دانلود فایل


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی رفتارحرکتی گرایش رشد حرکتی - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی تاثیر برنامه حرکتی منتخب بر رشد مهارت حرکتی بنیادی کودکان 6 تا 10 ساله دارای اختلال

دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی رفتارحرکتی گرایش رشد حرکتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی تاثیر برنامه حرکتی منتخب بر رشد مهارت حرکتی بنیادی کودکان 6 تا 10 ساله دارای اختلال کمبود توجه بیش فعالی
مقدمه
رشد مهارت حرکتی مطلوب هدفی است که باید برای همه کودکان در نظر گرفته شود تا امکان کنترل بیشتری بر محیط زندگی خود داشته باشد. والدین و مربیان باید آن را به عنوان یکی از موارد مهم کار با کودک در برنامه روزانه بگنجانند. انجام یک رشته حرکات هماهنگ توسط کودک، مستلزم برنامه­ریزی شناختی و ذهنی است که بدون آن کودک قادر به انجام این عمل نخواهد بود (کوثری، حمایت­طلب، عرب عامری، ملکی). مطابق مدل کارل نیوئل رشد مهارت حرکتی از تعامل فرد، محیط عمل، و تکلیف شکل می­گیرند. اگر هر کدام از این سه عامل تغییر کنند، نتیجه حرکت تغییر می­کند (نیوئل، 1984؛ حمایت­طلب، ناصری؛ 1392). حرکت بیانگر وجود حیات در بین جانداران و طبیعت می­باشد و در حقیقت اساس زندگی انسان بر روند حرکتی استوار می­باشد. وقتی انسان به انجام یک فعالیت حرکتی مبادرت می­ورزد، در واقع از تمامی جنبه­های موجود در کالبد خود مانند پارامتر­های کار جسمانی، احساسی، عاطفی و روانی به صورت هماهنگ با هم استفاده می­نماید و به این ترتیب یک فرد برای اجرای حرکت بایستی از نظر عضلانی، فیزیولوژیکی، روانشناختی و عصبی آمادگی درک و فهم آن حرکت را داشته باشد و نارسایی در هر یک از موارد ذکر شده تأثیراتی را بر روند حرکتی ایجاد خواهد نمود ( کیم سو و همکاران، 2013). اختلال کمبود- توجه/ بیش فعالی (ADHD) در کودک، اختلالی است که در آن توجه کردن، تمرکز روی یک فعالیت و یکجا نشستن برای کودک مشکل است (خلجی و همکاران.، 1393). مجله روان­پزشکی آمریکا (2000) طبق شاخص­های مورد نظر راهنمای آماری و تشخیصی IV اختلال کمبود- توجه/ بیش فعالی را به عنوان نشانه ماندگار نقص توجه یا بیش فعال توصیف می­کند. میزان بروز ADHDدر سرتاسر جهان بین 3 تا 7 درصد گزارش شده است ( وایک، پینار، و گوتزه، 2012). میزان شیوع این اختلال در ایران، در گزارش­های مختلف متفاوت بوده است به طوری که افروز (1372) حدود 7 درصد از جمعیت کودکان و بزرگسالان، علیزاده (1383) 10 الی 20 درصد کودکان مدرسه، و ارجمندی (1383) 3 تا 5 درصد کودکان مدرسه را، و در پسران سه برابر بیشتر از دختران اشاره کرده­اند. این وضعیت اثرات منفی روی جامعه و حوزه­های بی­شمار زندگی کودکان به مانند، هزینه مالی، عملکرد خانواده، عملکرد تحصیلی، و هر دو سلامت ذهنی و جسمانی را تحت تأثیر قرار می­دهد (پن و همکاران، 2014). در مورد مشکلات حرکتی در کودکان ADHD، بارکلی (1997) به نقص در کنترل حرکتی و بازداری رفتاری، سطح انگیختگی بالا که سطح اجرا را پائین می­آورد، ناتوانی در حفظ توجه پایدار و کنترل سطح هیجان اشاره کرده است و آنها را ناشی از آسیب در قطعه پیش پیشانی افراد دارای اختلال کمبود-توجه/ بیش فعالی می­داند. مناطق زیرقشری مغز، از جمله هسته آسومبنس، هسته دمدار، مغز میانی، و قشر پیش پیشانی مناطقی هستند که بیشتر توسط دوپامین تحت تأثیر قرار می­گیرند. دوپامین یک انتقال­دهنده عصبی ضروری است که نقش عملکرد اجرایی و حرکتی را در مغز بازی می­کند و یافته­ها­ نشان داده است که به طور قابل توجهی در مغز دارای ADHD کمتر موجود می­باشد (دیل کامپو، کمبرلین، سهاکین، و روبینس، 2011). عملکرد اجرایی یک اصطلاح مشترک مورد استفاده در توصیف فرایندهای شناختی سطح بالا است که دیگر فرایندهای سطح پایین را کنترل و تنظیم­ می­کند (کندلر، 2010). بنابراین عملکرد اجرایی برای مهار، توجه، و تنظیم هیجانات، و همچنین سازمان، برنامه­ریزی و اجرا ضروری است (براون، 2006). علاوه بر نقص اجرایی، تقریباً 50 درصد از جمعیت دارای ADHD اثرات اختلال کنترل حرکتی را تجربه ­می­کنند (پیتچر، پیک، و هی؛ 2003). کاستیلانوس[1] (1996) پیشنهاد کرده­اند که مغز یک فرد دارای ADHD به طور تقریبی 2 سال تأخیر رشدی دارد. اگرچه، بیشتر مطالعات اخیر پیشنهاد کردند، که مغز به طور دقیق در این کودکان دارای ADHD کوچک است، حجم کلی مغز به طور تقریبی 3 تا 5 درصد کاهش می­یابد (هالپیرین و هیلی، 2011).
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه ها یا سوالات تحقیق ( ذهنیت مستند محقق از نتایج احتمالی تحقیق)
اهداف تحقیق
اهداف اختصاصی:
فرضیه­های تحقیق
روش شناسی تحقیق
الف- روش تحقیق
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
متغیر وابسته
ب- جامعه آماری و نمونه تحقیق، روش و نحوه گزینش نمونه ها
ج- ابزار جمع آوری داده ها
مجموعه آزمون­های ارزیابی حرکات کودکان
آزمون آمادگی جسمانی براکپورت
الف - گرم­کردن
ب- حرکات روانی- حرکتی
  1. مهارت­های حرکتی ظریف
  2. مهارت­های حرکتی درشت
روش اجرای پژوهش
روش تجزیه و تحلیل آماری
منابعپایان نامه


کارشناسی ارشد


رشته


رفتار


حرکتی


گرایش


رشد


حرکتی


تاثیر


برنامه


حرکتی


منتخب


بر


رشد


مهارت


حرکتی


بنیادی


کودکان 6


تا


10


ساله


دارای


اختلا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مصاحبه با رتبه برتر دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی

ایشان در آزمون دکتری ۹۲ رتبه ۹ تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی را کسب نموده
است و ... من سه کد رشته از دانشگاه تهران و دو کد رشته هم از دانشگاه شهید بهشتی
انتخاب کرده بودم. دانشگاه تهران آزمون کتبی داشت و من در هر سه گرایش کنترل ،
یادگیری و رشد در آزمون ... من مقاله نداشتم اما دو ثبت اختراع از پایان نامه کارشناسی
ارشد داشتم.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی رفتارحرکتی گرایش رشد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی تاثیر برنامه
حرکتی منتخب بر رشد مهارت حرکتی بنیادی کودکان 6 تا 10 ساله دارای اختلال.

کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی - گرایش ها

در کارشناسی ارشد، گرایش‌های رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش عبارتند از: ...
ارشد رفتار حرکتی که سه گرایش این رشته عبارت است از: الف-رشد حرکتی ... دروس
پایه شش واحد، دروس تخصصی 14 واحد، دروس انتخابی شش واحد و پایان نامه شش واحد. ....
تا 5 نیمسال تحصیلی نظام آموزشی آن مطابق ائین نامه ها و مصوبات شورایعالی برنامه ...

کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی - گرایش ها

در کارشناسی ارشد، گرایش‌های رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش عبارتند از: ...
ارشد رفتار حرکتی که سه گرایش این رشته عبارت است از: الف-رشد حرکتی ... دروس
پایه شش واحد، دروس تخصصی 14 واحد، دروس انتخابی شش واحد و پایان نامه شش واحد. ....
تا 5 نیمسال تحصیلی نظام آموزشی آن مطابق ائین نامه ها و مصوبات شورایعالی برنامه ...

رشد حرکتی گرایش رفتار حرکتی رشته چارت درسی

چارت درسی. رشته. رفتار حرکتی. –. گرایش. رشد حرکتی. چارچوب انتخاب واحد ...
دانشجو باید تا پایان دوره کارشناسی ارشد، بر اساس دروس ارائه شده توسط گروه در
مجموع. 26 ... پایان نامه. ردیف. نام درس. نظری. عملی. پیشنیاز. 1. پایان نامه. -. 6. گذراندن
. کلیه.

مهشید زارع زاده - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدارک تحصیلی ... فارغ التحصیل دکتری تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی
دانشگاه تهران 1388 ... نجات غریق و دروس تئوری تخصصی گرایش رفتار حرکتی در
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ... مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید
بهشتی. ... پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، دانشکده تربیت
بدنی.

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی | مرجع دانلود ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (مقاله) : تغییرات سطح
.... نامه ارشد تربیت بدنی: رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته ...
شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن · پایان نامه ارشد تربیت
بدنی: ... پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی: تأثير تداخل
زمينه¬اي ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی رفتارحرکتی گرایش رشد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی تاثیر برنامه
حرکتی منتخب بر رشد مهارت حرکتی بنیادی کودکان 6 تا 10 ساله دارای اختلال.

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی | مرجع دانلود ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (مقاله) : تغییرات سطح
.... نامه ارشد تربیت بدنی: رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته ...
شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن · پایان نامه ارشد تربیت
بدنی: ... پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی: تأثير تداخل
زمينه¬اي ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (Ms) رشته تحصیلی و گرایش: رفتار ...

28 مارس 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد (Ms) رشته تحصیلی و گرایش: رفتار حرکتی- رشد
حرکتی تاثیر برنامه حرکتی منتخب بر رشد مهارت حرکتی بنیادی ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه ارشد ...

2 ژوئن 2016 ... پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش
رفتار حرکتی. تاثیر بازخورد خود کنترلی ویدیویی بر عملکرد و ...

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی - مسیر ایرانی

معرفی رشته ارشد رفتار حرکتی، سرفصل دروس و تعداد واحدهای ارشد رفتار حرکتی،
دانشگاههای ... این رشته دارای 3 گرایش با عناوین آموزش تربیت بدنی، رشد حرکتی،
یادگیری و کنترل حرکتی است. ... رفتار حرکتی، معرفی سایر گرایشهای ارشد و
دکتری علم تربیت بدنی و علوم ورزشی(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع ... پایان نامه : 6
واحد.

معرفي دانشكده - دانشگاه اصفهان

2 آگوست 2014 ... ليست دانشجويان برتر; فهرست پايان نامه هاي ثبت شده ... دوره كارشناسي ارشد در شش
گرايش شامل ۱-فيزيولوپي ورزشي ... و باليني) ۲-آسيب شناسي و حركات اصلاحي ۳-
رفتار حركتي ۴- مديريت ... رفتار حركتي با گرايش يادگيري و رشد حركتي ... را جهت
كليه دانشجويان دانشگاه اصفهان در تمام رشته هاي تحصيلي ارائه و ...

گرایش و رشته های جدید تربیت بدنی - ولی اله کاشانی

با توجه به رویکرد وزارت علوم جهت تخصصی سازی رشته ها و توسعه تحصیلات ... در
کارشناسی ارشد، گرایش‌های رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش عبارتند از: ...
ارشد رفتار حرکتی که سه گرایش این رشته عبارت است از: الف-رشد حرکتی ... دروس
پایه شش واحد، دروس تخصصی 14 واحد، دروس انتخابی شش واحد و پایان نامه شش واحد.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی رفتارحرکتی گرایش رشد ...

29 مارس 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفتار
حرکتی گرایش رشد حرکتی تاثیر برنامه حرکتی منتخب بر رشد ...

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻲ ﺷﺪنِ آﻣﻮزش ارﺷﺪ رﺷﺘﺔ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش - دانشگاه تهران

ﻫﺎي رﺷﺪ رﺷﺘﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ، ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﺔ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻲ
ﺷﺪنِ آﻣﻮزش در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ... ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ورزﺷﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ، رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ، .....
رﺷﺘﺔ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ در ﻣﻘﻄﻊ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. " ، ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ
...

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی - مسیر ایرانی

معرفی رشته ارشد رفتار حرکتی، سرفصل دروس و تعداد واحدهای ارشد رفتار حرکتی،
دانشگاههای ... این رشته دارای 3 گرایش با عناوین آموزش تربیت بدنی، رشد حرکتی،
یادگیری و کنترل حرکتی است. ... رفتار حرکتی، معرفی سایر گرایشهای ارشد و
دکتری علم تربیت بدنی و علوم ورزشی(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع ... پایان نامه : 6
واحد.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی رفتارحرکتی گرایش رشد ...

29 مارس 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفتار
حرکتی گرایش رشد حرکتی تاثیر برنامه حرکتی منتخب بر رشد ...

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی - مسیر ایرانی

معرفی رشته ارشد رفتار حرکتی، سرفصل دروس و تعداد واحدهای ارشد رفتار حرکتی،
دانشگاههای ... این رشته دارای 3 گرایش با عناوین آموزش تربیت بدنی، رشد حرکتی،
یادگیری و کنترل حرکتی است. ... رفتار حرکتی، معرفی سایر گرایشهای ارشد و
دکتری علم تربیت بدنی و علوم ورزشی(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع ... پایان نامه : 6
واحد.

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه ارشد ...

2 ژوئن 2016 ... پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش
رفتار حرکتی. تاثیر بازخورد خود کنترلی ویدیویی بر عملکرد و ...

رشد حرکتی گرایش رفتار حرکتی رشته چارت درسی

چارت درسی. رشته. رفتار حرکتی. –. گرایش. رشد حرکتی. چارچوب انتخاب واحد ...
دانشجو باید تا پایان دوره کارشناسی ارشد، بر اساس دروس ارائه شده توسط گروه در
مجموع. 26 ... پایان نامه. ردیف. نام درس. نظری. عملی. پیشنیاز. 1. پایان نامه. -. 6. گذراندن
. کلیه.

دانلود نمونه سوال های کارشناسی ارشد پیام نور رشته رفتار\-حرکتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی رفتارحرکتی گرایش رشد حرکتی · پایان
نامه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی رفتارحرکتی گرایش رشد حرکتی. پایان نامه ...

پاورپوینت درباره استفراغ و احتباس

چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

كاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره اي در معادن با فرمت ورد

فایل فلش فارسی تبلت چینی A33 TW-A0721R-v31

دانلود پاورپوینت بیمه های ورزشی

دانلود تلويزيون.Doc

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم

دانلود نت و تبلچر آهنگ دیره محسن یگانه

SJ News II قالب فارسي خبري و ورزشي جوملا3

دانلود نقشه اتوکد شهر زاهدان