دانلود رایگان


تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران (1388-1380) 28صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان سیاست های پولی و مالی معمولاً نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می‌کنند. سیاست گذاران اقتصادی در این گونه کشورها, با توجه ب

دانلود رایگان تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران (1388-1380) 28صفحه عنوان :تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران (1388-1380)
قالب بندی :word
تعداد صفحات: 28

محتویات
چکيده
مقدّمه
پيشينه تحقيق
موّاد و روش
نتايج تجربی
نتيجه گيري
پيشنهادهاي سياستي
منابع
قسمتی از متن

چکيده
سياست هاي پولي و مالي معمولاً نقش مهمي در تثبيت اقتصادي کشورهاي در حال توسعه بازي مي کنند. سياست گذاران اقتصادي در اين گونه کشورها، با توجه به ابزارهاي سياست پولي و از طريق تغييراتي که در آن ها به وجود مي آورند، مي توانند به هدف هاي مورد نظر دست يابند. با وجود اهميّتي که به سياست پولي در اين کشورها داده شده، سازوکار اثر گذاري سياست پولي به طور جدّي مورد مطالعه قرار نگرفته است. در حقيقت، سازوکار اثرگذاري پولي، سيستم تنظيم شده از تقابل متغيّرهاي اقتصادي است که تغييرات پولي را به بخش حقيقي اقتصاد، ارتباط مي دهد. در اين مقاله سعي شده تا با تبيين تئوريك و طراحي يک مدل و با استفاده از روش برآورد گشتاورهاي تعميم يافته به بررسي اين تأثيرات پرداخته شود به گونه اي که تأثير تجربي اين ارتباط مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در اين ارتباط نتايج تحقيق حاكي از آن است كه متغيّرهاي مبناي سرمايه و مبناي نقدينگي و اندازه، بر وام دهي شبکه بانکي ايران اثر معناداري دارند و از سوي ديگر اين اثرات با اعمال سياست پولي انقباضي تشديد مي شود. در واقع وجود مجراي سنّتي وام دهي بانک و مجراي سرمايه اي بانک براي شبکه بانکي ايران تأييد شد. هر چند که ميزان تأثير آن اندک بوده است.
کلید واژه ها: شوک سیاست پولی، تسهیلات بانکی، نقدینگی بانک، نسبت کفایت سرمایه، گشتاورهای تعمیم یافته
طبقه بندی JEL: C23, E52, E59

1- مقدّمه
رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي، همراه با افزايش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهايي اقتصادي کشورها بوده است. بدين منظور ابزارهاي سياست هاي مالي دولت و سياست هاي پولي بانک هاي مرکزي اهرم هايي هستند که کشورها براي دستيابي به اين اهداف مورد استفاده قرار مي دهند. به طور خاص سياست هاي پولي در حيطه اهداف کلان اقتصادي، به دنبال تثبيت قيمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول يا نقدينگي هستند. در همين راستا، سياستگذاران پولي براي هدايت موّفق سياست هاي خود، بايد ارزيابي دقيقي از مدّت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. بررسي سازوکار انتقال پولي مي تواند سياستگذاران را در اين امر ياري نمايد. سازوکار انتقال پولي، مجاری اثرگذاري را معرّفي مي کند که از طريق آن، سياست هاي پولي تصميمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه هاي مالي و سرمايه گذاران را تحت تأثير قرار داده و به دنبال آن سطح فعاليت هاي اقتصادي را دچار تغيير مي کند.
اين مقاله سعي بر آن دارد که به آزمون مجراي وام دهي بانک سياست پولي به عنوان يکي از سازوکارهاي انتقال اثرات سياست پولي به بخش حقيقي بپردازد. که بدين منظور و براي آزمون اين مجرا، دو هدف را در نظر دارد: يکي اين که مبناي نقدينگي و مبناي سرمايه و ميزان دارائی سه ويژگي مهم و اثرگذار بر وام دهي شبکه بانکي ايران هستند و دوم اين که اثرات اين سه عامل تأثيرگذار بر وام دهي شبکه بانکي ايران، در طول زمان ثابت نيست و با اعمال سياست پولي تغيير مي کند. در واقع اين فروض به اين معنی هستند که سياست پولی با توجه به ويژگی های ترازنامه شبکه بانکی بر تسهيلات مؤثرند. همين جاست که سياست پولي به عنوان يک عامل اثرگذار بر وام دهي شبکه بانکي و از آن طريق بر بخش حقيقي اقتصاد خود را نشان مي دهد. حال اگر تأثير مبناي نقدينگي به عنوان يکي از ويژگي هاي اثرگذار بر تسهيلات شبکه بانکي ايران در طول زمان با اعمال سياست پولي تغيير کند مي توان اين فرضيه را پذيرفت که وجود مجراي سنّتي وام دهي بانک براي ايران تأييد مي شود. از سوي ديگر اگر تأثير مبناي سرمايه به عنوان يکي از ويژگي هاي اثرگذار بر تسهيلات شبکه بانکي ايران در طول زمان با اعمال سياست پولي تغيير کند مي توان اين فرضيه را پذيرفت که وجود مجراي سرمايه اي بانک براي ايران تأييد مي شود. در اين مقاله و به منظور آزمون اين فروض، از روش برآورد گشتاورهاي تعميم يافته براي تخمين استفاده مي شود.
بر اين اساس، در اين مقاله در بخش دوم مباني نظري سازوکار وام دهی انتقال سياست پولي ارائه شده و در بخش سوم به ارائه مطالعات داخلي و خارجي مرتبط اختصاص دارد. بخش چهارم در مورد داده هاي موجود و روش تخمين است و در بخش پنجم نتايج تخمين مدل ارائه خواهد شد. بخش پاياني مقاله نيز به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات سياستی اختصاص دارد.


تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران ...

28 آگوست 2017 ... تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران (1388-1380)
28صفحه ... با وجود اهميّتي که به سياست پولي در اين کشورها داده شده، سازوکار اثر
گذاري سياست پولي به طور جدّي مورد مطالعه قرار نگرفته است.

تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران ...

تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران (1388-1380)
28صفحه,مرجع خرید فایل.

تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران ...

11 آگوست 2017 ... فایل تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران (1388-
1380) 28صفحه را از سایت ما دانلود کنید.این فایل در دسته بندی ...

تحقیق در مورد حاشیه نشینان کرج 30 ص - فایل20

تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران (1388-1380)
28صفحه. تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران ...

تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران ...

عنوان :تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران (۱۳۸۸-
۱۳۸۰) قالب بندی :word تعداد صفحات: ۲۸ محتویات چکیده مقدّمه
...

پروژه پوشش‌هاي لايه نازك، كاربرد خواص مكانيكي و روش‌هاي اندازه‌گيري. doc

30 آگوست 2017 ... ... توانند در برابر تاثيرات محيط زيست تاب بياورند- بستگي بحراني دارد. ...
سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران (1388-1380) 28صفحه.

تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران ...

28 آگوست 2017 ... تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران (1388-1380)
28صفحه ... با وجود اهميّتي که به سياست پولي در اين کشورها داده شده، سازوکار اثر
گذاري سياست پولي به طور جدّي مورد مطالعه قرار نگرفته است.

تحقیق در مورد حاشیه نشینان کرج 30 ص - فایل20

تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران (1388-1380)
28صفحه. تحليل تأثيرات شوک سياست پولی بر تسهيلات شبکه بانکی ايران ...

پروپزال تاثیر الگوي نگرشی مشتریان بر اعتماد و وفاداري به برند

تحقیق شيمي (جدول تناوبي عنصرها) 16 ص

دانلود پاورپوینت تاریخچه ی زمین - 9 اسلاید

جزوه اکوتوریسم - هومن جوکار

دانلود پروژه گزارش کارآموزی گزارش فاكتورهاي خريد و فروش شرکت دخانیات قشم 80 ص (word)

مقاله با موضوع بررسي و ارزيابي پارامترهاي عملكردي كارنده هاي مختلف با ميزان متغيير تراكم بذر گندم

مقاله با موضوع بررسي و ارزيابي پارامترهاي عملكردي كارنده هاي مختلف با ميزان متغيير تراكم بذر گندم

دانلود پاورپوینت درباره گچ

پاورپوینت مددکاری اجتماعی گروهی

راهنمای مرکبات