دانلود رایگان


پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه - دانلود رایگاندانلود رایگان دراین پاورپوینت به دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه می پردازد

دانلود رایگان پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه نوع فایل:power point
قابل ویرایش:68 اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
به نظر مک کللند ، این انگیزه بعنوان اشتیاق فرد برای کسب استانداردهای ایده آل در انجام امور محوله یا توفیق در وضعیت های رقابتی است و نقطه مقابل انگیزه قدرت می باشد
انگیزه پیوستگی یعنی نیاز شدید به تعلق و پذیرفته شدن توسط گروه . این انگیزه نقشی بسیار پیچیده ولی حیاتی در رفتار انسان بازی می کند
این انگیزه در کشورهای پیشرفته صنعتی نمود بیشتری دارد ، و با احساس عدم امنیت در مورد مسائلی مثل پرداخت اقساط منزل ، جلب محبت خانواده و . . . مرتبط می باشد
انگیزه ایمنی و خود آگاه را می توان با اقداماتی نظیر بیمه کردن کارکنان ، ایجاد صندوق های بازنشستگی و پس انداز و امثال آن در محیط کار تأمین نمود
مقام یعنی رتبه نسبی فرد در گروه ، سازمان یا جامعه. افرادی که به دنبال سمبلهای مادی مقام ، مثل لباس فاخر ، اتومبیل لوکس ، و . . . هستند ، دارای این انگیزه می باشند
فهرست مطالب واسلایدها:
انگیزش
تعریف انگیزش
نمودار رابطه بین انگیزه ، رفتار و هدف
شکل ساده فرآیند انگیزش
نیاز
سائق
مشوق
انگیزه های ابتدایی
انگیزه های عمومی
تعدادی از انگیزه های عمومی
فرق انگیزه های ابتدایی با عمومی
انگیزه دلبستگی
انگیزه های ثانوی
انگیزه قدرت
انگیزه پیشرفت
ویژگی های افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا
انگیزه پیوستگی
انگیزه ایمنی
راه های تأمین انگیزه ایمنی
انگیزه مقام
انواع نظریه های انگیزش
تئوری های محتوایی انگیزش کار
مهم ترین مدلهای محتوایی
سلسله مراتب نیازهای مازلو
ویژگی های تئوری مازلو
تئوری x وy
پیش فرض های تئوری x
مفروضات تئوری
y
انسان بالغ آرجریس
ویژگی های افراد نابالغ
عوامل بهداشتی
مشاغل انگیزشی از نظر هرزبرگ
تئوری اسناد
ابعاد مؤثر در نوع اسناد
خطای خود خدمتی


پاورپوینت


دوره


انگیزش


کار


ویژه


مدیران


پایه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز - [در متن با حاشیه]

مدیر باید پیست های خارج از کشور را ببیند وبنابراین با نیروی کاری که نیاز ،
نگرش و فرهنگ متفاوتی دارد روبرو شود. 2.در داخل کشور هم نیروهای کار وجود دارند که
فرهنگ و نحوه بر خورد با آنان متفاوت است. کم شدن وفاداری کارکنان: در رفتار سازمانی
به مدیران آموخته می شود که چگونه انگیزه در کارکنان ایجاد کنندتا نسبت به سازمان
وفادار ...

جزوه آموزشي مديريت استرس

تأثير عاملهاي متغير فردي در اس. ت. رس شغلي. 7. •. الگوي رفتاري نوع الف. 7. •.
الگوي احساس كنترل. 8. فصل سوم. •. عاملهاي استرس شغلي در محيط كار. 31. •. ويژگيه.
اي نقش. 31. •. ويژگيهاي شغل. 31. فصل چهارم. •. اقدام هاي فردي. 44. •. مراقبت دايمي در
براي عاملهاي ا. سترس و نشانه هاي آن. 47. فصل پنجم. •. شيوه هاي مداخله در محيط كار. 14.

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت دانش - پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی

ريشه مديريت دانش. ريشه مديريت دانش از دو تحول بنيادين يعني ” کوچک سازي ” و ”
توسعه فناوري“ حاصل شده است . در دهه هشتاد، کوچک سازي شرکت ها که راهبرد مناسب
کاهش هزينه هاي بالا و افزايش سود بود، منجر به ازدست رفتن دانش با اهميت شد، زيرا
کارکنان با ترک سازمان، دانشي را که طي سالها و در طول کار آموخته بودند، با خود مي
بردند.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ - کتابخانه ملی

و ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ. (. (computer base ontologies. ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد . اﺧﻴﺮا واژه.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻓﺮﻫﻨ. ﮓ ﻟﻐﺎت. (. Lexicon. ) ﺟـﺎي ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ . در ﺳﺎل. 1989. ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻓﻨـﺎوري. ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﻴـﺸﮕﺎﻣﻲ ﺧـﻮد را
. ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ اﻋـﻼن. ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﻘـﺎﻻت و ﻧﻮﺷـﺘﺎرﻫﺎي
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـ.

PowerPoint Presentation - تعالی مدیریت

متعالی بیاندیشیم،. متعالی عمل کنیم... آشنایی با مدل تعالی EFQM. مدرس:
امیرحسین فرجادنسب. تابستان 1393. تاریخچه توسعه مديريت كيفيت. مدیریت
کیفیت .... 37. رضایت، مشارکت و تعامل فعال. انگیزش و توانمندسازی. رهبری و
مدیریت. مدیریت شایستگی ها و عملکرد. آموزش و توسعه راهکارها. ارتباطات اثربخش.
شرایط کاری. 7a .

آموزش کامپیوتر در امور اداری - آموزشگاه کامپیوتر پایا

دوره آموزش کامپیوتر کارمندان امور دفتری - آموزش مهارتهای کامپیوتری و IT. این دوره
آموزش کامپیوتر ویژه کلیه کسانی است که هم اکنون بعنوان منشی گری یا کارمند امور
دفتری در شرکت ها و موسسات دولتی یا خصوصی مشغول به کارند؛ یا جویای کار مناسب
هستند. معمولا مخاطبان این دوره آموزشی از سطح مهارت کمی در کار با کامپیوتر
برخوردارند ...

جزوه آموزشي مديريت استرس

تأثير عاملهاي متغير فردي در اس. ت. رس شغلي. 7. •. الگوي رفتاري نوع الف. 7. •.
الگوي احساس كنترل. 8. فصل سوم. •. عاملهاي استرس شغلي در محيط كار. 31. •. ويژگيه.
اي نقش. 31. •. ويژگيهاي شغل. 31. فصل چهارم. •. اقدام هاي فردي. 44. •. مراقبت دايمي در
براي عاملهاي ا. سترس و نشانه هاي آن. 47. فصل پنجم. •. شيوه هاي مداخله در محيط كار. 14.

پاورپوینت مدیریت بهره وری و کیفیت – مدیریت نیروی انسانی ...

2 جولای 2017 ... فهرست مطالب; مقدمه; عوامل افزايش بهره وري از ديدگاه صاحب نظران: عوامل ساختاري وبهره
وري نيروي انساني; انگيزش وبهره وري نيروي انساني; نظريه هاي انگيزش: تئوري ...
کرو ساوا و همکاران در مطالعات خود در رابطه با آموزش کارکنان چرخش شغلی را یکی از راه
های موثر برای افزایش مهارت،تجربه و شناخت فرایندهای کاری میدانند.

دوره جامع توسعه مهارت های زندگی به روش افراد موفق - بصیرت مدیریت

21 ژوئن 2017 ... نیاز دارید را به صورت علمی و گام به گام یاد گرفته و بتوانید برای برای رسیدن به
موفقیت مورد نظرتان به کار گیرید. ۴-شرکت در دوره را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم
؟ مفاهیم ، اصول و تکنیک هایی که در دوره ارایه می شود منجر به تقویت هم مهارت های پایه
زندگی فراگیران می شود که هم برای موفقیت و توسعه فردی و هم ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت دانش - پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی

ريشه مديريت دانش. ريشه مديريت دانش از دو تحول بنيادين يعني ” کوچک سازي ” و ”
توسعه فناوري“ حاصل شده است . در دهه هشتاد، کوچک سازي شرکت ها که راهبرد مناسب
کاهش هزينه هاي بالا و افزايش سود بود، منجر به ازدست رفتن دانش با اهميت شد، زيرا
کارکنان با ترک سازمان، دانشي را که طي سالها و در طول کار آموخته بودند، با خود مي
بردند.

دانلود فايل : modiriyate strategy.doc

استراتژي را ايجاد يك مزيت منحصر به فرد براي تمايز سازمان از رقبا تعريف مي كنند
و اساس كار را مديريت اين تمايز مي دانند تعريف ديگري نيز از استراتژي قابل مطرح
مي ... بمنظور ايجاد زير ساخت هاي لازم و جهت گيري براي استفاده از مكانيزم برنامه
ريزي ، مديريت استراتژيك بعنوان يكي از موثرترين رويكرد مديريتي جايگاه ويژه در
...

اصول سرپرستی جزوه درس

سازمان است چراکه سرپرست باید با مدیران و روسا از یک طرف. و با کارکنان از طرف
دیگر ارتباط داشته باشد.از این رو برای تبدیل شدن یک نیروی کار ساده به فردی
متخصص نیاز به فراگیری. دانش و مجهز شدن به برخی مهارت های مدیریتی از قبیل
برقراری ارتباط,ایجاد انگیزه در کار. کنان,بهبود بهره وری,اداره کارکنان. مشکل دار و
مشکل ساز و.

PowerPoint Presentation - سازمان انرژی اتمی

هدف کلی این دوره آشنایی مدیران با مبحث انگیزش و اهمیت آن در کار می باشد. دوره
انگیزش در کار. ویژه مدیران پایه. 2. هدف کلی این دوره آشنایی مدیران با مبحث انگیزش
و اهمیت آن در کار می باشد. انگیزش. 3. فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و
آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید. تعریف انگیزش. 4. انگیزه ها باعث هدایت
...

دوره جامع توسعه مهارت های زندگی به روش افراد موفق - بصیرت مدیریت

21 ژوئن 2017 ... نیاز دارید را به صورت علمی و گام به گام یاد گرفته و بتوانید برای برای رسیدن به
موفقیت مورد نظرتان به کار گیرید. ۴-شرکت در دوره را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم
؟ مفاهیم ، اصول و تکنیک هایی که در دوره ارایه می شود منجر به تقویت هم مهارت های پایه
زندگی فراگیران می شود که هم برای موفقیت و توسعه فردی و هم ...

که ممکن است اختصاصاً توسط اعضای تیم برنامه ریزی از قبل و یا در طی ...

مدیریت علمی فردریک تیلور در اواخر قرن نوزدهم پدید آمد که چیزی جز یک ساختار
برنامه ریزی و به تبعیت آن سازماندهی نبود. - هنری فایول با ... ویژه گيهای یک برنامه
خوب : ..... پایه گذاری می شوند . 83. برنامه کاری اساس و پایه بسیار منطقی جهت اطمینان
از موارد زیر را فراهم می نماید : آیا اهداف به طور معقول در دوره زمانی برنامه تحقق می یابد ؟

روش های ایجاد انگیزه در کارکنان - بانك اقتصاد نوين

33. مقدمه. چــرا برخــی ســختکوش و فعالند، برخی بی تفــاوت و برخی تن به کار. نمی
دهنــد و از زیــر کار شــانه خالــی می کنند؟ آیا این تفــاوت ها ذاتی. است یا اکتسابی
وتربیتی ومتأثر از عوامل انگیزشی؟ مدیــران چگونــه می توانند با بهره گیری از مهارت
روابط انســانی و با. استفاده از دانش و سایر منابع سازمانی قادر به انگیزش کارکنان در
.

اصول سرپرستی جزوه درس

سازمان است چراکه سرپرست باید با مدیران و روسا از یک طرف. و با کارکنان از طرف
دیگر ارتباط داشته باشد.از این رو برای تبدیل شدن یک نیروی کار ساده به فردی
متخصص نیاز به فراگیری. دانش و مجهز شدن به برخی مهارت های مدیریتی از قبیل
برقراری ارتباط,ایجاد انگیزه در کار. کنان,بهبود بهره وری,اداره کارکنان. مشکل دار و
مشکل ساز و.

مديريت بازرگاني - دانشگاه اصفهان

ریزی شده است . تعداد کل واحد های درسی در دوره. کارشناسی مدیریت بازرگانی. 131.
واحد به شرح زیر می باشد. : -1. دروس عمومی. 22. واحد. -2. دروس اصلی. 54. -3. دروس پایه.
22 ... مدیریت مالی. 1. 3. 41. 41. اصول حسابداری. 2. 11. اصول. مدیریت اسالمی. 3. 41.
41. مبانی سازمان و مدیریت. 12. جامعه شناسی سازمانها. 2. 35. 35. ---. 13. روانشناسی
کار. 2.

مبانی مدیریت

کارکنان عملیاتی افرادی هستند که مستقیما بر روی شغل یا وظیفه ای کارمی کنندو
هیچ مسئولیتی برای نظارت بر کار دیگران ندارند. ... هدایت و ایجاد انگیزه در. کلیه
طرفهای ذینفع و رفع تعارضها. دستیابی به اهداف. تعیین شده سازمان. manegement.
چهار وظیفه مدیریت کدامند؟ برنامه ریزی شامل تعریف اهداف سازمان ، تدوین
استراتژیکلی ...

مفاهیم اصلی انگیزش

تئوري بهداشت و انگيزش هرزبرگ. Motivation-Hygiene Theory. تعيين نگرش فرد
نسبت به كار بر اساس ميزان موفقيت يا شكست او; نسبت دادن عوامل باطني،مانند
موفقيت،شهرت،نوع كار يا مسئوليت و پيشرفت مرتبط با رضايت شغلي; نسبت دادن
عوامل خارجي مانند سياست شركت،شيوه ي مديريت،سرپرستي،روابط افراد وشرايط كاري
...

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه |25239| دانلود

7 ا کتبر 2017 ... پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه (25239):پاورپوینت درباره دوره
انگیزش در کار ویژه مدیران پایه انگیزش درباره دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه
دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه.

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز - [در متن با حاشیه]

مدیر باید پیست های خارج از کشور را ببیند وبنابراین با نیروی کاری که نیاز ،
نگرش و فرهنگ متفاوتی دارد روبرو شود. 2.در داخل کشور هم نیروهای کار وجود دارند که
فرهنگ و نحوه بر خورد با آنان متفاوت است. کم شدن وفاداری کارکنان: در رفتار سازمانی
به مدیران آموخته می شود که چگونه انگیزه در کارکنان ایجاد کنندتا نسبت به سازمان
وفادار ...

مهارت اسلایدسازی (درس 9): کار با تصاویر در پاورپوینت | متمم

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار مختص کاربر ویژه. ۷دیدگاه گروه متمم ۱۲
:۱۴ ب.ظ. مهارت اسلایدسازی با پاورپوینت. در مطالب قبلی این سری، در مورد استفاده
مناسب از تصاویر به شکل‌های مختلف صحبت کردیم. فرض ما بر این است که استفاده
کنندگان از پاورپوینت با قابلیتهای این نرم‌افزار برای کار با تصاویر، آشنایی
اولیه ...

بهبود مدیریت مدارس،وظایف مدیران آموزشی،رفتارهای معلمان و مدیران مدارس ...

لذا يک مدير مدرسه بايد قبل ازهرچيز يک رهبر آموزشي باشد چرا که رهبر آموزشي با
برقراري ارتباط متقابل با کارکنان انگيزه کار وفعاليت را در آنها بوجودمي آورد وهمواره
... برنامه آموزشي وتدريس : مهمترين وظيفه مديران آموزشي هدايت جريان آموزش ويادگيري
به ويژه تسهيل جريان رشد وپرورش دانش آموزان است مديران مدارس اگر برنامه هايشان را ...

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

سطوح فوق به مراتب بيشتر از سرمايه گذاری در افزايش توان آموزشی- پژوهشی رشته
های تخصصی علوم نظری، به ويژه علوم انسانی است. طی سال های .... و مراكز ذيربط( و
تشكيل كميته هاي كاري در زمينه هاي ارزشيابي آثار علمي، انتخاب مدير پژوهشي برتر،
پايان نامه برتر در دوره كارشناسي. ارشد و دكتري، ... عوامل مؤثر بر انگيزه کاري معلمان.

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه |4389| 1980

30 ا کتبر 2017 ... پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه (4389):درباره دوره انگیزش در کار
ویژه مدیران پایه پاورپوینت درباره دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه دوره انگیزش
در کار ویژه مدیران پایه انگیزش.

آموزش کامپیوتر در امور اداری - آموزشگاه کامپیوتر پایا

دوره آموزش کامپیوتر کارمندان امور دفتری - آموزش مهارتهای کامپیوتری و IT. این دوره
آموزش کامپیوتر ویژه کلیه کسانی است که هم اکنون بعنوان منشی گری یا کارمند امور
دفتری در شرکت ها و موسسات دولتی یا خصوصی مشغول به کارند؛ یا جویای کار مناسب
هستند. معمولا مخاطبان این دوره آموزشی از سطح مهارت کمی در کار با کامپیوتر
برخوردارند ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت دانش - پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی

ريشه مديريت دانش. ريشه مديريت دانش از دو تحول بنيادين يعني ” کوچک سازي ” و ”
توسعه فناوري“ حاصل شده است . در دهه هشتاد، کوچک سازي شرکت ها که راهبرد مناسب
کاهش هزينه هاي بالا و افزايش سود بود، منجر به ازدست رفتن دانش با اهميت شد، زيرا
کارکنان با ترک سازمان، دانشي را که طي سالها و در طول کار آموخته بودند، با خود مي
بردند.

PowerPoint Presentation - سازمان انرژی اتمی

هدف کلی این دوره آشنایی مدیران با مبحث انگیزش و اهمیت آن در کار می باشد. دوره
انگیزش در کار. ویژه مدیران پایه. 2. هدف کلی این دوره آشنایی مدیران با مبحث انگیزش
و اهمیت آن در کار می باشد. انگیزش. 3. فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و
آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید. تعریف انگیزش. 4. انگیزه ها باعث هدایت
...

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه | Group

5 نوامبر 2017 ... پاورپوینت درباره دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه. فرمت فایل: power point (
قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 68 اسلاید. هدف کلی این دوره آشنایی مدیران با مبحث
انگیزش و اهمیت آن در کار می باشد. انگیزش. تعریف انگیزش. فرآیندهایی که رفتار
شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید. انگیزه ...

The Google Way of Motivating Employees

مردمان وقتی در کار خود واقعا موفق و هم چنین وفادار هستند. که کاملا حمایت شوند و واقعا
احساس کنند که ارزشمند هستند. مشخصه های فرهنگ کاری در گوگل. مزایای بسیار زیاد و
متنوع. طراحی غیر متداول و. عجیب محیط کاری. آزادی های جالب. شفافیت. انعطاف کاری.
انگیزش کارکنان به شیوه گوگل. EMPLOYEE MOTIVATION THE GOOGLE WAY.

توانمندسازي كارمندان

واگذاري مسئوليت به پايين ترين سطوح سازمان بگونه‌اي که بتوان از دانايي، مهارت ،
تجربه و انگيزه آنان براي پيشرفت اهداف سازمان مدد گرفت. .... شغل مورد نظر، انگيزه
هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تأمين نمايد به نحوي كه رابطه اي
بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي
براساس ...

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ - کتابخانه ملی

و ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ. (. (computer base ontologies. ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد . اﺧﻴﺮا واژه.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻓﺮﻫﻨ. ﮓ ﻟﻐﺎت. (. Lexicon. ) ﺟـﺎي ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ . در ﺳﺎل. 1989. ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻓﻨـﺎوري. ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﻴـﺸﮕﺎﻣﻲ ﺧـﻮد را
. ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ اﻋـﻼن. ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﻘـﺎﻻت و ﻧﻮﺷـﺘﺎرﻫﺎي
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـ.

روانشناسی صنعتی

روانشناسی علمی است که در بین علوم دیگر جایگاه خاصی دارد؛ بویژه برای آن دسته از
طبقات اجتماعی که با تعلیم وتربیت جسم و روح و روان آدمی سرو کار پیوسته و ..... از
کار. مشاوره حرفه ای، روانشناسی کارکنان، روانشناسی مدیریت، روانشناسی سازمانی،
روانشناسی مهندسی، روانشناسی صنعتی، روانشناسی محیطی و روانشناسی مصرف
کننده.

دانلود پاورپوینت های درس مدیریت کیفیت و بهره وری آموزش و کارآفرینی

دانلود پاورپوینت های درس مدیریت کیفیت و بهره وری. ... _ اصل انگیزه _ اصل مدیریت
(مدیر یت و سازمان دهی منابع طبیعی و انسانی ). افزایش بهره وری از ترکیب و تلفیق
منابع مختلف، سازمان دهی و برنامه ریزی صحیح و جامع تحقق پذیر اس ... اقتصادی
کارکنان و القای روحیه و فلسفه نوین تولید را در دستور کار مدیران ارشد سازمانی قرار
داد .

راهبردهاي آموزش و توانمندسازي كاركنان مهر 94.pptx راهبردهاي آموزش و

موجبات ارتقاء انگیزش کارمندان در انجام وظایف محوله را فراهم می کند. کارایی،
اثربخشی و نهایتا بهره وری در سازمان را افزایش می دهد. پیشران های توانمندسازی
مبتنی بر نگرش شبکه ای. 1- افزایش رقابت جهانی; 2- ضرورت انعطاف پذیری سازمانها
; 3- اثرات تغییرات فناوری بر محیط کار; 4- موفقیت برنامه های مدیریت کیفیت جامع
; 5- نیاز به ...

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه |31236| ادیکوشاپ

فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 68 اسلاید هدف کلی این دوره
آشنایی مدیران با مبحث انگیزش و اهمیت آن در کار می باشد. انگیزش تعریف انگیزش
فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می
نماید انگیزه ها باعث هدایت رفتار و هدف ها موجب ارضاء ا.

آموزش کامپیوتر در امور اداری - آموزشگاه کامپیوتر پایا

دوره آموزش کامپیوتر کارمندان امور دفتری - آموزش مهارتهای کامپیوتری و IT. این دوره
آموزش کامپیوتر ویژه کلیه کسانی است که هم اکنون بعنوان منشی گری یا کارمند امور
دفتری در شرکت ها و موسسات دولتی یا خصوصی مشغول به کارند؛ یا جویای کار مناسب
هستند. معمولا مخاطبان این دوره آموزشی از سطح مهارت کمی در کار با کامپیوتر
برخوردارند ...

دوره های تخصصی - اتاق بازرگانی

ویژه. سرفصل های آموزشی. سیستم های حفاظتی •. اقدامات حفاظتی در حوادث غیرمترقبه
•. چگونگی حفاظت پیک ها و محموله ها •. فعالیت های ممنوعه کارکنان انتظامات • .... کار
عملی و کارگاهی. •. آشنایی‌با‌پذیرایی‌و‌تشریفات‌در‌سازمان‌ها. مخاطبین دوره: مدیران و
کارمندان ذیربط درواحد. تخصصی مربوطه. نوع دوره: تخصصی. روش ارائه محتوی: کاس
آموزشی.

مفاهیم اصلی انگیزش

تئوري بهداشت و انگيزش هرزبرگ. Motivation-Hygiene Theory. تعيين نگرش فرد
نسبت به كار بر اساس ميزان موفقيت يا شكست او; نسبت دادن عوامل باطني،مانند
موفقيت،شهرت،نوع كار يا مسئوليت و پيشرفت مرتبط با رضايت شغلي; نسبت دادن
عوامل خارجي مانند سياست شركت،شيوه ي مديريت،سرپرستي،روابط افراد وشرايط كاري
...

مبانی فلسفی تئوری سازمان

مديريت ريسك. مديريت زمان. مديريت ارتباط. مديريت دانش. مديريت بحران. مديريت
نگرش. مديريت استرس و تنش هاي كاري. مديريت تغيير. مديريت توسعه. مديريت خود (
بر خود) ..... طرفداران نظريه روابط انساني معتقدند که مديران بايد بيش از گذشته به
رفاه ، انگيزش و ارتباطات کارکنان بپردازند . .... دوره ي آزمايش همچنان افزايش يافت .
80.

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه | Group

5 نوامبر 2017 ... پاورپوینت درباره دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه. فرمت فایل: power point (
قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 68 اسلاید. هدف کلی این دوره آشنایی مدیران با مبحث
انگیزش و اهمیت آن در کار می باشد. انگیزش. تعریف انگیزش. فرآیندهایی که رفتار
شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید. انگیزه ...

بررسي نظريه هاي انگيزش :: مقاله در راهكار مديريت

به دسته اي از نيازهاي افراد كه به رفتار ديگران به ويژه مديريت سازمان ارتباط پيدا
مي‌كند و بيشتر نيازهاي اجتماعي را برطرف می سازد، انگیزه های اجتماعی می گویند و آن
گروه ازنیازهایی که رضایت روحی افراد را ... کارهای تکراری و کسالت آور موجب کاهش
انگیزه کارکنان می شود اما رفتار اجتماعی موجب افزایش انگیزه و کارایی کارکنان می
شود.

سرفصل دوره آموزشی مبانی مدیریت زمان - موسسه پژوهشی ماد دانش پژوهان

درس اول- اصول و انگیزه شخصی درس دوم- مالتی تسکینگ و عواقب آن درس سوم- سه اصل
بهره وری درس چهارم- اصل اول: فضا درس پنجم- اصل دوم: ذهن درس ششم- اصل سوم: زمان درس
هفتم- سه اصل پردازش یک کار درس هشتم- پردازش ایمیل درس نهم- بودجه زمانی. جهت
ثبت نام در دوره آموزشی مبانی مدیریت زمان و آموزش از طریق ایمیل، به سایت درسنامه
مراجعه ...

نام درس :مديريت منابع انسانی

4-نقش سازمان امور اداری و وزارت کار وامور اجتماعی در مدیریت منابع انسانی در ايران.
فصل اول ... کارکنان سازمان های غيردولتی،مشمول قانون کار بوده و رسيدگی به امور آنان
،وظيفه وزارت کارو اموراجتماعی می باشد. ... جهت انجام صحيح کارها، مديريت منابع
انسانی بايد نيروی انسانی را هدايت و راهنمائی نموده ودرآن ها انگيزه های لازم را به وجود
آورد.

Motivation دلایل افت تحصیلی دانش آموزان و روشهای ایجاد انگیزه و ...

افت تحصیلی کاهش نسبی فعالیت درسی و مطالعه یک دانش آموز در یک دوره نسبی در
مقایسه با دوره نسبی قبل از آن می باشد. ... عدم انگیزش درونی برای تحصیل و مطالعه
.... دانش آموزان مي فرستند که تحصيل در شرايط امروز جامعه فايده اي ندارد و کساني که
در جستجوي وضع مادي بهتري مي گردند بايد آينده بهتر را در بازار کار جستجو کنند.

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه |31236| ادیکوشاپ

فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 68 اسلاید هدف کلی این دوره
آشنایی مدیران با مبحث انگیزش و اهمیت آن در کار می باشد. انگیزش تعریف انگیزش
فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می
نماید انگیزه ها باعث هدایت رفتار و هدف ها موجب ارضاء ا.

انگیزش و رفتار

انگیزش و رفتار. دکتر رضا دهنویه- عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
پزشکی. رفتار. رفتار عبارت از یک رشته فعالیت می باشد. انسان همواره در حال انجام
کاری ... را که مدیریت انجام می دهد بر نیازهای ثانوی تأثیر می گذارد، بنابراین برنامه
ریزی مدیریت باید تاثیر هر اقدام و پیشنهادی را بر نیازهای ثانوی کارکنان در نظر
گیرد.

انگیزش و رفتار

انگیزش و رفتار. دکتر رضا دهنویه- عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
پزشکی. رفتار. رفتار عبارت از یک رشته فعالیت می باشد. انسان همواره در حال انجام
کاری ... را که مدیریت انجام می دهد بر نیازهای ثانوی تأثیر می گذارد، بنابراین برنامه
ریزی مدیریت باید تاثیر هر اقدام و پیشنهادی را بر نیازهای ثانوی کارکنان در نظر
گیرد.

چالش های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن

مدیران منابع انسانی می توانند از طریق توانمندسازی كاركنان خود این چالش ها را رفع
كرده یا از بروز ... »در این دوره روابطی كه بین كارگران و كارفرمایان وجود داشت بسیار
سهل .... بهبود كیفیت زندگی كاری. - افزایش انگیزه. - تحقق اهداف سازمان. اهداف اساسی
مدیریت منابع انسانی حصول نتایج مطلوب از تالش های جمعی كاركنان سازمان است كه.

پاورپوينت انگيزش - دانلود فارسی 109 - رز بلاگ

21 آوريل 2016 ... [PPT]PowerPoint Presentation - سازمان انرژی اتمی-سازمان انرژی اتمی. www.aeoi.
org.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=0fa0ac0e-9da3-4dc4... ذخیره شده · مشابه. هدف
کلی این دوره آشنایی مدیران با مبحث انگیزش و اهمیت آن در کار می باشد. دوره انگیزش
در کار. ویژه مدیران پایه. 2. هدف کلی این دوره آشنایی مدیران با مبحث ...

جزوه آموزشي مديريت رفتار سازماني - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

ﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ. « اﻧﺴﺎﻧﯽ. » اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺎنآﻧ. درﺑﺎره. ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط در
ﻣﺪﯾﺮان و. ﮐﺎرﮐﻨـﺎن. ،. ﻧﺪاﺷـﺘﻦ اﻧﮕﯿـﺰه، ﺗﻀـﺎد و. ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ... دوره
ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. ﭼﻬﺎر. درس ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ. : درس اول. : ﭘﯿﺶ در آﻣﺪي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. درس دوم.
: اﻧﮕﯿﺰش و رﻓﺘﺎر. درس ﺳﻮم. : ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و اﻧﮕﯿﺰش. درس ﭼﻬﺎرم. : دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي.

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

28 آوريل 1979 ... ه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛـﺎر زﻳـﺮ ﺗﺸـﻜﻴﻞ. ﻣﻲ. ﮔﺮدد. : دﻓﺘﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وآﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﻣﺪﻳﺮ
ﻛﻞ. ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ. ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ..... ﻮ ﻢ. ١٣٨٩. ﺣﻖ
اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ در دوره ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮان و اﻋﻀﺎي. ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ. ﻣﻘﻄﻊ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ. (
. ﻫﺮ. 1. ﺳﺎﻋﺖ. ) ﺳﺎل. 83. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎل. 84. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎل. 85. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎل. 86.

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه |4389| 1980

30 ا کتبر 2017 ... پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه (4389):درباره دوره انگیزش در کار
ویژه مدیران پایه پاورپوینت درباره دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه دوره انگیزش
در کار ویژه مدیران پایه انگیزش.

کارکنان

فعالیت ها و امور سازمان باید بر مبنای عقل جمعی تمام کارکنان آن انجام شود. .... از
نرم‌افزارهاي ويژه كه مانند اعصاب عمل مي‌كنند استفاده خواهد شد. .... عامل اصلی انگیزش
آنها کسب موفقیت در شغلشان است; برای محیط کاری خود اهمیت زیادی قائل هستند; در
نتایج کسب شده از کار، دنبال تنوع هستند; وابستگی اندکی به اطلاعات در اختیار
دارند و برای ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت دانش - پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی

ريشه مديريت دانش. ريشه مديريت دانش از دو تحول بنيادين يعني ” کوچک سازي ” و ”
توسعه فناوري“ حاصل شده است . در دهه هشتاد، کوچک سازي شرکت ها که راهبرد مناسب
کاهش هزينه هاي بالا و افزايش سود بود، منجر به ازدست رفتن دانش با اهميت شد، زيرا
کارکنان با ترک سازمان، دانشي را که طي سالها و در طول کار آموخته بودند، با خود مي
بردند.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ - کتابخانه ملی

و ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ. (. (computer base ontologies. ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد . اﺧﻴﺮا واژه.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻓﺮﻫﻨ. ﮓ ﻟﻐﺎت. (. Lexicon. ) ﺟـﺎي ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ . در ﺳﺎل. 1989. ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻓﻨـﺎوري. ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﻴـﺸﮕﺎﻣﻲ ﺧـﻮد را
. ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ اﻋـﻼن. ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﻘـﺎﻻت و ﻧﻮﺷـﺘﺎرﻫﺎي
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـ.

پاورپوینت درباره تغییر چربی کبد

فانتوم CMPWG برای کد هسته ای mcnpx

بازاريابي جاويژه

مقاله درباره میراث فرهنگی و تاريخچه

دانلودفایل فلش فارسی تبلت لنوو TB3-730X با قابلیت تماس(رام فارسی)

دانلود تحقیق نظام خانواده و اهمیت آن

استاندارد D 5778 ASTM آزمایش CPTU یا PCPT

دانلود پروژه طراحي سايت فروشگاه آنلاين موبایل با ASP.NET‎

تحقیق درباره آشکار ساز حرکت توسط سنسور PIR 15 ص.doc

پاورپوینت تعریف از بتن وتوسعه پایدار