دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری)

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) •بررسی مسائل اجتماعی ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس روش تحقیق و نظریه های جامعه شناسی 2 است. در این درس دانشجو با نحوه طرح مسئله در حوزه اجتماع آشنا می گردد. همچنین برخی از عمده ترین مسائل اجتماعی جامعه ایران مطرح می شود و از این طریق دانشجو شاهد کاربرد بحث های نظری رشته جامعه شناسی در تحلیل مسائل جامعه خود خواهد بود. مقاله 1: طرح مسائل اجتماعی در ایران
محمد عبدالهی اهداف مقاله:.1شناخت راههای تشخیص مساله اجتماعی .2بررسی ویژگی های مسئله اجتماعی .3نحوه طرح مساله اجتماعی•مسئله اجتماعي از سه طريق شناسايي مي شود:•مسئله اي كه مانعي بر سر راه توسعه باشد. •مسئله اي كه انديشمندان اجتماعي آن را مانع توسعه بدانند. •وفاق جمعي آن را مسئله تشخيص دهد. •1 - وجوه توسعه :•توسعه داراي دووجه است وجه ارزشي و وجه اثباتي. شناخت مسائل اجتماعي موكول به اين دو وجه است. •وجه ارزشي هنجاري در پي اهداف و كمال مطلوب ها است. •وجه اثباتي و واقعي در پي رسيدن به هدف است. •2 – اهداف توسعه :•الف . اهداف عام منبعث از ارزش هاي عام و فراگير چون دانايي ، خردگرايي ، صداقت و عدالت كه در بين همه مشترك است.•ب. اهداف خاص مرتبط با ارزش هاي خاص گروهها ، طبقات ، شهر و روستا متفاوت است.•شناخت مسائل اجتماعي موكول به شناخت نظام ارزش ها و اهداف توسعه و موانع تحقق اين اهداف است.الف. وي‍ژگي هاي مسئله اجتماعي:•اجتماعي بودن : مسئله اجتماعي محصول حيات اجتماعي شامل طبقات، ايل ، قشر ، شهر ، روستا و غيره است. •عمومي بودن : در همه جوامع با كميت و كيفيت متفاوت اين مسائل مشاهده مي شود. •تاريخي : طي يك فرايند تاريخي به وجود مي آيند و ابتدا به ساكن نيستند.•واقعي بودن: طبق تجربه مي توان به وجود آن پي برد. مسئله يابي با مسئله آفريني فرق دارد. مسئله يابي موضوعي است كه قبلا رخ داده است اما مسئله يابي در آينده ممكن است مسئله شود. •مسئله اجتماعي با آسيب اجتماعي فرق دارد. اعمال خلاف قانون و اخلاق جزء آسيب هاي اجتماعي تلقي مي شوند. شامل 260 اسلاید powerpoint

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پورتال دانشگاه پیام نور-پاورپوینت

بررسي مسائل اجتماعي ايران. صداقت زاده گان. powerpoint ... 31, جامعه شناسي قشرها و
نابرابريهاي اجتماعي, كيا كجوري, powerpoint · zip file. 32. جمعيت شناسي ايران.

پاورپوینت درس بررسی مسائل اجتماعی ایران | II دانلود

4 آوريل 2017 ... پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) دانلود پاورپوینت بررسی
مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) •بررسی مسائل اجتماعی ایران از ...

پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) | بلاگ مقاله

6 ژوئن 2017 ... دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) •بررسی مسائل اجتماعی
ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز ...

otfile – برگه 485 – پایگاه دانلود فایل های جدید

9 ژوئن 2017 ... در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات ... هدف این
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی ... چارچوب نظری این
پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این ..... از به تحریر در آوردن
اخبار، اطلاعات، حقایق، علل مسائل و رویدادها ... تعداد واحد : 3 واحد نظری.

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران - جی فایل

17 سپتامبر 2017 ... دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) •بررسی مسائل اجتماعی
ایران از دروس ... دانلود پاورپوینت درس بررسی مسائل اجتماعی ...

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) - پژوهش 3

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (۳واحد نظری) •بررسی مسائل
اجتماعی ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس روش
...

پاورپوینت درس بررسی مسائل اجتماعی ایران | II دانلود

4 آوريل 2017 ... پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) دانلود پاورپوینت بررسی
مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) •بررسی مسائل اجتماعی ایران از ...

بودجه ریزی عملیاتی

تامين منابع مالی برنامه اجتماعی; جهت دهی سياست های مالياتی; تامين منابع مالی در حوزه
های مختلف (تجاری، آموزشی و . ... 4- بودجه را بدون فرض سال گذشته بررسی می کند.

پاورپوینت جامعه شناسی سازمانها (3واحد درسی) | اطمینان دانلود

7 مه 2017 ... دانلود پاورپوینت جامعه شناسی سازمانها (3واحد درسی) جایگاه درس: جامعه ... جامعه شناسی
سازمانها از دروس تخصصی رشته علوم اجتماعی است و به ارزش یک واحد عملی و دو واحد
نظری ... می پردازد و همه امور مربوط به زندگی اجتماعی انسان را مورد بررسی قرار می. ...
شماسی قضائی مانند جامعه شناسی اقتصادی متوجه مسائل اجتماعی است.

پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (گروه علوم اجتماعی) 3 واحد نظری

داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان (ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) 3 واﺣﺪ ﻧﻈﺮی. ﻣﻌﺮﻓﯽ درس ﺑﺮرﺳﯽ ...
داﻧﻠﻮد ﮐﺎرﻧﻤﺎی ﻣﻌﻠّﻢ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ). ﮐﺎرﻧﻤﺎی ﻣﻌﻠّﻢ ﮔﺮوه.

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) - تحقیق

4 ا کتبر 2016 ... دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (گروه علوم اجتماعی) 3 واحد نظری
معرفی درس بررسی مسائل اجتماعی ایران: بررسی مسائل اجتماعی ایران ...

مدیریت در آموزش وپرورش | NCBA

27 آوريل 2017 ... توجه به مسائل و مشکلات کودکان… ... در نظام آموزش و پرورش ایران، درس جامعه شناسی
آموزش و. ... مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دبستانی و پیش دبستانی معادل 3واحد درسی
است. ... دانلود پاورپوینت جامعه شناسی آموزش وپرورش 140 اسلاید دسته بندی: ...
بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات ...

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) - ایران سپار

5 فوریه 2017 ...بررسی مسائل اجتماعی ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش
نیاز این درس روش تحقیق و نظریه های جامعه شناسی ۲ است. در این درس ...

پاورپوینت جامعه شناسی سازمانها (3واحد درسی) | اطمینان دانلود

7 مه 2017 ... دانلود پاورپوینت جامعه شناسی سازمانها (3واحد درسی) جایگاه درس: جامعه ... جامعه شناسی
سازمانها از دروس تخصصی رشته علوم اجتماعی است و به ارزش یک واحد عملی و دو واحد
نظری ... می پردازد و همه امور مربوط به زندگی اجتماعی انسان را مورد بررسی قرار می. ...
شماسی قضائی مانند جامعه شناسی اقتصادی متوجه مسائل اجتماعی است.

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) - رایان فایل

5 آگوست 2017 ...بررسی مسائل اجتماعی ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش
نیاز این درس روش تحقیق و نظریه های جامعه شناسی 2 است. در این درس ...

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) - دانلود ...

بررسی مسائل اجتماعی ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش
نیاز این درس روش تحقیق و نظریه های جامعه شناسی 2 است. در این درس دانشجو با نحوه ...

پاورپوینت درس بررسی مسائل اجتماعی ایران | مقاله گیگ

14 مه 2016 ... دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (گروه علوم اجتماعی) 3 واحد نظری
معرفی درس بررسی مسائل اجتماعی ایران: بررسی مسائل اجتماعی ایران ...

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) - پژوهش 3

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (۳واحد نظری) •بررسی مسائل
اجتماعی ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس روش
...

بایگانی‌ها تحقیق علوم اجتماعی - li4 - li4 - دانلود فایل مقاله کتاب بازی ...

فراریان از منزل در ایران وجود ندارد و مسئولین اداره آگاهی نیز از ارئه ... نقش مسائل
اجتماعی در انحراف ... این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت
اجتماعی دانش آموزان متوسطه ... 3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق ... 10-3 واحد
تحلیل

هویت خانوادگی – پروژه های دانشجویی(دانلود مقاله، تحقیق، پاورپوینت و ...

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان .... 3-3
تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق… ... 10-3 واحد تحلیل… ..... بر آن داشت تا در
زمینه هویت اجتماعی آنان و مسائل تأثیر گذار بر آن به صورت جدی به ... در این قسمت
مروری داریم بر تحقیقاتی كه در زمینه هویت اجتماعی در داخل و خارج ایران صورت گرفته
اند.

پاورپوینت طراحی آموزشی و پاورپوینت رشته علوم تربیتی :: سریال ...

10 آوريل 2015 ... پاورپوینت رشته علوم تربیتی Archives - دانلود مقاله bazar4h.ir › . ... آشنایی با
فعالیت های تربیتی و اجتماعی - برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی . .... بانک
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت آموزشی - ایران پژوهان ... تعداد واحد :3 واحد نظری. ...
سوالات روانشناسی تربیتی (طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش) با .

پاورپوینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری 26 اسلاید | لیون دانلود

3 مه 2017 ... بررسی علل و عوامل بیکاری و انواع بیکاری و مشکلات. ... و حقوق جامعه شماسی قضائی
مانند جامعه شناسی اقتصادی متوجه مسائل اجتماعی است. ... دانلود مقاله عوامل موثر در
اشتغال و بیکاری در جامعه ایران یکی از مهمترین مباحث در ... شب تاب تعداد واحد: 3 واحد
تهیه کننده: جایگاه درس: جامعه شناسی سازمانها از دروس تخصصی رشته ...

دانلود پروپوزال ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی ...

7 مه 2017 ... 2-2- افول اعتدال و پیدایش رادیکالیسم (سابقه تحولات در ایران و جهان اسلام) .... دانلود
بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت ... تعریف اصطلاحات عملی و
نظری 47 ... پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان مقاله بررسی مسایل و
مشکلات روانی-اجتماعی ...... 1-2-3- واحد تصفیه توسط گاز هیدروژن.

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران - سل فایل

پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران,دانلود پایان نامه,پروپوزال,پرسشنامه,دانلود
رایگان ... دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری .

مطالب تصادفی 1: پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران 3 واحد نظری ...

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) •بررسی مسائل اجتماعی
ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس روش تحقیق
...

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (گروه علوم ... - مرکز پژوهش

13 ژانويه 2017 ... خانه / علوم انسانی / دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (گروه علوم ... مقاله
۱: طرح مسائل اجتماعی در ایران محمد عبدالهی اهداف مقاله: .۱شناخت ... برچسبدانلود
پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (گروه علوم اجتماعی) 3 واحد نظری ...

پاورپوینت جامعه شناسی سازمانها (3واحد درسی) | اطمینان دانلود

7 مه 2017 ... دانلود پاورپوینت جامعه شناسی سازمانها (3واحد درسی) جایگاه درس: جامعه ... جامعه شناسی
سازمانها از دروس تخصصی رشته علوم اجتماعی است و به ارزش یک واحد عملی و دو واحد
نظری ... می پردازد و همه امور مربوط به زندگی اجتماعی انسان را مورد بررسی قرار می. ...
شماسی قضائی مانند جامعه شناسی اقتصادی متوجه مسائل اجتماعی است.

گروه علوم اجتماعی - فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (گروه علوم اجتماعی) 3 واحد نظری.

بایگانی‌ها معماری - صفحه 2 از 46 - e1m

دانلود مقاله انطباق چارچوب معماري سازمانی زکمن با معماري مدل رانه ... راه حل ارایه شده در
یک محیط کام لاً عملی مورد بررسی قرار گرفت تا نتایج حاصل از این کار ... عواملی از
قبیل شریانهای حرکتی، موقعیت سایت، عوامل فرهنگی اجتماعی و موارد مشابه ......
حداكثر 300 مترمربع و در هر طبقه حداكثر 3 واحد مسكوني وجود داشته باشد با رعايت
مسائل ...

فایل 2020 – برگه 2423

دانلود فایل پاورپوینت جنبه های روانی و اجتماعی استرس. aramfar ... دانلود فایل دانلود
پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (گروه علوم اجتماعی) 3 واحد نظری. aramfar.

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) - رایان فایل

5 آگوست 2017 ...بررسی مسائل اجتماعی ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش
نیاز این درس روش تحقیق و نظریه های جامعه شناسی 2 است. در این درس ...

دانلود - انجمن آمار ایران

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺨﺶ آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻮان و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻠﻪ ... در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ، آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻈﺮي و
ﮐﺎرﺑﺮد آن. رﺷﺪ ﻓﺮاوان ... ﮔﺮوهﻫﺎي آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل، آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ، آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ..... ﻋﻠﻤﯽ در
ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ... 3. واﺣﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده در زﯾﺮ، ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻫﻨﻮز.

بایگانی‌ها دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (گروه علوم ...

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (گروه علوم اجتماعی) ۳ واحد نظری
معرفی درس بررسی مسائل اجتماعی ایران: بررسی مسائل اجتماعی ایران از دروس اصلی و
...

تنديس گلبرگ - رياضيات پايه دانشگاهي - اورجينال

-تحقيق كودكان عقب مانده استثنائي و مسائل سازگاري خانواده -خريد فايل( فايل اتوكد
... -دانلود (بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران) ... -دريافت فايل
فايل اتوكد برش مجتمع مسكوني 8 طبقه , هر طبقه 3 واحد كامل قابل ويرايش - پرداخت و
دانلود آني ... -دانلود فايل كامل كاملترين مقاله تاملي نظري برجامعه شناسي امنيت
اجتماعي

علوم اجتماعی - دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و کاراموزی

بررسی ارتباط نیازهای تعلق اجتماعی دبیران مدارس راهنمایی بخش خلجستان قم و
خلاقیت آنان ... در ابتدای این فصل، نتایج فرضیه های تحقیق تشریح شده و با مبانی
نظری تحقیق مورد تجزیه و تحلیل ... 3-3-واحد تحلیل ...... اين درحالی است که در دهه¬های
اخيرخانواده ها با مسائل متعددی مواجه شده اند که اثر سوئی برکارکرد مطلوب آن داشته
است.

تندیس گلبرگ

-تحقیق کودکان عقب مانده استثنائی و مسائل سازگاری خانواده -خرید فایل( فایل ... -
دانلود (بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران) ... -دریافت فایل فایل
اتوکد برش مجتمع مسکونی 8 طبقه , هر طبقه 3 واحد کامل قابل ویرایش - پرداخت و
دانلود آنی ... -دانلود فایل کامل کاملترین مقاله تاملی نظری برجامعه شناسی امنیت
اجتماعی

ضميمه: سرفصل درس‌هاي اقتصاد كلان و پول و بانكداري

بررسي آموزش اقتصاد پول و بانكداري در جمهوري اسلامي ايران ... در اين مقاله آموزش
تخصّصي بانكداري بدون ربا را در دو سطح 1. ... به صورت علمي توجيه شوند و قدرت
تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي بدون استفاده .... گرايش‌ها، يك درس اصلي به ارزش 3
واحد به نام پول و بانكداري و يك درس اختصاصي اختياري به نام بانكداري اسلامي منظور
شده است.

مدیریت در آموزش وپرورش | NCBA

27 آوريل 2017 ... توجه به مسائل و مشکلات کودکان… ... در نظام آموزش و پرورش ایران، درس جامعه شناسی
آموزش و. ... مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دبستانی و پیش دبستانی معادل 3واحد درسی
است. ... دانلود پاورپوینت جامعه شناسی آموزش وپرورش 140 اسلاید دسته بندی: ...
بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات ...

دانلود مقاله، تحقیق، پاورپوینت و … – برگه 343 – شماره تلفن ...

فایل پاورپوینت بررسی شاخص های اقتصادی مسکن(حوزه مطالعاتی منطقه 11 تهران) ....
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه .... 3-3 تعریف
نظری وعملی متغیرهای تحقیق… ... 10-3 واحد تحلیل… .... انجام شده ضرورت بررسی
بازار جهت انجام سرمایه گذاری های تولیدی در ایران ضروری می باشد، لذا با توجه به
كاربردی ...

دانلود - انجمن آمار ایران

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺨﺶ آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻮان و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻠﻪ ... در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ، آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻈﺮي و
ﮐﺎرﺑﺮد آن. رﺷﺪ ﻓﺮاوان ... ﮔﺮوهﻫﺎي آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل، آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ، آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ..... ﻋﻠﻤﯽ در
ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ... 3. واﺣﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده در زﯾﺮ، ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻫﻨﻮز.

پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) |175473| مقالات ...

16 جولای 2017 ... دانلود پاورپوینت بررسی مسائل اجتماعی ایران (3واحد نظری) •بررسی مسائل اجتماعی
ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز ...

کارت ویزیت سالن زیبایی و آرایشگاه زنانه psd (شماره 4)

پاورپوینت اصول کاشی کاری

دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت محیط شهری (ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و ...)

دیوان رباعیات ابوسعید ابوالخیر

کارت ویزیت سالن زیبایی و آرایشگاه زنانه psd (شماره 4)

قسمت6 برنامه نویسی پایتون

فیلم بنونی مدرن برای بازیکنان پیشرفته Modern Benoni for Advanced Players

طرح درس فارسی ششم دبستان

فیلم بنونی مدرن برای بازیکنان پیشرفته Modern Benoni for Advanced Players

دانلود نقشه اتوکد منطقه فردیس کرج