دانلود رایگان


مقاله نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان مقاله نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 115 صفحه می باشد.
فهرست۱- نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان ۲
۲- ضوابط اکولوژیک فضای سبز شهری ۱۰
۳- اثرات مفید فضای سبز شهری ۱۴
۴- استاندارد بین المللی فضای سبز ۲۱
۵- مفهوم و هدف طراحی پارکها و پردیس سازی ۲۵
۶- مشخصات فنی و اجرایی عملیات جنگل کار پروژة اریس پردیس ۳۱
۷- از انتخاب زمین تا احداث باغ ۳۶
۸- مناطق جدید ۴۹
۹- انتخاب گونه ها ۶۱
۱۰- اقلام گیاهی جهت کاشتن ۶۸
۱۱- استقرار و مراقبتهای اولیه ۸۲
منابع ۱۱۰
فصل اولنقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان ریشه ارتباط و علاقه انسان به گیاه از سالهای بسیار دور و شاید از دوران انسانهای اولیه نشأت می گیرد. در طول تاریخ استفاده از گیاه مسیر تکاملی و اشتقاق علمی گسترده ای داشته است. در این راستا از زمان مهاجرت قوم ماد به فلات ایران، مردم این سرزمین همواره در توسعه فضای سبز و کاشت گیاهان کوشا بوده اند به طور یکه روزگاری ایران به نام کشور گل و بلبل شهرت داشت. متأسفانه در دوران اخیر در کشور ما گیاهان مورد بی مهری بسیار قرار گرفته اند، بدین جهت بالا بردن سطح آگاهیهای مردم در مورد فضای سبز و آشنایی با خواص گیاهان ضرورتی است که مانع بروز فاجعه نابودی شهرها بر اثر آلودگی هوا و محیط زیست می گردد. به همین منظور اهمیت دادن به نقش فضای سبز در زندگی انسانها و ایجاد علاقه بیشتر به درخت و گل و چمن در وجود هر کس امری است بسیار مهم که در اینجا به طور اختصار به مواردی از آن اشاره میشود که امید است علاقه و تفکر بیشتری را برانگیزد و هر کس بتواند مشوقی دلسوز برای ایجاد فضای سبز در محیط زندگی خود باشد. (۲)
جنب پرتوها ۱دو دسته از پروتوهای خورشیدی تأثیرات چشمگیری بر بدن انسان و سایر جانداران باقی می گذارند. یکی از آنها پرتو مادون قرمز و دیگری پرتو ماوراء بنفش است. (۲)
احساس آرامشی را که انسان در سایه، به ویژه در سایه یک درخت احساس می کند تا حدی مربوط می شود به جذب پرتوهای مادون قرمز خورشید توسط درخت (ناگفته نماند که پرتوهای مادون قرمز با طول موج بلند خود خاصیت گرمازایی دارند) و مقداری نیز به دلیل جذب پرتوهای ماوراء بنفش صورت می گیرد. امروزه تأثیر اپرتور ماوراء بنفش بر بافت سلولی گیاهان و جانوران و همچنین خاصیت گندزدایی آن بخوبی روشن شده است بنابراین نقش درختان در حمایت از انسان و سایر جانداران در برابر آفتاب سوزان به خوبی و روشن می شود. (۲)
جنب گرد و غباردرختان به سبب پراکندگی شاخ و برگ خود بر تمام زوایا و سطوح، همچون یک گردگیر عمل می کنند. اگر درخت را به دقت نظاره کنیم می تونیم تنه آن را به جای دسته و شاخ و برگ آن را به جای پرهای روی یک گردگیر معمولی که در خانه بکار گرفته می شود، تصویر کنیم. (۲)
با این ویژگی ، درختانی که در خاک ثابت مانده اند به منزله یک گردگیر کاشته شده در زمین نقش خود را ایفا می کنند طی بررسیهای بعمل آمده یک هکتار از فضای سبز که حدوداً ۲۰۰ درخت در آن کاشته شده باشد تا ۶۸ تن از گرد و غبار را در هر بارندگی در خود جذب می کند کاملاً واضح است که با وجود چنین درختانی زدودن ۶۸ تن گرد و غبار، رایگان خواهد شد. در صورتیکه بدون این درختان باید هزینه بسیاری از برای این کار اختصاص داد. (۲)
تولید اکسیژنهوای مورد نیاز انسان در روز حدود ۱۵ کیلوگرم است. در حالی که جذب غذای مورد احتیاج وی به آب ۵/۱ کیلوگرم و غذا ۵/۲ کیلوگرم می باشد. از این مقدار هوای سالم که به بدن انسان وارد می شود ۷۸ درصد آن را نیتروژن و ۲۱ درصد آن را اکسیژن تشکیل می دهد. گازهای دیگر مانند گازکربنیک، نئون و هلیوم به همراه اکسیدها ازت و گوگرد مقدار بسیار ناچیزی از وزن هوا را تشکیل می دهند. مثلا گاز کربنیک ۳ % گازکربنیک سریعاً به مرگ انسان منتهی می شود. تأکید می شود که مقدار زیادی از اکسیژن آزاد شده در طبیعت از طریق فضای سبز تولید می گردد. حال اگر درخت و فضای سبزی وجود نداشته باشد مشکل انسان در رابطه با وجود گازکربنیک در هوا و کمبود اکسیژن به خوبی نمایان می شود. علفها و چمنزارها اگر چیده و کوتاه نشوند سطح سبز زیادی را به وجود می آورند مثلا یک متر مربع چمن چیده (بریده) شده و ارتفاع ۳-۵ سانتیمتر دارای ۶ تا ۱۰ مترمربع سطح سبز میباشد. در صورتی که همین چمن در حالت کوتاه نشده در هر مربع دارای ۲۰۰ مترمربع سطح سبز است بر اساس این محاسبه تنها ۵/۱ متر مربع چمن کوتاه شده میتواند به اندازه یک انسان در یک سال اکسیژن تولید کند. (۲)
تولید فیتونسید ۴بررسیهای دانشمندان علم محیط زیست نشان می دهد که درختانی مانند گردو، کاج. نراد، بلوط، فندق، سرو کوهی ، اکالیپتوس ، بید، افرا، زبان گنجشک و داغداغان از خود ماده ای به نام فیتونسید در فضا رها می سازند که برای بسیاری از باکتریها و قارچهای تک سلولی و برخی از حشرات ریز اثر کشندگی دارد در عین حال تولید چنین موادی توسط درختان بر روی انسان اثر فرح بخشی دارد. دلیل این امر را دانشمندان چنین بیان می کنند: مغز انسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده است نیمکره راست در تنظیم احساس غریزی و طبیعی انسان مانند تنظیم وقت و سر وقت حاضر بودن را بعهده دارد. انسان شهرنشین به دلیل درگیری در کارهای روزمره و شرایط محیط زیست شهری به مراتب کار بیشتری از نیمکره چپ خود می کشد که این امر موجب اختلال بین دو نیمکره مغز و در نتیجه عملکرد طبیعی مغز انسان می گردد. دانشمندان پی برده اند که درختان به سبب رها سازی مواد شبیه فیتونسید می توانند تعادل بین دو نیمکره مغز را به خوبی برقرار ساخته و حالت طبیعی و آرام بخشی را به انسان ارزانی دارند بنابراین نقش آرامبخشی درختان و فضای سبز به خوبی نمایان می گردد.(۲)
تعدیل آب و هوا ۵درختان با تعریق و تعرق خود نقش حساسی در کاهش دمای میکروکلیما و افزایش رطوبت نسبی هوا ایفا می کنند. دمای یک هکتار فضای سبز در مرداد ماه تا ۵/۴ درجه کمتر از فضای مجاور خالی از درخت است و به همین نحو رطوبت نسبی درون یک فضای سبز تا ۱۱ % بیش از محیط خارج اندازه گیری شده است با تعدیل دو پارامتر یاد شده فضای سبز، میکروکلیمایی به وجود می آورد که آسایش فیزیکی مناسبی برای زیست انسان در پی دارد.(۲)
موثر در کاهش آلودگی صدا ۶در حالی که آلودگی هوای تهران یا آلودگی جویهای سیاره رنگ و گندیده قابل رؤیت می باشد، بسیاری از شهروندان تهرانی جنجال هیاهوی اطراف خود را آگاهانه یا ناخودآگاه نادیده گرفته و آن را جزئی تفکیک ناپذیر از زندگی شهری می دانند. صدای گوش خراش فروشندگان دوره گرد با بلندگو، موتورسواران با سر و صدا در هر ساعت از روز، اتومبیلها با اگزوز ناقص و بوق زدنهای بی مورد، مته های مختلف جهت کندن و لوله گذاری و با آسفالت خیابانهای، صدا بلندگوهای گوناگون، فضای شهر را با آلودگی صوتی، آلوده می سازند. (۲)
باید توجه کرد که عادت به نوعی آلودگی دلیل بر مصونیت در مقابل آن نیست بلکه عادت به معنای کاهلی، و هر چه بیشتر مستهلک شدن وغرق شدن در آلودگی است. اخطاریه اتحادیه پزشکان مبنی بر آلودگی صوتی را باید جدی تلقی کرد. (۲)
هر صدای ناخواسته ای که به گوش انسان برسد آلودگی صوتی محسوب می شود و حتی صدای موسیقی ملایمی که به طور ناخواسته از خانه همسایه به گوش برسد آلودگی صوتی به حساب می آید زیرا خود مخل آسایش فرد است. عکس العمل انسان در برابر صدا بستگی به عوامل ذهنی مثل شدت صدا، ‍ فرکانس صدا و به عوامل عینی مانند مقبولیت یا عدم مقبولیت فرستنده صدا دارد. صداهای ملایم عکس العملهای خاصی را در انسان پدید می آورد هنگامی که شدت صدا به ۷۰ یا ۸۰ دسی بل می رسد تأثیرات سر و صدا می تواند ایجاد کری موقتی یا دائمی کند، و آن در حالی است که سلولهای گیرنده گوش به طور شدیدی در معرض صدا قرار گیرند. این تأثیرات بر انسان به طور مستقیم صورت می گیرد. تأثیرات غیرمستقیم صدای ناخواسته بر انسان غیرقابل لمسم است. بی خوابی، پاره شدن افکار، کم حوصلگی، عصبی بودن، بروز بیماریهای روانی، از عوارض صداهای ناخواسته است. (۲)
سبک شدن خواب- کاهش زمان خواب عمیق که جزء آلودگیهای ناخوآگاه هستند کاهش مدت رویا- پریدن از خواب بر اثر صداهای ناهنجار که آلودگی آگاه شمرده می شوند واکنشهای فوق به وسیله آلودگی صوتی معادل ۴۰-۵۰ دسی بل ایجاد می شود و حاصل این واکنشها بدون تردید، کاهش بازده قدرت فکری و جسمی را در پی دارد به علاوه واکنشهای اعصاب و گیاهی انسان نیز به نسبت آلودگی متفاوت است. (۲)
۱- کاهش ضربان قلب و ناراحتی در آهنگ قلب و چرخه خون (افزایش احتمال سکته قلبی) ۲- واکنشهای ناشی از فشار عصبی، در نتیجه تولید بیش از حد هورمون فرار آدرنالین و هورمون حمله آدرنالین می گیرد. ۳- دگرگونی آةنگ تنفس و نبض ۴- کاهش گرمای پوست ۵- کاهش واکنش مقاوم به صورت ۶- تنگی روق ۷- اختلال در نظم متابولیسم بدن ۸- آلودگی صوتی غیر قابل تحمل که خود موجب انحراف سیستم اعصاب گیاهی و حرکتی شده که در نتیجه این اختلال بر کل بدن مؤثر است. این جریان موجب بروز یک سلسله واکنشهای احساسی می گردد. مانند اختلال در حرکت معده پیدایش تومور در معده و روده، درد اعضاء درونی به صورت کنش و پیچش.(۲)
رابطه بین سر و صدا و سرطانبر اساس تازه ترین مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران فرانسوی، بین سر و صدا و بیماری سرطان در انسان رابطه ای نزدیک وجود دارد. این مطالعات جدید و نتایج حاصل از آن در آخرین شماره مجله فرانسوی (پارچ ماچ) درج شده است. در آنجا ‚ده است. سر و صدای شدید و تکرار آن باعث تضعیف عمومی مصونیت بدن انسان و در نتیجه تضعیف مقاومت وی در مقابل بیماریهای خطرناک می شود. بر اساس این مطالعات، سر و صدای زیاد بر ساختار هورمونهای بدن انسان تأثیر منفی می گذارد و باعث اخلال در کار آنها و سپس سرطان هورمون می شود. (۲)
نقش گیاهان در کاهش آلودگی صداامروزه دانشمندان ثابت کرده اند که درختان و درختچه های می توانند در کاهش آلودگی صدا موثر باشند اگر چه خود صدا ممکن است رشد گیاه را به مخاطره می اندازد. کاهش رشدی در حدود ۴۱% در یک مزرعه توتون که در معرض صدای شدید قرار گرفته، دیده شده است. به هر حال کیفیت کاهش صدا در درختان و درختچه های مختلف بر حسب اندازه برگ، نوع و بلندی درخت تفاوت دارد.(۲)
با آزمایشهایی که به عمل آمده دیده شده که درختان و فضای سبزی که در حاشیه خیابانها ایجاد شده است اثر کاهندگی بیشتری نسبت به دیوارهایی صداگیر پیش ساخته و مصالح ساختمانی دارند با این حساب نقش فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی و کاهش هزینه های ساختمانی (دوجدار شدن پنجره ها و دیوارهای بلند) و زیبایی شهر کاملاً مشخص می شود.(۲)
فصل دومضوابط اکولوژیک فضای سبز شهری اکولوژی شاخه ای از علوم بیولوژی است که نحوه زندگی موجود را در رابطه با محیط زیست اش مورد بررسی و تعمق قرار می دهد. امروزه علم محیط زیست به عنوان شعبه ای از دانش اکولوژی مورد توجه خاص صاحب نظران قرار گرفته زیرا محیط زیست نیز عبارتست از کلیه عوامل: ‍ فیزیکی – شیمیایی – بیولوژیکی- اجتماعی که بر هم اثر متقابل داشته و با هم دارای رابطه تنگاتنگ هستند و اجزاء تشکیل دهنده آن عبارتند از عوامل جاندار و بی جان و یا بهتر بگوئیم اجزاء لمس شدنی و مرئی (جامدات – مایعات گازها) و نامرئی (سیر انرژی) که این انرژی نیز نهایتاً انرژی خورشید است. (۴)
از نظر زیست محیطی فضای سبز شهری عبارتست از فضایی متشکل از گیاهان با ساخت شبه جنگلی و برخوردار از بازدهی اکولوژیک زیست محیطی معین متناسب با شرایط زیست محیطی حاکم بر محیط زیست شهر. منظور از فضای سبز در این حالت بوجود آوردن شبکه ای وسیع و پیوسته از فضای سبز در پیرامون شهر می باشند. این شبکه فضای سبز می بایست از یک سو کل فضای شهر را از بازدهی اکولوژیک خود منتفع سازد و از طرف دیگر نیازهای زیست محیطی پیرامون خود را فراهم نماید. مثلا یک نوار فضای سبز در کنار خیابان میتواند از نظر کاهش آلودگی های صوتی و غبار برای پیاده رو و ساکنین خانه های اطراف خیابان نقش اساسی داشته و همزمان در کل شهر عمل تفکیک واحدهای مسکونی و تاری را از فضای تفرجگاهی انجام دهد.
بازدهی زیست محیطی فضای سبز اثرات: اکولوژیک اجتماعی است که از یک فضای سبز فعال می تواند بر محیط زیست شهری پراکنده شود لذا اثرات فضای سبز را میت.ن به ۲ شعبه تقسیم نمود. (۴)
الف- اثرات اکولوژیک یک فضای سبز: اثرات ناشی از فعالیت داخل اکوسیستم می باشد که بر محیط ریخته می شود و نتیجه آن بهبود شرائط اکولوژیک در شهر می باشد و در واقع آن چیزی است که انسان شهرنشین از آن بهره مند می شود که بی تردید نتیجه اثر فرآیندهای درونی و اکولوژیک فضای سبز می باشد.
ب- اثرات اجتماعی و روانی: شامل اثراتی است که انسان شهرنشین را تحت تأثیر قرار داده و موجبات تجدید قوای جسمی و روحی وی را فراهم می نماید و نتیجه عملی فرآیندهای داخلی اکوسیستم های شبه طبیعی شهری یا فضای سبز بر روی انسان می باشد.
ضرورت دارد برای بررسی بهتر وضعیت اکولوژیک فضای سبز شهری به اختصار موارد زیر مورد تحلیل قرار گیرند: (۴)
شرایط اقلیمی کنون تهرانمتاسفانه اقلیم شهر تهران نیز مانند بسیاری از شهرهای شلوغ و ماشینی دنیا در جهت قهقرایی و مسیری مخالف آنچه که شکوفایی هستی و اوج و تکامل حیاتی نام دارد پیش میرود، و بی تردید این بی راهه به مقصدی منتهی می شود که همانا انحراف از حد اقلیم طبیعی شهر بمیزان ۱۸۰ درجه می باشد. مسئول این تغییر اقلیم تهران که تحفه نامطلوب تمدن بیمار ماشینی امروزی است عوامل متعددی هستند که نمی توان از کنار آن ها بی تفاوت گذشت، لذا ضرورتاً در مورد هر کدام به اختصار توضیح لازم ارائه می گردد.
۱- وجود ساختمان هائی با ارتفاعات مختلف در شهر که سبب کاهش و افزایش سرعت یاد شده و سبب تغییر رژیم وزش باد در محدوده تهران می گردد.
۲- پوشیده شدن سطح شهر از: آجر – بتن- آسفالت – آهن- و سایر مصالح ساختمانی که سبب پدیده های زیر می گردند:
الف- ممانعت از ورد آب باران در خاک و نفوذ آن به آبهای زیر زمینی که باعث کاهش قدرت تبخیر خاک تا حد صفر می شود.
ب- جذب و ذخیره انرژی حرارتی خورشید در طول روز و آزاد نمودن این انرژی ذخیره شده در شب که این امر بخاطر ظرفیت گرمایی متفاوت اینگونه مصالح ساختمانی بوده و از علل اصلی دم کردن هوا در شب های تابستان همین تشعشع حرارتی از ساختمان ها و اسفالت است.
ج- کاهش تبخیر و نبودن اگو که موجب اشباع خاک های زیر ساختمانهای شهر بخصوص در جنوب تهران از آب بوده و از علل اساسی افزایش سطح ایستایی در جنوب شهر است.
۳- آلودگی شدید هوای شهر تهران که بصورت پرده ای تیره سراسر فضای شهر را پوشانده و به علت بالا رفتن میزان کدورت هوا در امر تابش خورشید بر محیط تهران اختلاف بوجود آورده.
۴- ورد منابع گوناگون و مصنوعی حرارتی مانند: انرژی گرمایی حال از گره کور ترافیک تهران- حرارت ناشی از مصرف سوخت در واحدهای تولیدی و تجاری و منازل که بصورت یک عامل غریبه در وضع اقلیمی تهران دخالت مستقیم دارند.
گذشته از این که این عوامل نمی توانند بر اقلیم شهر تهران بی تأثیر باشند بلکه همگی حکایت از آن دارند که اقلیم تهران بدون پیروی از شرایط طبیعی خود دارای سیستم مخصوصی گردیده و تغییراتی در آن به وقوع پیوسته است که باید بررسی شود شهروند تهرانی در دراز مدت در مقابل این دگرگونی ها چه واکنشی از خود نشان داده و یا خواهد داد و آنچه مسلم است تأثیر مثبت و مفید فضای سبز در ارتباط با تک تک پارامترهای مزبور می باشد. (۴)
فصل سوماثرات مفید فضای سبز شهری بدون هیچ تردیدی فضای سبز در مقابل اثرات منفی واحد های مسکونی و تجاری و صنعتی کوچک و بزرگ و بی قواره ای که بدون داشتن کمترین نظم و ترتیبی مرتبا در داخل و یا حاشیه تهران سبز می شوند نقش متعادل کننده ای در بهسازی طبیعت شهری دارد، و لزوم گسترش سطح فضای سبز شهری در دورانی که بلحاظ گسترش صنعت و کار و تلاش مداوم و افزایش جمعیت شهری و رواج آپارتمان نشینی شهروند تهران از دامان طبیعت دور شد بیش از گذشته قابل لمس می باشد و بهترین شاهد مثال برای این مدعا پناه بردن مردم تهران به حاشیه رودخانه ها و باغات اطراف شهر و حتی روستاها و جاده های کوهستانی در تابستان برای تفرج در یک روز گرم تعطیل است و بدین جهت لزوم گسترش فضای سبز بیشتر از هر زمان دیگر ملموس است. (۴)
متاسفانه این باور غلط در بعضی مسئولین وجود دارد که فضای سبز برای تهران چرخ پنجم گای است. بنابراین برای روشن شدن این مسئله که فضای سبز یک ضرورت غیرقابل انکار برای ادامه حیات محیط زیست شهری تهران می باشد و به هیچ وجه چرخ پنجم گاری نمی باشد، بطور مجزا اثرات گوناگون و مفید فضای سبز شهری را مورد بررسی قرار می دهیم. (۴)


مقاله نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان


دانلود مقاله محیط زیست


فضای سبز


پایان نامه محیط زیست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


زيـــوه ام - نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان - زیوم

بسمه تعالی. موضوع مقاله : نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان. فیروز مهدیزاده -
کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی. درختان و درختچه ها به سبب پراکندگی شاخ و ...

فایده گل و گیاهان

... فلات ایران ، مردم این سرزمین همواره در توسعه فضای سبز و كاشت گیاهان كوشا بوده ...
در اهمیت درخت و درختكاری همین بس كه در روایتی معتبر از یكی معصومین (ع) ... برای
پی بردن به اهمیت درخت و درختکاری و نقش آنها در حفظ طبیعت و زندگی انسان ، تعدادی
از .... محيط داخلي بافت هاي تشکيل دهنده هر گياه، مخصوصا در قسمت هاي گل و برگ مدام ...

ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺮ روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﻣﻮزون ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ - دانشگاه اصفهان

ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﻴﻜﺮه ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺶ ﺟﺎﻧـﺪار ﺳـﺎﺧﺖ.
ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ، ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ... اي از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ...... 1372. ) ﻧﻘﺶ
ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و اﻫﻤﻴـﺖ آن در. زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن. ،. ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﻓﻀـﺎي ﺳـﺒﺰ. ،. ﺷـﻤﺎره. و 5. ، 6. ﺳﺎل دوم،.
ﺗﻬﺮان.

ارزیابی نقش کاربری سبز شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری ...

چکیده اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری تا حدیست که به عنوان شاخص های توسعه ...
شهرها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند ... هدف
اصلی این مقاله بررسی تأثیرات فضاهای سبز شهری در ارتقاء کیفیت زندگی
شهروندان ...

خرید آنلاین بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری – شفق مقاله

21 آوريل 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری}}+آماده ارائه
به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی ... مقالات مرتبط دیگر در این زمینه. خرید
فایل( ... کاملترین فایل تحقیق اهمیت حشرات در زندگی انسان سلام.

مقاله : اهمیت طراحی فضای سبز در معماری و شهرسازی - محــــــــــیـــط ...

در این مقاله سعی شده است تا اهمیت ایجاد فضاهای سبز در زیر ساخت های شهری و نقش ....
با طبیعت به سبب تأثیر زندگی شهری تغییر کرده است و رفتار انسان در طبیعت ...

دانلود (بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری) | بیست آرتیکل

5 مارس 2017 ... فایل ورد 11 صفحه ای درمورد بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری ... خرید و
دانلود مقاله کودکان کار خیابان؛ انسان شناسی شهری و فضای ...

فایده گل و گیاهان

... فلات ایران ، مردم این سرزمین همواره در توسعه فضای سبز و كاشت گیاهان كوشا بوده ...
در اهمیت درخت و درختكاری همین بس كه در روایتی معتبر از یكی معصومین (ع) ... برای
پی بردن به اهمیت درخت و درختکاری و نقش آنها در حفظ طبیعت و زندگی انسان ، تعدادی
از .... محيط داخلي بافت هاي تشکيل دهنده هر گياه، مخصوصا در قسمت هاي گل و برگ مدام ...

اهمیت و تاثیر فضای سبز به همراه دانلود پلان – پارس دیسا

26 ژوئن 2013 ... اهمیت و تاثیر فضای سبز به همراه دانلود پلان. سعید نوائی تیر ۵, ... نیروی زندگی
بخش است که در یطن همه ی ایده ها ،خلاقیت ها و سلامت انسان وجود دارد.

گياهان در فضاي باز/نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان

به همين منظور اهميت دادن به نقش فضاي سبز در زندگي انسانها و ايجاد علاقه بيشتر به
درخت وگل وچمن در وجود هركس امري است بسيار مهم كه در اينجا به طور اختصار به مواردي ...

بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری - فروشگاه فایل بکر

1 فوریه 2017 ... ذخیره شده مقاله بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری, در کنفرانس بین
المللی انسان، معماری، عمران و شهر (International Conference of man, ...

اهمیت فضای سبز و تاثیر آن بر سلامت روان انسان

مقاله حاضر بر اساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده و هدف از آن بیان اثرات
مثبت فضای سبز بر روی روان انسان ها و ... اهمیت فضای سبز و تاثیر آن بر سلامت
روان انسان ... مكان شفا بخشی طبیعت , سلامتی، بیماری روحی , فضای سبز , زندگی
سالم.

دانلود فایل ( فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان) – مقالات تایپ شده

18 فوریه 2017 ... کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید نام محصول دانلودی: فضای سبز
و اهمیت آن در زندگی انسان درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی.

اهمیت پرورش گیاهان دارویی در فضای سبز شهری – منشور

21 آوريل 2017 ... اختصاص فضای سبز محیطهای آموزشی به کشت گیاهان دارویی، زمینه ... منظور از فضای
سبز شهری، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش های گیاهی انسان ..... ضرورت
ایجاد و حفظ پوشش سبز گیاهان یکی از بدیهیات زندگی است و ...

دانلود فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان – خرید آنلاین و دریافت – اف ...

9 آوريل 2017 ... به صفحه دانلود فایل(فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان)خوش آمدید برای دانلود به
ادامه مطلب بروید.شما پس ... مقالات مرتبط دیگر در این دسته بندی:.

دانلود مقاله تاثیر فضاهای سبز داخلی در ساختمانهای مسکونی با رویکرد ...

æ گسترش آنها در ارتفاع باعث شده انسان نتواند به آسایش وآرامش در زندگی خود ...
مقالات متعدد و مختلفی در مورد اهمیت فضاهای سبز در روحیه افراد و کیفیت زندگی و…

دانلود (بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری) | بیست آرتیکل

5 مارس 2017 ... فایل ورد 11 صفحه ای درمورد بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری ... خرید و
دانلود مقاله کودکان کار خیابان؛ انسان شناسی شهری و فضای ...

شهری هوای آلودگی کاهش و درکنترل سبز فضای اهمیت بررسی

کد مقاله: 99477. بررسی. اهمیت. فضای. سبز. درکنترل. و. کاهش. آلودگی. هوای .... جهانی
یافته و به صورت تغييراتی سریع و خطرناک و مخرب برای شرایط زندگی انسان.

درخت؛ قلب سبز زندگی - خبرآنلاین

6 مارس 2014 ... امروز کشورمان از نظر درخت و فضای سبز وضعیت خوبی ندارد و باید همه به ... بردن به
اهمیت درخت و درختکاری و نقش آنها در حفظ طبیعت و زندگی انسان ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻳﻜﻤﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ذاﺗﻲ و دﻳﺮﻳﻨﺔ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و. اﺛﺮات آن ...
اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﻪ ..... ﻧﻘﺶ آن در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮ. ي.

فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان – رایا مقاله

17 مارس 2017 ... سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. نام محصول دانلودی: فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی. تحقیق دانش اموزی ورد ساده 5 ...

ارزیابی نقش کاربری سبز شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری ...

چکیده اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری تا حدیست که به عنوان شاخص های توسعه ...
شهرها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند ... هدف
اصلی این مقاله بررسی تأثیرات فضاهای سبز شهری در ارتقاء کیفیت زندگی
شهروندان ...

architect - اهمیت و تاثیر فضای سبز

طبیعت یک منبع لازم برای زندگی است. نیروی زندگی بخش است که در یطن همه ی ایده ها
،خلاقیت ها و سلامت انسان وجود دارد.درک طبیعت و ارتباط با آن،خداشناسی رادر انسان ...

دانلود مقاله نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان | cell full

19 ا کتبر 2016 ... به همين منظور اهميت دادن به نقش فضاي سبز در زندگي انسانها و ايجاد علاقه بيشتر به
درخت و گل و چمن در وجود هر كس امري است بسيار مهم كه در اينجا به ...

بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری | انجمن سبز چیا

29 جولای 2014 ... شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند ... اهمیت
فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به ...

اهمیت و تاثیر فضای سبز به همراه دانلود پلان – پارس دیسا

26 ژوئن 2013 ... اهمیت و تاثیر فضای سبز به همراه دانلود پلان. سعید نوائی تیر ۵, ... نیروی زندگی
بخش است که در یطن همه ی ایده ها ،خلاقیت ها و سلامت انسان وجود دارد.

دانلود پایان نامه نقش فضای سبز در زندگی انسان - یونی سلس

به همين منظور اهميت دادن به نقش فضاي سبز در زندگي انسانها و ايجاد علاقه بيشتر به
درخت و گل و چمن در وجود هر كس امري است بسيار مهم كه در اينجا به طور اختصار به ...

مکانیابی مراکز فضای سبز با استفاده از مدل منطق فازی در سیستم ...

با افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرنشینی انسان‌ها به تدریج از طبیعت دور ...
ضرورت زیست محیطی؛ که دربرگیرنده نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری است.
... این مقاله به بررسی ادبیات فضای سبز، به ویژه پارک‌های شهری انگلیس و آمریکا ...

نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان - آفتاب

26 فوریه 2008 ... به همین منظور اهمیت دادن به نقش فضای سبز در زندگی انسانها و ایجاد علاقه بیشتر به
درخت وگل وچمن در وجود هرکس امری است بسیار مهم که در اینجا به ...

اهمیت و تاثیر فضای سبز به همراه دانلود پلان – پارس دیسا

26 ژوئن 2013 ... اهمیت و تاثیر فضای سبز به همراه دانلود پلان. سعید نوائی تیر ۵, ... نیروی زندگی
بخش است که در یطن همه ی ایده ها ،خلاقیت ها و سلامت انسان وجود دارد.

درخت؛ قلب سبز زندگی - خبرآنلاین

6 مارس 2014 ... امروز کشورمان از نظر درخت و فضای سبز وضعیت خوبی ندارد و باید همه به ... بردن به
اهمیت درخت و درختکاری و نقش آنها در حفظ طبیعت و زندگی انسان ...

مقاله بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری - سیویلیکا

مقاله بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری, در کنفرانس بین المللی انسان،
معماری، عمران و شهر (International Conference of man, architecture, construction ...

دانلود فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان – خرید آنلاین و دریافت – اف ...

9 آوريل 2017 ... به صفحه دانلود فایل(فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان)خوش آمدید برای دانلود به
ادامه مطلب بروید.شما پس ... مقالات مرتبط دیگر در این دسته بندی:.

دانلود مقاله تاثیر فضاهای سبز داخلی در ساختمانهای مسکونی با رویکرد ...

æ گسترش آنها در ارتفاع باعث شده انسان نتواند به آسایش وآرامش در زندگی خود ...
مقالات متعدد و مختلفی در مورد اهمیت فضاهای سبز در روحیه افراد و کیفیت زندگی و…

جایگاه محیط زیست در زندگی انسان ها

در گفتار دینی نیز بارها به اهمیت درخت و درخت کاری و حفظ و پرورش گیاهان اشاره شده
... دنیای صنعتی امروز با تخریب جنگل ها و نابودی فضاهای سبز و پژمردگی و مرگ ...

تحقیق بررسی نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان

تحقیق بررسی نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان.

خرید آنلاین بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری – شفق مقاله

21 آوريل 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری}}+آماده ارائه
به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی ... مقالات مرتبط دیگر در این زمینه. خرید
فایل( ... کاملترین فایل تحقیق اهمیت حشرات در زندگی انسان سلام.

تاثير مناظر طبيعی برروی سلامتی فيزيکی و روان شناختی انسان ...

با رسيدن سطح درآمدها به سطح زندگی نرمال٬ انسان ها شروع به خريدن گل و گياه برای ...
هر چقدر اهميت فضای سبز و پارک ها برای انسان ها به تفريح و تفرج و فعاليت های ...

اهمیت و تاثیر فضای سبز به همراه دانلود پلان – پارس دیسا

26 ژوئن 2013 ... اهمیت و تاثیر فضای سبز به همراه دانلود پلان. سعید نوائی تیر ۵, ... نیروی زندگی
بخش است که در یطن همه ی ایده ها ،خلاقیت ها و سلامت انسان وجود دارد.

دانلود مقاله نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان | cell full

19 ا کتبر 2016 ... به همين منظور اهميت دادن به نقش فضاي سبز در زندگي انسانها و ايجاد علاقه بيشتر به
درخت و گل و چمن در وجود هر كس امري است بسيار مهم كه در اينجا به ...

تحقیق نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان - کافی نت یاس مرکز ...

تحقیق نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان به صورت فایل word ( ورد ) و قابل
ویرایش می باشد . که دارای ۱۱۲ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن ...

نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان | فروشگاه فایل - صفحه اصلی

30 مارس 2017 ... صفحه اصلی نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان ... به همین منظور اهمیت دادن به
نقش فضای سبز در زندگی انسانها و ایجاد علاقه بیشتر به درخت و گل و چمن در وجود هر
کس امری ... مقاله ترجمه شده مدیریت خطرات بالقوه پزشکی از راه دور.

جایگاه درخت در ارتقای کیفی فضاهای شهری - 8thSASTech

نوشتار نشان دادن اهمیت و جایگاه درختان و گیاهان در فضاهای شهری و ارتقای کیفیت ...
مقاله به بررسی گیاهان و درختان در فضاهای شهری به عنوان چالشی فراروی توسعه ...
بیشتر کارکردهای زیست محیطی آنهاست که شهرها را به عنوان محل زندگی انسان ... اهمیت
و نقش فضای سبز از بعد شهرسازی و تکنیکی: کیفیت محیط زیست شهری با
امکانات.

اهمیت فضای سبز و تاثیر آن بر سلامت روان انسان

مقاله حاضر بر اساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده و هدف از آن بیان اثرات
مثبت فضای سبز بر روی روان انسان ها و ... اهمیت فضای سبز و تاثیر آن بر سلامت
روان انسان ... مكان شفا بخشی طبیعت , سلامتی، بیماری روحی , فضای سبز , زندگی
سالم.

تحقیق نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان - تحقیق و پروژه و ...

به همین منظور اهمیت دادن به نقش فضای سبز در زندگی انسانها و ایجاد علاقه بیشتر به
درخت و گل و چمن در وجود هر کس امری است بسیار مهم که در اینجا به طور اختصار به ...

معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی - نقش فضاي سبز در بهبود ...

24 آگوست 2016 ... چکیده. نقش و اهمیت فضاهای سبز در کیفیت زندگی به طور فزایندهای در حال افزایش
است. بنابراین، در بسیاری از کشورها، فضاهای سبز به عنوان بخش ...

دانلودتحقیق درمورد نقش تغذیه در ورزش

کشمیر؛ فلسطین گمنام جهان اسلام

جزوه‌ بهترین مطالب و نكته های طلایی آموزشی انگلیسی دارای 50%تخفیف

کاربرد فناوری‌نانو در تصفیه آب

جزوه‌ بهترین مطالب و نكته های طلایی آموزشی انگلیسی دارای 50%تخفیف

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بهداشت دهان و دندان در افراد هموفیل و بیماران با اختلالات خونریزی دهنده ی ارثی

مقاله درمورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مديريت سلامت ايران با نگاهي به آينده

پرسشنامه تعارض کار-خانواده

پرسشنامه تعارض کار-خانواده

دانلود نقشه توپوگرافی 1:50000 تبریز