دانلود فایل


آموزش کتیا، تحليل مكانيكي قطعات سه بعدي در محیط Generative Structural Analysis نرم افزار CATIA - دانلود فایلدانلود فایل آموزش تحلیل مکانیکی قطعات سه بعدی در محیط Generative Structural Analysis نرم افزار CATIA

دانلود فایل آموزش کتیا، تحليل مكانيكي قطعات سه بعدي در محیط Generative Structural Analysis نرم افزار CATIA

محیط Elfini Structural Analysis به همراه محیط های Generative Part Structural Analysis و Generative Assembly Structural Analysis امكان تحليل مكانيكي قطعات سه بعدي را فراهم مي آورد. محیط Elfini Structural Analysis مي توانند به راحتي با محیط های Part Design و Assembly Design و Generative Drafting نرم افزار کتیا ارتباط برقرار كند و عمليات تحليل را با استفاده از روش تحليل اجزاء محدود انجام دهد.

اين محيط هاي كاري در عين حال كه از قدرت بالايي براي تحليل قطعه يا مجموعه اي از قطعات برخوردار هستند، يادگيري آنها نيز بسيار سريع و آسان است؛ استراتژي "Easy to learn, fun to use" در طراحي تمام محيط هاي كاري CATIA V5 رعايت شده است تا بدين وسيله محدوده گسترده اي از كاربران پوشش داده شود.

محیط های Generative Part Structural Analysis و Generative Assembly Structural Analysis دو محيط كاري مستقل نيستند و هر دو با نام Generative Structural Design در منوی Start نرم افزار CATIA V5 قرار مي گيرند؛ يعني نوار ابزارهاي اختصاصي آنها همگي در يك محيط كاري قرار مي گيرند. محیط Generative Part Structural Analysis به عنوان محيط كاري اصلي تحليل قطعات در نظر گرفته شده است و محیط Generative Assembly Structural Analysis و محیط Elfini Structural Analysis به ترتيب با هدف تحليل مجموعه هاي مونتاژي و افزايش قابليت هاي Generative Part Structural Analysis و Generative Assembly Structural Analysis طراحی شده اند و به صورت انتخابي به سيستم اضافه مي شوند.

محيط هاي كاري تحليل CATIA V5 كليه مراحل پيش پردازش، حل و ديدن نتايج را شامل مي شود. اين سه مرحله در تمام نرم افزارهاي تحليل كه از روش اجزا ء محدود براي تحليل استفاده مي كنند براي رسيدن به جواب طي مي شوند. در CATIA V5 نيز اين مراحل به ترتيب زير انجام مي شوند:

اين مراحل، مراحل استانداري هستند كه در تمام نرم افزارهاي مبتني بر روش اجزاء محدود براي رسيدن به جواب طي مي شوند؛ البته ممكن است در جزئيات متفاوت باشند. اگر محیط Elfini Structural Analysis نصب شده باشد مي توان براي مدل اجزاء محدود چندين تحليل (استاتيك، هارمونيك، كمانش و ...) را هم زمان تعريف و محاسبه كرد.

در غير اين صورت در محیط Generative Part Structural Analysis تنها مي توان در هر مرحله يك تحليل بر روي مدل انجام داد. افزايش قابليت هاي Generative Part Structural Analysis با استفاده از Elfini Structural Analysis باعث مي شود تا بتوان انواع تحليل هاي:

از امكانات جديد اين محيط كاري، امكان ايجاد مدل اجزاء محدود براي قطعات كامپوزيت است. خصوصيات اين نوع مواد و همچنين جنس آنها از مدل تعريف شده در محیط Composites Design استخراج می شود.
اعمال بارهاي حرارتي (Thermal Loads) و بارهاي متغير ياتاقاني (Variable Bearing Loads) نیز در كنار ساير بارگذاري هاي معمول بر روي مدل امكان پذير است. همچنين مي توان بارهايي را كه مشخصات آن ها در Excel يا يك فايل متني TXT ثبت شده است بر بخشي از قطعه اعمال نمود.

نرم افزار براي حل مسائل پيچيده و افزايش كارايي در حل مسائل مي تواند مسائل را به روش Parallel و یا Lanczos حل كند. پايه و اساس تحليل با روش اجزاء محدود استفاده از ماتريس هاي سختي (Stiffness Matrix) براي حل مسئله مي باشد. زماني كه مدل پيچيده و بزرگ باشد با افزايش ابعاد ماتريس ها، زمان محاسبه نيز افزايش مي يابد. به همين دليل با هدف افزايش سرعت محاسبات، ماتريس هاي بزرگ به ماتريس هاي كوچكتر تقسيم و هم زمان با هم حل مي شوند (Parallel). كاهش زمان محاسبات به كاهش هزينه هاي محاسبه مي انجامد. تحليل ها را مي توان بر روي قطعات حجمي مانند مدل هاي صلب، مدل هاي سطح و سيم ها انجام داد. تمام بار و قيدگذاري ها بر روي نمايه هاي قطعه اصلي قرار مي گيرد و سيستم به صورت خودكار بعد از مش بندي مدل، بارها و قيدها را بر روي مدل مش شده انتقال مي دهد (متفاوت با ساير نرم افزارهاي تحليل كه بايد ابتدا مدل را مش كرد و سپس بار و قيدگذاري را بر روي مدل قرار داد). نتايج به دست آمده در تحليل را مي توان با تبديل به قالب HTML به يك گزارش كامل شامل اطلاعات اجزاء قطعه (تعداد گره ها و المان ها)، نوع تحليل، نتايج تحليل به صورت مصور، جداول عددي، نمودار و انيميشن تبديل كرد. اين گزارش ها قابل ويرايش هستند...

آموزش تحليل مكانيكي قطعات سه بعدي در محیط Generative Structural Analysis نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش تحلیل مکانیکی قطعات سه بعدی در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 908 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:
Getting Started
Entering the Generative Structural Analysis Workbench
Creating a Surface Slider Restraint
Creating a Distributed Force Load
Computing a Static Case Solution
Viewing Displacements Results
Inserting a Frequency Analysis Case
Creating an Iso-static Restraint
Creating a Non-Structural Mass
Computing a Frequency Case Solution
Viewing Frequency Results
User Tasks
Before You Begin
Analysis Cases
Creating a Finite Element Model
Inserting a New Static Case
Inserting a New Static Constrained Case
Inserting a New Frequency Case
Inserting a New Buckling Case
Inserting a New Combined Case
Inserting a Harmonic Dynamic Response Case
Inserting a Transient Dynamic Response Case
Modulation
Creating White Noise Modulation
Importing Frequency Modulation
Importing Time Modulation
Dynamic Response Sets
Defining a Load Excitation Set
Defining a Restraint Excitation Set
Defining a Damping Set
Model Manager
Creating 3D Mesh Parts
Creating 2D Mesh Parts
Creating 1D Mesh Parts
Creating Local Mesh Sizes
Creating Local Mesh Sags
Creating 3D Properties
Creating 2D Properties
Importing Composite Properties
Creating 1D Properties
Creating Imported Beam Properties
Changing Element Type
Creating a User Material
Modifying Material Physical Properties
Editing a User Isotropic Material
Checking the Model
Adaptivity
Creating Global Adaptivity Specifications
Creating Local Adaptivity Specifications
Computing with Adaptivity
Groups
Grouping Points
Grouping Lines
Grouping Surfaces
Grouping Bodies
Box Group
Sphere Group
Grouping Points by Neighborhood
Grouping Lines by Neighborhood
Grouping Surfaces by Neighborhood
Updating Groups
Analyze Group
Analysis Connections
General Analysis Connection
Point Analysis Connection
Point Analysis Connection Within one Part
Line Analysis Connection
Line Analysis Connection Within one Part
Surface Analysis Connection
Surface Analysis Connection Within one Part
Connection Properties
About Connection Properties
Creating Slider Connection Properties
Creating Contact Connection Properties
Creating Fastened Connection Properties
Creating Fastened Spring Connection Properties
Creating Pressure Fitting Connection Properties
Creating Bolt Tightening Connection Properties
Creating Rigid Connection Properties
Creating Smooth Connection Properties
Creating Virtual Rigid Bolt Tightening Connection Properties
Creating Virtual Spring Bolt Tightening Connection Properties
Creating User-Defined Connection Properties
Creating Spot Welding Connection Properties
Creating Seam Weld Connection Properties
Creating Surface Weld Connection Properties
Analysis Assembly
About Analysis Assembly
Analysis Assembly Methodology
Analysis Assembly 2D Viewer
Virtual Parts
Creating Rigid Virtual Parts
Creating Smooth Virtual Parts
Creating Contact Virtual Parts
Creating Rigid Spring Virtual Parts
Creating Smooth Spring Virtual Parts
Creating Periodicity Conditions
Mass Equipment
Creating Distributed Masses
Creating Line Mass Densities
Creating Surface Mass Densities
Inertia on Virtual Part
Restraints
Creating Clamps
Creating Surface Sliders
Creating Ball Joins
Creating Sliders
Creating Pivots
Creating Sliding Pivots
Creating Advanced Restraints
Creating Iso-static Restraints
Loads
Creating Pressures
Creating Distributed Forces
Creating Moments
Creating a Bearing Load
Importing Forces
Importing Moments
Creating Line Force Densities
Creating Surface Force Densities
Creating Volume Force Densities
Creating Force Density
Creating Accelerations
Creating Rotation Forces
Creating Enforced Displacements
Creating Temperature Field
Importing Temperature Field from Thermal Solution
Sensors
Creating Global Sensors
Creating Local Sensors
Creating Reaction Sensors
Displaying Values of Sensors
Results Computation
Specifying External Storage
Clearing External Storage
Specifying Temporary External Storage
Computing Objects Sets
Computing Static Solutions
Computing Static Constrained Solutions
Computing Frequency Solutions
Computing Buckling Solutions
Computing Harmonic Dynamic Response Solutions
Computing Transient Response Solutions
Computing Using a Batch
Results Visualization
Visualizing Deformations
Visualizing Von Mises Stresses
Visualizing Displacements
Visualizing Principal Stresses
Visualizing Precisions
Reporting
Advanced Reporting
Reading a Historic of Computation
Elfini Listing
Animating Images
Cut Plane Analysis
Amplification Magnitude
Extrema Creation
Editing the Color Palette
Information
Images Layout
Simplifying Representation
Generating Images
Editing Images
Saving an Image As New Template
Generating 2D Display Visualization
Generating a 2D Display for Modulation
Generating 2D Display for Dynamic Response Solution
Generating a 2D Display for Sensor
Editing 2D Display Parameters
Export Data
Analysis Application Interoperability
VPM Navigator Interoperability
Retrieving Pointed Documents of an Analysis File
Data-Mapping
Analysis Impact Graph
Synchronizing Documents with Versioned Parts or Products
ENOVIAVPM / CATIA V5 Analysis Integration
Workbench Description
Generative Structural Analysis Menu Bar
Model Manager Toolbar
Adaptivity Toolbar
Modulation Toolbar
Groups Toolbar
Analysis Connections Toolbar
Connection Toolbar
Analysis Assembly Toolbar
Virtual Part Toolbar
Mass Toolbar
Restraint Toolbar
Load Toolbar
Compute Toolbar
Solver Tools Toolbar
Image Toolbar
Analysis Tools Toolbar
Analysis Results Toolbar
Analysis Symbol
Customizing
General
Graphics
Post Processing
Quality
External Storage
Reference Information
Image Edition
Advanced Edition for Images and Local Sensors
Filtering Mesh Parts
Integration with Product Engineering Optimization
Frequently Asked Questions
Entering the Generative Structural Analysis Workbench
Associativity
Connection
Data Mapping
Dynamic Response Analysis
Solver Computation
Post-processing and Visualization
Frequent Error Messages
Licensing
Integration with Product Engineering Optimization
Glossary
Index
* توجه: کاربران نگران زبان انگلیسی کتاب نباشند. حتی کاربرانی که سر انگشتی زبان انگلیسی یاد دارند قادر خواهند بود از این کتاب بهره کافی را ببرند. لازم به ذکر است که آموزش تحليل مكانيكي قطعات سه بعدي در محیط Generative Structural Analysis نرم افزار CATIA در این کتاب به صورت قدم به قدم (Step to Step) همراه با تصاویر واضح و رنگی می باشد.

جهت خرید آموزش تحليل مكانيكي قطعات سه بعدي در محیط Generative Structural Analysis نرم افزار CATIA به مبلغ فقط 3000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید.
!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر قیمت محصولات ما را با سایر فروشگاه ها و محصولات آن ها مقایسه نمایید!!


!!!تخفیف ویژه برای کاربران ویژه!!!
با خرید حداقل 10000 (ده هزارتومان) از محصولات فروشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر برای شما کد تخفیف ارسال خواهد شد. با داشتن این کد از این پس می توانید سایر محصولات فروشگاه را با 20% تخفیف خریداری نمایید. کافی است پس از انجام 10000 تومان خرید موفق عبارت درخواست کد تخفیف و ایمیل که موقع خرید ثبت نمودید را به شماره موبایل 09365876274 ارسال نمایید. همکاران ما پس از بررسی درخواست، کد تخفیف را به شماره شما پیامک خواهند نمود.


آموزش تحلیل مکانیکی قطعات در کتیا


کتاب آنالیز و تحلیل قطعات در کتیا


آموزش مش بندی قطعات در کتیا


catia Elfini Structural Analysis


catia Generative Assembly Structural Analysis


cat


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دوره هاي آموزشي انجمن مهندسان مكانيك ايران 4931 سال

برگزاري دوره ها و كارگاههاي تخصصي و نرم افزاري آموزشي كوتاه مدت است كه برگزاري
اين دوره ها و كارگاه هاي. آمو. زشي در ... تحليل مخازن تحت فشار با استفاده از نرم افزار.

وبلاگ طهاکو - طهاکو

امکان پشتیبانی نرم افزاری مهندسی طهاکو با موسسات و دانشگاهها .... طهاکو به عنوان
اولین مرجع تخصصی مکانیک ایران به بحث پیرامون نصب کتیا پرداخت و امروز ....
GP1 - CATIA - GENERATIVE PART STRUCTURAL ANALYSIS 1 Product 16. ... 4-
محیط تحلیل المان محدود : به کمک قابلیت های این محیط می توانید قطعات و مدل های
مونتاژی ...

سرفصل های دوره های آموزشی - مرجع برگزاری دوره های آموزشی کتیا

28 مارس 2012 ... Start >> Mechanical Design >> Sketcher ... آموزش محیط طراحی سه بعدی کتیا Part
Design در دوره مقدماتی آموزش کتیا ... در این محیط از نرم افزار کتیا CATIA ما با کمک
گرفتن از ابزار های این محیط قطعات ... آنالیز قعات مونتاژ در محیط Generative
Structural Analysis، قالب سازی و ماشین کاری با استفاده از گیره و .

آموزش کتیا، آموزش تراشکاری (Turning) در محیط Lathe Machining نرم ...

محیط Lath Machining نرم افزار کتیا،…,آموزش کتیا، آموزش تراشکاری (Turning) در
محیط ... آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی صندلی (Chair) در نرم افزار CATIA ... تحلیل
مكانیكی قطعات سه بعدی در محیط Generative Structural Analysis نرم افزار CATIA.

طهاکو - شرکت فنی و مهندسی طراحان هفشجان آریانا جهت رفع... | Facebook

11 GAS - CATIA - GENERATIVE ASSEMBLY STRUCTURAL ANALYSIS 2
Product ... نسخه 32 بیتی به همراه کرک و راهنمای نصب و هلپ نرم افزار کتیا آماده و به
صورت کاملا ... انجام مدلسازی روی ابر نقاط و فایلهای حاصل از اسکن سه بعدی را نیز
دارا است. ... محیط می توانید قطعات و مدل های مونتاژی ساخته شده در این نرم افزار را
تحلیل کرده و ...

تاپیک مرجع و آموزش نرم افزار CATIA - تولید ، خرید و فروش ماشین آلات ...

CATIA PLM Express Generative Structural Analysis ... از این به بعد یعنی از سری
دوم به بعد تمام آموزش ها رو اینجا می گذارم ... اما فکر میکنم اگر کمی با محیط های اولیه
کتیا که همون سه محیط اصلیشه , آشنا ....
 • به راحتی بعد از تزریق از قطعه
  جدا می‌شود. .... در نرم افزار inventor هم کمی می تونید تحلیل سینماتیکی انجام بدید .
 • نسخه نرم افزار کتیا catia v5 r21 catia 2011

  12 مه 2017 ... مجموعه نرم افزار کتیا - نسخه 2014 - CATIA Collection + V5-6R-اورجینال ... ابر نقاط
  در واقع فایلی حاوی مختصات سه بعدی تعداد زیادی نقطه در فضا . ... این نرم افزار گام
  را فراتر از طراحی و تحلیل و ساخت می گذارد و مدیریت تمام مراحل تولید یک . ... این
  کار در محیط های کاری Generative Shape Design، Core & Cavity ...

  مرجعترين آموزش كتيا و ساليد ورك

  http://catia-traning.perblog.ir/ ... قطعات طراحي شده با كتيا, نمونه تمرين در كتيا همراه
  با فيلم آموزشي جهت دانلود ... تمرین کتیا: تحلیل المان محدود یک مخزن تحت فشار در
  کتیا Structural Analysis: ... طراحی پارچ در محیط Generative Shape Design ... نرم
  افزار soliworks یک نرم افزار قدرتمند در زمینه طراحی و خصوصا طراحی سه بعدی است.

  دانلود رایگان فایل کاتالوگ قطعات استاندارد برای کتیا | آربیتا فایل

  17 ژانويه 2017 ... دانلود مجموعه ای کامل شامل بیش از ده هزار قطعه استاندارد انواع پروفیل و انواع چرخ ....
  این همه دانلودو دو سه نظر ؟ ... راه حل مشکل مقاطع استاندارد در محیط structure design ... 1-
  برای اجرای این نرم افزار روی catia باید حد اقل یک بار کتیا رو بعد از نصب خود ... for
  any CAD software other than Inventor or Mechanical Desktop

  آموزش کتیا (سری اول) Catia - مهندس یار

  3 ژوئن 2015 ... نرم افزار کتیا در حال حاضر بدون تردید بیشترین استفاده را در ... این سری آموزشی
  تولید شرکت مکانیک نوین بوده و شامل 5 پکیج آموزشی از سطح مقدماتی تا حرفه ای می
  گردد. ... Design (مدلسازی سه بعدی)، Asembly Design (مونتاژ قطعات) و Drafting ... (
  محیط Generative Structural Analysis)، طراحی اتصالات جوشی (محیط ...

  وبلاگ طهاکو - طهاکو

  امکان پشتیبانی نرم افزاری مهندسی طهاکو با موسسات و دانشگاهها .... طهاکو به عنوان
  اولین مرجع تخصصی مکانیک ایران به بحث پیرامون نصب کتیا پرداخت و امروز ....
  GP1 - CATIA - GENERATIVE PART STRUCTURAL ANALYSIS 1 Product 16. ... 4-
  محیط تحلیل المان محدود : به کمک قابلیت های این محیط می توانید قطعات و مدل های
  مونتاژی ...

  catia - بانك اطلاعات مهندسی مکانیک

  بانك اطلاعات مهندسی مکانیک - CATIA - غایت زندگی در دانش و معرفت نیست. در
  کوشش و ... تحلیل کنش در نرم افزار کتیا generative structural analysis محتویات
  دی وی ...

  تدریس خصوصی سالید | ،درخواست استاد،کلاس،استاد،معلم،تدریس ...

  ... اتوکد دو بعدی و سه بعدی Autocad 2D,3D و نرم افزار کتیا Catia و سالیدورکز ...
  آنالیز کتیا Generative Structure Analysis آموزش محیط طراحی سنبه و ماتریس کتیا
  Core ... قطعات دوبعدی و سه بعدی Part آموزش مونتاژ مجموعه های سه بعدی Assembly
  آموزش ... -مدرس بین المللی SolidWorks -عضو انجمن مهندسان مکانیک امریکا -مدرس
  دانشگاه ...

  آموزش کتیا (سری اول) Catia - مهندس یار

  3 ژوئن 2015 ... نرم افزار کتیا در حال حاضر بدون تردید بیشترین استفاده را در ... این سری آموزشی
  تولید شرکت مکانیک نوین بوده و شامل 5 پکیج آموزشی از سطح مقدماتی تا حرفه ای می
  گردد. ... Design (مدلسازی سه بعدی)، Asembly Design (مونتاژ قطعات) و Drafting ... (
  محیط Generative Structural Analysis)، طراحی اتصالات جوشی (محیط ...

  آموزش آباکوس-پروژه abaqus - با اساتید همراه شوید...

  نرم افزار تحلیل تنشی آباکوس از جمله نرم افزارهایی است که در گروه آموزشی پارس ...
  اعمال شرایط مرزی آموزش مدلسازی بارگذاری با تئوری های مختلف تحلیل سه بعدی ،
  المان .... تدریس خصوصی کتیا catia و انجام پروژه صنعتی و دانشجویی محیط های
  مقدماتی .... آموزش بهینه سازی كتيا Generative Structure Analysis: آموزش آنالیز كتيا
  آموزش ...

  دوره های آموزشی مهندسی مکانیک - انجام پروژه دانشجویی

  30 مه 2017 ... دوره آموزشی مکانیک و هوافضا در بخش نرم افزار به دو سطح مقدماتی و پیشرفته
  تقسیم ... ۱) کارگاه آموزشی کتیا CATIA – مقدماتی ... قطعات در نرم‌افزار; نحوه فرمول
  نویسی در نرم‌افزار; نحوه تهیه نقشه دو بعدی از قطعات مدل‌سازی شده در محیط Drafting ...
  نحوه انجام تحلیل تنش و کرنش در محیط Generative structural analysis ...

  آشنایی با نرم افزار CATIA - کاملترین مرجع طراحی سطوح و مهندسی معکوس

  محیط های نرم افزار کتیا را می توان به به سه دسته اصلی تقسیم کرد: ... تهیه برنامه
  های ماشینکاری برای انواع ماشینهای CNC در محیطی سه. بعدی و . ... 1- محیط های مدل
  سازی (Solid Model): این قسمت که در زیر مجموعه ماژول Mechanical Design قرار ...
  محیط می توانید قطعات و مدل های مونتاژی ساخته شده در این نرم افزار را تحلیل کرده و
  مواردی مانند ...

  فایل فلش,تحقیق,پروژه,مقاله

  آموزش کتیا، تحليل مكانيكي قطعات سه بعدي در محیط Generative Structural
  Analysis نرم افزار CATIA. محیط Elfini Structural Analysis به همراه محیط های
  Generative Part ...

  آموزش کتیا-بخش اول

  محیط Generative Sheet Metal Design نرم افزار کتیا را می‌توان محیط اصلی طراحی
  ورق (ورق ... یکی از محیط‌های اصلی طراحی در نرم افزار کتیا CATIA می‌باشد. ... منبع :
  گروه فنی و مهندسی پارسآموزش کتیا-بخش دوم (محیط سه بعدی part design ) ... محیط
  Generative Structural Analysis، محیط اصلی تجزیه و تحلیل در نرم افزار کتیا
  محسوب ...

  محیط sketcher کتیا نوار آموزش جزوه نوار ابزار کتیا catia افزار کتیا ...

  ان مکانیک از اهمییت ویژه ای برخوردار است نرم افزار کتيا است . ... آموزش کتیا، جزوه
  آموزش محیط دو بعدی سازی sketcher در نرم افزار کتیا catia ... shape design part
  design generative structural analysis در این جزوه آموزشی، طراحی و آنال ... catia
  solidworks – nx – pro همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی، آماده جهت
  رندرگیری ادامه ...

  تحليل مكانيكي قطعات سه بعدي در محیط Generative Structural ...

  آموزش کتیا، تحليل مكانيكي قطعات سه بعدي در محیط Generative Structural
  Analysis نرم افزار CATIA. محیط Elfini Structural Analysis به همراه محیط های
  Generative Part ...

  آموزش کتیا (سری اول) Catia - مهندس یار

  3 ژوئن 2015 ... نرم افزار کتیا در حال حاضر بدون تردید بیشترین استفاده را در ... این سری آموزشی
  تولید شرکت مکانیک نوین بوده و شامل 5 پکیج آموزشی از سطح مقدماتی تا حرفه ای می
  گردد. ... Design (مدلسازی سه بعدی)، Asembly Design (مونتاژ قطعات) و Drafting ... (
  محیط Generative Structural Analysis)، طراحی اتصالات جوشی (محیط ...

  دانلود رایگان فایل کاتالوگ قطعات استاندارد برای کتیا | آربیتا فایل

  17 ژانويه 2017 ... دانلود مجموعه ای کامل شامل بیش از ده هزار قطعه استاندارد انواع پروفیل و انواع چرخ ....
  این همه دانلودو دو سه نظر ؟ ... راه حل مشکل مقاطع استاندارد در محیط structure design ... 1-
  برای اجرای این نرم افزار روی catia باید حد اقل یک بار کتیا رو بعد از نصب خود ... for
  any CAD software other than Inventor or Mechanical Desktop

  آموزش نرم افزار catia از مبتدی تا پیشرفته [بایگانی] - دانش روز

  28 جولای 2013 ... اصلی ترین قسمت نرم افزار Catia ماژول Mechanical Design این نرم افزار می باشد ...
  Part Design : از محیط Part Design برای ایجاد مدل قطعات سه بعدی تو ... تحلیل آن می
  رسد ، برای اینکار باید از امکانات ماژول Analysis نرم افزار Catia استفاده کنیم ...
  Generative Structural Anolysis : در این محیط می توانیم انواع آنالیزهای ...

  وبلاگ تخصصی کتیا

  وبلاگ تخصصی کتیا - آشنایی با محیط های نرم افزار کتیا - وبلاگ تخصصی کتیا
  . ... آموزش متحرک سازی انواع چرخدنده در محیط Dmu Kinematic نرم افزار Catia به همراه
  فایل ... شرکت ABAQUS که در زمینه تحلیل با روش اجزای محدود (FEM) از سابقه زیادی
  (از ... مي ماند و در آن قطعه از نظر خصوصيات مكانيكي به صورت سه بعدي طراحي مي شود.

  آموزش Catia

  2- محيط Part Design به منظور توليد پارامتريك مدل‌هاي سه‌ بعدي ... 6- محیط Sheet
  Metal Design به منظور تولید قطعات ورقکاری شده و در انتهای طراحی با ... 9- مقدمه ای
  بر محيط Generative Structural Analysis به منظور تحليلهاي استاتيكي ... نرم افزار
  Catia (کتیا) یک نرم افزار کامل است که جهت طراحی یک مجموعه مکانیکی مونتاژی که
  شامل ...

  آموزش کتیا-بخش اول

  محیط Generative Sheet Metal Design نرم افزار کتیا را می‌توان محیط اصلی طراحی
  ورق (ورق ... یکی از محیط‌های اصلی طراحی در نرم افزار کتیا CATIA می‌باشد. ... منبع :
  گروه فنی و مهندسی پارسآموزش کتیا-بخش دوم (محیط سه بعدی part design ) ... محیط
  Generative Structural Analysis، محیط اصلی تجزیه و تحلیل در نرم افزار کتیا
  محسوب ...

  آموزش نرم افزار کتیا

  25 سپتامبر 2014 ... در سال 1999 شرکت Dassault Systemes نرم افزار CATIA V5 با قابلیتی ... در همین
  زمینه، نرم افزار SolidWorks برای طراحی سه بعدی محصول سه بعدی محصول به
  مشتریان عرضه شد. .... در ستون سمت چپ تنظیمات Product Structure را انتخاب کنید
  .... محیط تحلیل المان محدود : به کمک قابلیت‌های این محیط می‌توانید قطعات و ...

  تدریس خصوصی اتوکد و کتیا و سالیدورکز

  تدریس خصوصی اتوکد و کتیا و سالیدورکز - تدریس خصوصی نرم افزار اتوکد 2 و 3
  بعدی Autocad و کتیا Catia و سالیدورکز Solidworks و Inventor - تدریس ... آموزش
  انیمیشن سازی و رندر گیری از قطعات سه بعدی ... آموزش محیط طراحی سطوح کتیا
  Wireframe and Surface Design ... آموزش آنالیز کتیا Generative Structure
  Analysis

  طراحی به کمک کام‍‍‍‍‍پیوتر – پیونیکا

  مجموعه پیونیکا برای طراحی به کمک کامپیوتر از نرم افزارهای زیر در صنایع ... ابر
  نقاط اسکن تهیه کردید به راحتی می‌توان در محیط Generative Shape Design ...
  نرم‌افزار سه بعدی کامل است که به منظور طراحی، شبیه‌سازی و گردآوری اطلاعات طراحی
  شده است. ... مشتری تا زمان ساخت͵ تحلیل وتولید قطعات͵ بسته بندی͵ انبار داری͵
  سفارش ...

  تدریس خصوصی کتیا ،CATIA - ABAQUS - FEM و انجام پروژه های ...

  تدریس خصوصی دروس مهندسی مکانیک ،کتیا و انجام پروژه های دانشجویی. ... آموزش.
  تدریس خصوصی نرم افزار آباکوس Abaqus 6.14 و نرم افزار کتیا Catia V5R21 ...
  سرفصل دوره آموزشی نرم افزار آباکوس ( مقدماتی ) شامل ماژول های زیر می باشد : (
  Abaqus***( ... Structural Analysis ... محیط های آموزشی در دوره آموزشی مقدماتي كتيا
  CATIA ...

  تحلیل مكانیكی قطعات سه بعدی در محیط Generative Structural ...

  تحلیل مكانیكی قطعات سه بعدی در محیط Generative Structural Analysis نرم افزار
  CATIA ..... آموزش کتیا، آموزش مدلسازی انسان در محیط Human Builder نرم افزار
  CATIA.

  آموزش کتیا، آموزش تراشکاری (Turning) در محیط Lathe Machining نرم ...

  محیط Lath Machining نرم افزار کتیا،…,آموزش کتیا، آموزش تراشکاری (Turning) در
  محیط ... آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی صندلی (Chair) در نرم افزار CATIA ... تحلیل
  مكانیكی قطعات سه بعدی در محیط Generative Structural Analysis نرم افزار CATIA.

  آموزش کامل Catia کتیا - موسسه آموزش مجازی آریا

  طراحی سه بعدی در فتوشاپ ... کاملترین و محبوبترین و قوی ترین بسته آموزشی نرم
  افزار کتیا نسخه کامل ... فصل ۱ : آشنایی با محیط Catia Mechanical Design ...
  Generative Structural Analysis ... استفاده از اتصال تحلیلی سطحی درون یک قطعه

  قطار

  دانلود جدید بازی فیلم نرم افزار. ... نرم افزارهای مهندسی مکانیک – شرکت طراحی
  مهندسی آریا تحلیل شمال نرم افزار بسیار ... بعد fit … AutoForm کلیه انواع فرآیند
  های ورق کاری را از ساخت یک قطعه ی کوچک و ... آموزش حرفه ای و تخصصی کتیا (catia)
  محیط Wire frame – Surface … ... و کتاب طراحی ایرفریم نیو (Airframe Structural

  گنجینه آموزش های کتیا - فرادرس

  گنجینه آموزش های کتیا، شامل بیش از 24 ساعت برنامه آموزشی تخصصی است که
  منبعی بی ... مهندس مهدی مصلح آبادی فراهانی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک طراحی
  کاربردی هستند. ... آموزش شبیه سازی مکانیزم حرکتی قطعات در کتیا (CATIA), ۲
  ساعت و ۳۴ دقیقه ... پیش نمایش ۱ : مجموعه آموزش های پایپینگ در CATIA با استفاده از
  سه محیط ...

  مرجعترين آموزش كتيا و ساليد ورك

  http://catia-traning.perblog.ir/ ... قطعات طراحي شده با كتيا, نمونه تمرين در كتيا همراه
  با فيلم آموزشي جهت دانلود ... تمرین کتیا: تحلیل المان محدود یک مخزن تحت فشار در
  کتیا Structural Analysis: ... طراحی پارچ در محیط Generative Shape Design ... نرم
  افزار soliworks یک نرم افزار قدرتمند در زمینه طراحی و خصوصا طراحی سه بعدی است.

  آموزش جامع و كامل كتيا catia خريد پستي - شاپيكس

  آموزش هدفمند كتيا ... تحليل كنش در نرم افزار كتيا generative structural analysis ...
  مي ماند و در آن قطعه از نظر خصوصيات مكانيكي به صورت سه بعدي طراحي مي شود. ...
  كاربر ميتواند قطعات طراحي شده در محيط part design را در اين محيط با دستورات آسان و
  ...

  catia دراوینگ - هفت گردون

  تدریس نرم افزارهای اتوکد Auto cad و کتیا catia در منزل شما با بهترین ... طراحی
  قطعات, دستگاهها و لوازم صنعتی, تهیه نقشه های دو بعدی ساخت و نقشه های مونتاژی. ...
  آموزش نرم افزار تحلیل مکانیکی CATIA با اعطای مدرک سازمان فنی و حرفه ای به
  صورت ... Part design • Assembly design • Drafting • Generative structural analysis
  • Shap ...  تحقیق در مورد قرآن‏شناسی از دیدگاه امام خمینی(ره)

  جزوه حقوق بیمه * مناسب برای آزمون های استخدامی

  پرسشنامه هوش هیجانی شوت - 33 آیتمی

  دانلود تحقیق درباره گیاه با ارزش آنغوزه(Ferula assa-foetida)

  دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره برنامه ریزی شهری با فرمت word-ورد 140 صفحه

  پاورپوینت درباره مقایسه شاخصهای اقتصادی اورپا و جهان

  تحقیق و مقاله در مورد كنترل كيفيت و توليد محصولات داروئي – بهداشتي  بک دراپ تولد تم پاندا -کد 1529