديد ليزر شباهت داشته باشد ، تاريخ تولد ليزر را از نور آغاز مي كنيم .

نور چيست ؟
اين سئوالي است كه احتمالاً پيشينيان ما هزاران سال پيش از خود مي پرسيدند . پاسخ اين سئوال در طول ساليان دراز و همراه با پيشرفت علوم و دانش انسان ( به تدريج از زمان اعتقاد به خدايان روشنايي تا ليزر )، بدست آمده است . البته ، همواره جنبه هاي تاريكي در توضيح ماهيت نور وجود داشته است كه حتي هنوز هم بطور كامل مشخص نشده اند . لذا هرگاه انسان اطلاعات جديدتري از ماهيت و خواص نور بدست مي آورد ، تعريف جامع تري براي آن ارائه مي كند .
در دوران قديم ، بسياري از جوامع بشري خدايان خورشيد را مسئول سلامتي و بهبود مي دانستند .
از همين رو ، فنيقي هاي دوران باستان ، بال را به عنوان خداي خورشيد و سلامتي مي پرستيدند .
يوناني ها نيز هليوس خداي نور ، خورشيد و بهبودي را به علت تاثيرات منحصر بفردش ستايش مي كردند و عبارت هليوتراپي از همين كلمه اقتباس شد . نور درماني را نيز مصريان باستان انجام مي دادند . آنان در سال 440 پيش از ميلاد ، از تاثيرات تسكيني نور بر زخم ها ، شكستگي ها و درمان آبله استفاده مي كردند .
يوناني ها ، نخستين كساني بودند كه كوشيدند طبيعت نور و چگونگي ديدن را توضيح دهند .پس از ظهور علوم تجربي ، دو نظريه درباره ي ماهيت نور مطرح شد . يكي از آنها ، نظريه ي ذره اي نيوتن بود كه نور را متشكل از باريكه اي از ذرات مي دانستند كه تابع قوانين حركت مي باشند و ديگري ، نظريه موجي بود كه طبيعت موجي را براي نور پيشنهاد مي كرد .
تفكر در خصوص ليزر ، در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 ميلادي و بر مبناي فيزيك كوانتومي پايه گذاري شد . در آغاز دانشمنداني نظير بور و پلانك تئوري هايي مطرح كردند كه در ادامه توسط نابغه قرن، آلبرت اينشتين ، تكميل شد .( شكل 1-1) اينشتين در سال 1917 ، اصل و جوهره پيچيده نور را به عنوان يك سيستم الكتروديناميكي در مقاله اش تحت عنوان تئوري كوآنتومي تشعشع بيان كرد . اين كشف كه بر پايه تئوري هاي كوانتومي استوار بود ، به اين موضوع مي پرداخت كه تابش نور را مي توان بسته هاي گسسته انرژي ( به نام فوتون ) به حساب آورد كه در آن هر فوتون داراي انرژي خاصي ( مطابق با فركانس امواج آن بسته) مي باشد .
اينشتين ، نظريه وجود فوتون ها و گسيل آ ها را براساس پديده نشر برانگيخته ( گسيل القايي يا تحريك شده ) مطرح كرد ، اما اين موضوع مدت هاي طولاني تنها در يك كنجكاوي در آزمايشگاه باقي ماند و تا دهه ي پنجاه ، هيچ كس پتانسيل باور نكردني اين مفهوم را درك نكرد . اما سرانجام ، با تحقيقات كاربردي براساس اين نظريه ، امكان استفاده از آن و توليد ميزر و به دنبال آن ليزر ، فراهم شد .
چكيده 1
فصل اول
مقدمه 4
نورچيست 5
پيدايش ليزر 7
ساخت ليزر 8
ليزر در پزشكي 12
ظهور ليزر تراپي 15
معرفي مراكزي كه در دوره كارورزي به آنجا رفتم 20
فصل دوم: مباني و اصول ليزر
مفاهيم اوليه 23
برخورد نور با ماده 26
ماهيت نور و ليزر 28
اساس تشكيل ليزر 31
ماده فعال 33
كاواك 33
منبع انرژي 33
نحوه توليد ليزر 35
خواص ليزر 37
تك فامي 38
همدوسي 38
واگرايي كم و هم راستايي 38
شدت بالا و درخشندگي 39
طبقه بندي ليزرها 39
ليزرهاي حالت جامد 42
ليزرهاي مايع 44
ليزرهاي گازي 48
ليزرهاي نيمه هادي 52
ليزرهاي پلاسما 55
فصل سوم:انواع ليزرها و اصول دستگاههاي ليزر تراپي
مقدمه 57
انواع ليزرها در دستگاههاي ليزر تراپي 58
ليزر هليوم- نئون 62
ليزر اينديوم- كاليم- آلومينيوم – آرسنايد 63
ليزر گاز كربنيك 64
ليزهايND – Yag 66
ليزر ياقوت 67
ليزر كريپتون 67
شرايط انتخاب و بكارگيري دستگاه ليزرتراپي 68
گذشته،حال و آينده دستگاههاي ليزر تراپي 70
ليزر ديودي و نحوه ساخت آن 71
انتقال انرژي در مواد نيمه هادي 73
نحوه ساخت ديود ليزر 78
ساختمان داخلي ديود ليزر 82
ميزان واگرايي و اندازه پرتو 82
وابستگي درجه حرارت به توان خروجي 84
رفتار زماني ديود ليزر 86
نحوه موازي كردن پرتوي ليزر 89
انواع ديود ليزر 90
ليزر تراپي چيست 92
فيزيولوژي بافت و ليزر 95
برهم كنش نور با بافت 98
فصل چهارم
نكات عملي در ارتباط با دستگاهها 104
كاليبراسيون 110
عوامل مكانيكي در بهم خوردن كاليبراسيون 111
معرفي دستگاهها و اپراتوري آنها 112
معرفي دستگاه Mustang 114
اپراتوري Mustang 118
معرفي ليزر قلمي 120
معرفي AZOR-2k-02 121
اپراتوري AZOR-2k-02 122
معرفي دستگاه ILP و اپراتوري آن 124
فصل پنجم
نكات ايمني 127
تقسيم بندي ليزر از لحاظ انرژي 129
روش هاي ايمني 130
خطرات ناشي از پرتو 131
خطرات چشمي 133
خطرات دندان 134
خطرات غير وابسته به پرتو 135
فصل ششم
نتيجه گيري 137
منابع و ماخذ 140


گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فروش دانلودی پاورپوينت دستگاه گردش خون

امیدوارم بهره کافی را از پاورپوينت دستگاه گردش خون ببرید. ادامه مطلب ... 3 . فروش
دانلودی گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی. 4 .

گزارش کارآموزی مانیتور - قائم هاست

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد. ... ,فرایند مونتاژ ,تولید مانیتور ,کارخانه شماره ,گزارش کارآموزی ,نمودار فرایند
مو ... گزارش کارآموزی در لیتوگرافی · کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های
...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر - بلاگ خوان

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی 130صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated Emission of ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر -

7 ژانويه 2017 ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ۱۳۰صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated ...

پکیج طلایی آموزش کامل گام به گام ویروس کشی اورجینال - گل میخک

با این تفاوت که به کاربر و محیط اطراف خود خسارت وارد می کند. ... گزارش کارآموزی
آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی · خرید و دانلود مقاله تأثیر ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد کاربردهای لیزر در مهندسی ...

شما عبارت کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی را در سایت جستجو کرده اید. ... دانلود
گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی - آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

کاملترین فایل تحقیق لیزر و مسافت سنج لیزری – موج مقاله

5 روز پیش ... دانلود تحقیق در مورد لیزر و مسافت سنج لیزری، در قالب word و در 17 ... گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی با ...

دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

17 فوریه 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر
در پزشکی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر - بلاگ خوان

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی 130صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated Emission of ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

11 ژانويه 2017 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول
دانلودی|| گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

تحقیق در مورد بازی و ریاضی | فروشگاه فایل

24 ژانويه 2017 ... گاردنر با نشان نبوغ و خلاقیتش در به کار گیری ریاضی در بازی و سرگرمی، دیگر ...
لذا، به کمک انگشتان دست دستگاه شماری پدید آورد که مبنای آن 60 بود. ... گزارش
کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ...

خرید آنلاین پاورپوینت تأثیر شبکه های ماهواره ای بر خانواده – یو مقاله

5 فوریه 2017 ... خرید و دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ... با سلام،
محصول دانلودی +{{پاورپوینت تأثیر شبکه های ماهواره ای بر ...

دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

17 دسامبر 2016 ... گزارش-کارآموزی-آشنایی-با-لیزر-و-بررسی-دستگاههای- دانلود گزارش کارآموزی
آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی، چكيده: كلمه ليزر ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ... - رسانه 24

قیمت برش ليزر تولیدی شرکت pnc laser ارزان تر از همه شرکت ها می باشد.این
دستگاه ها با بهترین قطعات وارداتی توسط تکنسین های خبره شرکت مونتاژ شده می
شود.

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی - گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی.

دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

17 دسامبر 2016 ... گزارش-کارآموزی-آشنایی-با-لیزر-و-بررسی-دستگاههای- دانلود گزارش کارآموزی
آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی، چكيده: كلمه ليزر ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

7 ژانويه 2017 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی_خوش ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در
پزشکی،. Envidesign · دی ۲۰, ۱۳۹۵ · No Comments ...

دریافت فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ...

16 نوامبر 2016 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم به صفحه دانلود فایل(گزارش کارآموزی
آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی)خوش آمدید ...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

11 ژانويه 2017 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و
بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید.

فرم شرح حال گیری استاژری دانشجویان پزشکی بخش زنان و زایمان

... که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
... در تاریخ 1395/8/2 · گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

PDF[پروژه جوشکاری فلزات رنگی] شبکه مقاله

ﻧﺤﻮء اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﺮات و ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﻣﻔﺘﻮل در ﻓﺮآﯾﻨﺪ. 39 MIGﺟﻮﺷﮑﺎری. ﻋﯿﻮب ﺟﻮش ... آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و
ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻋﻤﻮﻣﯽ « ﭘﺮوژه ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ. داﻧﻠﻮدی: zip ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ
...

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

11 ژانويه 2017 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و
بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید.

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

7 ژانويه 2017 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی_خوش ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی در زیر به
مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : این ...

فایل کولاک کارآموزی بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد رجايي ...

دانلود کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین فرمت فایل: ورد
قابل ... گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ...

فایل کولاک کارآموزی بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد رجايي ...

دانلود کارآموزی بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین فرمت فایل: ورد
قابل ... گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ...

فروش دانلودی پاورپوينت دستگاه گردش خون

امیدوارم بهره کافی را از پاورپوينت دستگاه گردش خون ببرید. ادامه مطلب ... 3 . فروش
دانلودی گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی. 4 .

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

7 ژانويه 2017 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _گزارش
کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی_خوش ...

گزارش کارآموزی مانیتور - قائم هاست

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد. ... ,فرایند مونتاژ ,تولید مانیتور ,کارخانه شماره ,گزارش کارآموزی ,نمودار فرایند
مو ... گزارش کارآموزی در لیتوگرافی · کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های
...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

دانلود گزارش کارآموزی رشته پزشکی،کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای
لیزر در پزشکی؛ تاثير ليزرهاي كم توان ،‌گرمايي و تخريبي نبوده ، بلكه به صورت ...

کارآموزی فرش محتشم...|تابلو فرش - نخ قالی

19 دسامبر 2016 ... دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی. پس از
پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. 0 0 گزارش.

PDF—گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در ...

داﻧﻠﻮد ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﭼﮑﯿﺪه: ﮐﻠﻤﻪ ﻟﯿﺰر از ﺣﺮوف اول
. ﻋﺒﺎرت Light Amplification by Sitmulated Emission of Radiation ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر - هگزا فایل

21 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ۱۳۰صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated ...

گزارش کارآموزی کامپیوتر، windows xp و تنظیمات رجیستری آن : خبرها

با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت
... کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی گزارش کارآموزی ...

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ - 2017-02-03

19 نوامبر 2016 ... اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ Word ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺿﻮع:
ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر و ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﯿﺰر در ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ.

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر – یاهو شاپ

12 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ۱۳۰صچکیده
کلمه لیزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated ...

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای ... - فروشگاه فایل

14 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی 130صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی ...

12 ا کتبر 2016 ... گزارش کارآموزی رشته مهندسی پزشکی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در
پزشکی، فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:۱۴۳ چکیده ...

فروش فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر ...

فروش فایل گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی.

گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر - هگزا فایل

21 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی ۱۳۰صچكيده
كلمه ليزر از حروف اول عبارت Light Amplification by Sitmulated ...

جزوه فیزیک 2 دکتر محمود نایبی ندوشن (مترجم کتاب فیزیک هالیدی) دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

دانلود گزارش کارآموزی رنگرزی و چاپ و تکمیل

پاورپوینت نوروسایکولوژی

جزوه فیزیک 2 دکتر محمود نایبی ندوشن (مترجم کتاب فیزیک هالیدی) دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

پمفلت واکسیناسیون کودکان

تحقیق درباره درآمد

پاورپوینت تاثیر سرطان پوست بر سلامت انسان

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی پروژه کارآفرینی نقش سرپرست در روابط كار 46 ص (word)

جزوه درس حقوق ثبت استاد تیموری شماره 2

دانلود تحقیق پيامبر